HỘI NGHỊ Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương v (khóa XII)

 Sáng ngày 12/10/2017, tại hội trường C của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP số 1 Phan Đình Giót Thanh Xuân Hà Nội. Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương V (khóa XII) của Đảng;

 
Tới dự Hội nghị có đồng chí Trần Hải Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn Đảng bộ.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Đình Lên, Phó bí thư Đảng ủy, phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đã đưa ra 03 Nghị quyết rất quan trọng và có tác động mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như Tổng công ty trong thời gian tới. Hôm nay Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP triển khai học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5,với tinh thần sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết của Đảng.
 
 
        PGS,TS Ngô Văn Thạo tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Ngô Văn Thạo – PGS,TS Hội đồng lý luận Trung ương,  quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. 
Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.
 Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.
Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng.
 
 
Đồng chí Trần Hải Bình Bí thư Đảng ủy Tổng công ty phát biểu tại hội nghị
 
Thay mặt  Đảng bộ, đồng chí Trần Hải Bình, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP đề nghị toàn thể đảng viên của Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP cần nhận thức và nắm vững đầy đủ các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời, triển khai thực hiện tốt trong cơ quan đơn vị và trong mỗi vị trí công tác của mình.
 
Tin: Trịnh Thị Ngoan
 
 
 
 
 
Số lượt đọc: 1981 - Cập nhật lần cuối: 08:04 | 07/11/2017
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ