Lan tỏa niềm vui, nhân lên động lực
P.V
63 tập thể lao động đạt danh hiệu xuất sắc và 168 cá nhân chiến sỹ thi đua các cấp được tôn vinh tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc (VVMI) vừa qua thực sự là những hạt nhân tích cực, điển hình trong phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Tổng công ty. Những niềm vui của các cá nhân, tập thể được tuyên dương sẽ được lan tỏa, tạo thêm động lực cho CBCN của VVMI thêm nỗ lực, phấn đấu trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng Tổng Công ty ngày càng phát triển bền vững.
 
Thi đua thiết thực và hiệu quả
Đánh giá chung về những kết quả trong công tác thi đua khen thưởng của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc năm qua, có thể thấy rằng, công tác này đã được Đảng ủy, HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty và Đảng uỷ, lãnh đạo các đơn vị cùng các tổ chức đoàn thể rất quan tâm chỉ đạo. Trên thực tế, công tác thi đua khen thưởng đã có bước chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức, đi vào thực chất và đạt nhiều kết quả tích cực. Ngoài nguyên tắc khen thưởng đúng đối tượng, đúng mức độ thành tích, kịp thời và đảm bảo chất lượng, các tập thể nhỏ, các tổ/đội và những người lao động trực tiếp vẫn luôn được chú trọng và đặc biệt quan tâm ưu tiên khen thưởng. Các phong trào thi đua ở các đơn vị đã được tổ chức với các nội dung và hình thức phong phú gắn với các chương trình, kế hoạch theo từng lĩnh vực, ngành nghề cụ thể, gắn với mục tiêu “An toàn - Đổi mới - Phát triển”, từ đó tạo nên khối đoàn kết thống nhất, đồng lòng vượt qua khó khăn, đẩy mạnh SXKD, hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017.
Bên cạnh đó, công tác khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, tạo nên động lực phấn đấu, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo hiệu ứng lan toả thành phong trào thi đua tại các đơn vị, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Tổng công ty. Mặt khác, đội ngũ cán bộ thi đua các đơn vị đều là cán bộ kiêm nhiệm nhưng đã tích cực theo dõi, bám sát các hoạt động của phong trào thi đua, tích cực tham gia các lớp tập huấn của ngành, của cấp trên để tìm hiểu cập nhật thông tin và nắm bắt kịp thời các thông tư, hướng dẫn của Bộ, ngành. Thường xuyên tham mưu cho các cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị tổ chức các phong trào thi đua, kiến nghị, đề xuất khen thưởng theo đúng quy chế, quy định về thi đua, khen thưởng hiện hành.
Nhân lên những điển hình tiên tiến
Với những kết quả, thành tích mà tập thể CBCNV - LĐ trong đơn vị đã đạt được năm 2017, Tổng Giám đốc Tổng công ty Trần Hải Bình đã rất vui mừng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của các cá nhân, tập thể. Đồng chí cũng nhấn mạnh, đồng hành với công tác lãnh đạo, chỉ đạo SXKD, Đảng uỷ, Hội đồng quản trị và lãnh đạo Tổng công ty luôn đặc biệt coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua. Các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Tổng công ty và các đơn vị, có nội dung thiết thực, hình thức phong phú, hấp dẫn, được đông đảo người lao động tích cực tham gia và đạt được kết quả cao, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
Để tiếp tục thực hiện phong trào thi đua của Tổng công ty nói chung và của các đơn vị nói riêng với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2018”, Tổng Giám đốc Trần Hải Bình lưu ý các đơn vị và CBCNVLĐ phát huy những kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm và làm tốt hơn nữa tập trung công tác thi đua khen thưởng. Trong đó, những nội dung chủ yếu cần được quan tâm như: tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua giành năng suất dẫn đầu Tổng công ty các tổ/đội/phân xưởng, phải gắn năng suất cao với tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm khi đánh giá kết quả để khen thưởng; đẩy mạnh công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới, mô hình mới trong lao động, sản xuất; Thi đua thực hiện đúng và vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án đầu tư, các hạng mục công trình trọng điểm thuộc các dự án đầu tư, quyết định đến sự tăng trưởng sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện môi trường; Thi đua về hoàn thành mục tiêu về áp dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến (tự động hóa trong các nhà máy và dây chuyền sản xuất, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành …); Thi đua phát huy sáng kiến, hợp lý hóa trong mọi lĩnh vực, tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, ăn, ở, đi lại, công tác chăm sóc sức khỏe người lao động. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tiếp tục hưởng ứng những phong trào thi đua do Thủ tướng chính phủ và các địa phương phát động nhằm xóa nghèo bền vững đối với các địa bàn khó khăn, xây dựng nông thôn mới; tổ chức vận động, kêu gọi sự đóng góp của CBCNV và huy động các nguồn lực trong đơn vị để tham gia hỗ trợ các địa phương. Cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng cần tinh thông nghiệp vụ, nhất là trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, phải luôn rà soát, thay đổi các quy định, cách thức triển khai thi đua khen thưởng để theo kịp thời đại…
 
 
Số lượt đọc: 1037 - Cập nhật lần cuối: 06:41 | 18/06/2018
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ