LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIẾN THỨC VĂN THƯ – LƯU TRỮ VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG BÁO CHÍ NĂM 2011Thực hiện Quyết định số 2128/QĐ-CMV ngày 11 tháng 11 năm 2001 của Tổng giám đốc “ V/v mở lớp bồi dưỡng kiến thức văn thư lưu trữ và quan hệ công chúng báo chí năm 2011”. Từ ngày 17 đến 19 tháng 11 năm 2011, tại Khách sạn Mê Linh- VVMI  trên địa bàn thị trấn Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc, Tổng công ty đã triệu tập trên 40 học viên là các cán bộ quản lý văn phòng, các cán bộ phụ trách công tác thi đua và truyền thông ở 18 Công ty con, Đơn vị trực thuộc và văn phòng tổng công ty về tham gia lớp học. Trong 3 ngày học tập, các học viên đã được giảng viên là Thạc sĩ Phan Thị Bích Hải- Phó giám đốc Trung tâm lưu trữ Quốc gia 3 Hà Nội. Nhà báo Quang Nguyễn truyền đạt những kiến thức cơ bản về kỹ năng soạn thảo văn bản. Những tài liệu mới cập nhật về hệ thống văn bản. Công tác truyền thông, cách viết tin, bài, chụp ảnh và đưa thông tin về trang thông tin điện tử Website. Sau những ngày học, các học viên đã hào hứng áp dụng kiến thức đã tiếp thu vào việc soạn thảo công văn, cách viết tin, bài và thu thập thông tin từ cơ sở để hoàn thiện các tác phẩm phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Chương trình tập huấn đã thu được nhiều kết quả  tạo nên niềm vui và sự hứng khởi cho học viên trong công việc. Đồng thời hứa hẹn sẽ cung cấp được nhiều  thông tin cho trang thông tin điện tử của Tổng công ty và báo chí địa phương.

                                       Tin và ảnh của Nguyễn Quang từ Đại Lải


 

Số lượt đọc: 4895 - Cập nhật lần cuối: 06:45 | 21/11/2011
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ