CÔNG ĐOÀN CÔNG TY THAN KHÁNH HOÀ Với tháng cao điểm thi đua đảm bảo AT-VSLĐ-PCCN tháng 7/2011

 Phát huy những thắng lợi của năm kế hoạch 2010. Bước sang năm 2011, Cty than Khánh hòa tiếp tục đẩy mạnh SXKD với mục tiêu xuyên suốt là : “ An toàn- tăng trưởng- phát triển bền vững”. Với mục tiêu này, đủ để nói lên công tác AT-VSLĐ-PCCN –BVMT luôn được Cty đặt lên hàng đầu.

Để đạt được mục tiêu đó, ngay từ đầu năm 2011, Cty đã triển khai đăng ký thi đua đảm bảo ATLĐ-VSLĐ-PCCN-BVMT đến toàn thể CBCNV trong Công ty. Cá nhân đăng ký với tổ, tổ đăng ký với phân xưởng, các Phân xưởng phòng ban đăng ký với Công ty. Công ty đăng ký thi đua đảm bảo ATLĐ-VSLĐ-PCCN-BVMT năm 2011 với Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt bắc- VINACOMIN.

Ảnh: Hội thi ATVSV giỏi tại Công ty
 
Xây dựng Nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc-Công đoàn- Đoàn Thanh niên về thực hiện công tác ATLĐ-VSLĐ-PCCN-BVMT năm 2011. Giám đốc và Công đoàn ký kết văn bản “ Trách nhiệm và phối hợp chỉ đạo Công tác ATLĐ-VSLĐ-PCCN-BVMT giữa chuyên môn và công đoàn”, có quy định việc định kỳ kiểm điểm trách nhiệm giữa chuyên môn và công đoàn trong công tác AT-BHLĐ&MT. Theo đó là các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATLĐ-VSLĐ-PCCN-BVMT , hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới, công tác tuyên truyền, huấn luyện về ATLĐ-VSLĐ-PCCN-BVMT cũng được Cty triển khai theo đúng hướng dẫn và kế hoạch. 
Các hoạt động mang tính giải pháp tiếp theo nhằm đảm bảo ATLĐ trong Quý III và quý IV. Đầu Quý III Công đoàn Cty đã lập và triển khai kế hoạch hành động tháng cao điểm thi đua đảm bảo ATLĐ-VSLĐ-PCCN-BVMT tháng 07/2011 do Công đoàn đảm nhận. Tất cả nội dung kế hoạch tháng cao điểm không ngoài mục đích để CNVC-LĐ luôn coi trọng và tự giác thực hiện Nội quy, Quy trình, Quy phạm và biện pháp làm việc an toàn. Một trong những nội dung kế hoạch mang tính tổng quát là: “Công đoàn bộ phận các đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền, tập trung chỉ đạo các tổ sản xuất, tổ công đoàn, mạng lưới AT-VSV đẩy mạnh các hoạt động nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật, đồng thời không để xảy ra tai nạn lao động cho người và sự cố thiết bị -công trình. Thiết thực góp phần cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, đảm bảo môi trường: Xanh- sạch- đẹp”.
Giữa tháng cao điểm, Công đoàn đã tổ chức đợt kiểm tra tại các đơn vị để đôn đốc việc thực hiện, giải quyết những vướng mắc, uốn nắn những sai lệch giúp cho các đơn vị thực hiện tốt các nội dung kế hoạch của tháng cao điểm đã đề ra.
 
Ảnh: Một hoạt cảnh trong hội thi của Công ty
 
Kết thúc tháng cao điểm, các đơn vị đã tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện. Do các đơn vị có sự phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc nên tháng cao điểm đã đem lại một kết quả nổi bật là: Toàn Cty không có TNLĐ về người, không có sự cố lớn về thiết bị- công trình. Những con số thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật được tổng hợp, báo cáo từ các đơn vị chủ lực như P/xưởng Khai thác lộ thiên, PX khai thác Hầm lò, PX Vận tải đều đạt và vượt so với kế hoạch của tháng cao điểm đề ra.
Với kết quả đạt được, các đơn vị đã đề nghị Công đoàn Công ty xét thưởng cho 54 tập thể, 100 cá nhân đã có thành tích trong tháng cao điểm thi đua đảm bảo ATLĐ-VSLĐ-PCCN-BVMT do Công đoàn đảm nhận và đang tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu xuyên suốt đã đề ra.
Tg: Nguyễn Anh Tuấn (GĐ Công ty)
 
Số lượt đọc: 5194 - Cập nhật lần cuối: 00:02 | 22/08/2011
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ