Hướng dẫn mới về thu thuế Thu nhập cá nhân

 * Chỉ miễn thuế TNCN đối với người có thu nhập ở bậc 1

Theo  thanhnien.com.vn

 
Số lượt đọc: 5397 - Cập nhật lần cuối: 22:59 | 07/08/2011
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ