Công ty Than Núi Hồng thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị pháp luật năm 2012.
Thực hiện kế hoạch số 190/ KH- BCH ngày 02/3/2012 của Ban chỉ huy Quân sự Huyên Đại Từ về việc huấn luyện Quân sự- Giáo dục chính trị pháp luật cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2012. Với nhiệm vụ trọng tâm vừa thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vừa làm tốt công tác huấn luyện quân sự - giáo dục chính trị pháp luật cho lực lượng tự vệ, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, đập tan mọi âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
Với nhận thức trên Đảng ủy, giám đốc Công ty Than Núi Hồng đã chỉ đạo ban chỉ huy quân sự của đơn vị, tham mưu và tổ chức quán triệt chấp hành nghiêm chỉ thị huấn luyện của chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Đại Từ với phương châm huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, huấn luyện sát với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, tiếp tục đổi mới phương pháp huấn luyện gắn liền giữa lý thuyết và thực hành, huấn luyện đủ quân số, đúng nội dung kế hoạch trên giao.
 Ngày 09/5/2012, Công ty Than Núi Hồng đã tổ chức khai mạc lớp huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật cho lực lượng tự vệ. Tham dự buổi khai mạc có ông Đặng Văn Dũng - phó giám đốc Công ty, các quản đốc các phân xưởng cùng 38 anh chị em dân quân tự vệ. Thay mặt lãnh đạo Công ty ông Đặng Văn Dũng - phó giám đốc quán triệt nhiệm vụ đối với cán bộ chiến sĩ phải hiểu rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sỹ nắm chắc nội dung cơ bản của Luật dân quân tự vệ, thực hiện tốt đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010- 2015 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, trên cơ sở đó cán bộ công nhân nói chung và lực lượng dân quân tự vệ nói riêng xác định rõ lập trường tư tưởng sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao.
 Sau 02 ngày học tập chính trị, pháp luật. Kết quả kiểm tra chính trị, pháp luật cho 38 người, trong đó: Giỏi 08 người, khá 30 người. Thành tích chung của đơn vị đạt loại giỏi. Sau 07 ngày bước vào huấn luyện quân sự, qua kiểm tra điều lệnh đội ngũ tay không, quân số kiểm tra 38  trong đó: khá 15 , đạt yêu cầu 23 . Thành tích chung của đơn vị là đạt yêu cầu. Kết quả kiểm tra chuyên ngành súng cối 82 ly. Quân số kiểm tra 15 người, trong đó: giỏi 03 người, khá 10 người, đạt yêu cầu 02 người. Thành tích chung của đơn vị là đạt loại khá. Kết quả kiểm tra chuyên ngành súng phòng không 12,7 ly. Quân số kiểm tra 15, trong đó: giỏi 02, khá 13. Thành tích chung của đơn vị đạt loại khá. Kết quả kiểm tra chuyên ngành trinh sát. Quân số kiểm tra 07  kết quả 07 người đạt loại khá.
 
Qua tổng kết lớp huấn luyện có 03 tập thể: đó là Tổ giáo viên huấn luyện, khẩu đội 1 trung đội súng máy phòng không 12ly7, khẩu đội 1 trung đội cối 82ly và 05 cá nhân đã được giám đốc Công ty khen thưởng. Phát biểu trong buổi kiểm tra kết thúc huấn luyện, trung tá Nguyễn Văn Hiếu chủ nhiệm pháo binh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên, đánh giá cao lực lượng tự vệ Công ty Than Núi Hồng là một trong những đơn vị tiêu biểu của tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật năm 2012. Với thành tích trên Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh mong nhận được sự quan tâm hơn nữa của Đảng ủy, giám đốc Công ty về công tác tự vệ ở đơn vị, là một lực lượng trong thế trận chiến tranh nhân dân, luôn luôn sẵn sàng làm tốt công tác quốc phòng toàn dân. Góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
                      Tin của Ngô Thanh Hiền – Công ty than Núi Hồng
Số lượt đọc: 4890 - Cập nhật lần cuối: 09:40 | 01/06/2012
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ