Hà Nội: Chỉ mới 25% đơn vị dùng phần mềm quản lý văn bản qua mạng

Ông Phạm Quốc Bản, Giám đốc Sở TTTT Hà Nội cho biết: "Trước khi có Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, Hà Nội đã kết nối mạng WAN tới các sở, ban ngành giúp nâng cao công tác nghiệp vụ. Hệ thống cáp quang cũng đã được thiết lập đến tận các phường, xã. Về mặt hạ tầng, TP.Hà Nội đã chuẩn bị khá tốt nhưng hệ thống phần mềm dùng chung và email công vụ mặc dù đã được triển khai nhưng mức độ ứng dụng của cán bộ, công chức còn thấp.

Giải thích việc ứng dụng phần mềm dùng chung chưa cao, ông Bản cho rằng rào cản vẫn là nhận thức của cán bộ, công chức. Mặc dù Hà Nội đã gần hoàn tất việc cài đặt hệ thống quản lý văn bản qua mạng thay thế công văn giấy tờ nhưng chỉ mới có 25% đơn vị ứng dụng. Theo số liệu của Sở TTTT, có nhiều đơn vị đáng lẽ phải đi đầu trong việc ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản qua mạng nhưng hiện nay vẫn chưa triển khai như Sở KHCN, Sở VH-TT-DL, Sở Quy hoạch Kiến trúc…

Để cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang, cổng thông tin điện tử Hà Nội, Sở TTTT đang xây dựng và vận hành thử trung tâm dữ liệu đặt tại tòa nhà HITTC Giảng Võ. Dự kiến, sau tháng 9/2011, Trung tâm dữ liệu của Sở TTTT Hà Nội sẽ đi vào hoạt động và trở thành trung tâm tích hợp hệ thống thông tin của các sở, ban, ngành trên địa bàn Thủ đô. Hiện nay, đã có 19 website của các đơn vị được kiểm tra, rà soát và sẽ được tập trung quản lý về trung tâm dữ liệu này.

Với việc tập trung quản lý các website và trang thông tin điện tử về một trung tâm dữ liệu, Hà Nội dự kiến sẽ triển khai và tích hợp đồng bộ các thông tin quản lý nhà nước và dịch vụ công từ cao xuống thấp. Nghĩa là, việc triển khai sẽ được thực hiện từ cấp Sở, sau đó chuyển giao xuống các cấp bên dưới thông qua việc phân quyền truy cập cho từng cấp, từng đơn vị cụ thể. Với giải pháp này, ông Bản cho biết Hà Nội có thể triển khai các dịch vụ công trực tuyến đến quận huyện ngay tại Sở.

Ngày 15/7/2011, Sở TTTT Hà Nội đã họp phổ biến Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Theo ông Phạm Quốc Bản, cổng giao tiếp điện tử của Sở TTTT Hà Nội đã đi vào hoạt động nhưng chưa thực sự là cầu nối giữa nhà nước và công dân. Có đơn thư, phản hồi của công dân qua cổng thông tin điện tử nhưng nhiều đơn vị chưa trả lời. Hiện nay chỉ có 3 quận, huyện trả lời công dân qua cổng thông tin điện tử là Cầu Giấy, Từ Liêm và Hoàng Mai.

Theo http://www.pcworld.com.vn

Số lượt đọc: 4936 - Cập nhật lần cuối: 02:21 | 17/07/2011
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ