HỘI NGHỊ HỌC TẬP,QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW NGÀY 15/5/2016 -CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018

 Ngày 17/4/2018, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, Hồ Chí Minh”; triển khai các kế hoạch thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao đông trong cơ quan Tổng công ty .

  Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Hải Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn Đảng bộ.
 
 
Hội nghị đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Thị Minh Tuyết – Giảng viên cao cấp Học viện Báo chí tuyên truyền quán triệt những nội dung cơ bản Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Theo đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ đã truyền tải những nội dung chính trong Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong  nội dung quán triệt chủ yếu tập trung vào tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác, đó là cách tư duy của Bác đối với những cán bộ, Đảng viên. Bác dạy người đảng viên lúc nào cũng phải gương mẫu, dẫn đầu đi trước trong mọi công việc thể hiện qua lời dạy "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Cùng với đó, mỗi cán bộ đảng viên học và làm theo phong cách của Bác là học từ phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo kiểm tra, cách nhìn nhận từng vấn đề …và phong cách giản dị của Bác trong quá trình làm việc cũng như trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của Bác, những tâm tư tình cảm cũng như lời nói, hành động Bác dành cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân.
Từ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 35-KH/ĐUK, ngày 06/2/2018  của Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP đã xây dựng Kế hoạch số 29-KH/ĐU, ngày 29/4/2018 để triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong toàn Tổng công ty, trong đó xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, thực chất và hiệu quả, là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là động lực quan trọng thúc đẩy nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XIII,(nhiệm kỳ 2015 – 2020). Trong chương trình kế hoạch thực hiện, tập trung vào những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là: Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động về ý nghĩa tầm quan trọng cũng như mục đích yêu cầu, nội dung Chỉ thị 05 của Bộ chính trị. Bởi đây vừa là chủ trương lớn của Đảng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài của sự nghiệp cách mạng, do vậy công tác tuyên truyền cần được coi trọng để nhân rộng các điển hình tiên tiến cũng như kịp thời rút kinh nghiệm, phê bình những tổ chức, cá nhân nhận thức chưa đúng, thực hiện chưa hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cùng với đó, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị với phương châm: "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "học tập đi đôi với làm theo", phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc thực hiện quy chế giám sát đối với việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của từng người; duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị ở cơ quan, đơn vị. Xác định là nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục tập trung chỉ đạo gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị với công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty, nhằm góp phần quan trọng đảm bảo xây dựng Tổng công ty, đồng thuận, trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng Tổng công ty, nhiệm kỳ 2015 - 2020./.
 
 
Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Hải Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: việc học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW - Chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, Hồ Chí Minh” là một trong những nội dung quan trọng, là những bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn Tổng công ty. Đề nghị các đồng chí đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt quận nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tiếp thu nội dung do báo cáo viên truyền đạt để nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời thực hiện có hiệu quả các nội dung nghị quyết số 18, 19, 20 và 21 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.
Tin và ảnh: Trịnh Thị Ngoan
 
Số lượt đọc: 1308 - Cập nhật lần cuối: 02:53 | 23/04/2018
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ