Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

 

  Ngày 14/03/2017, tại Khách sạn Thái Nguyên, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017.  Tham dự Hội nghị có các đồng chí:  Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT; Trần Hải Bình - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; các đồng chí thành viên HĐQT, BKS; các đồng chí Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty, các đồng chí Bí thư Đảng uỷ giám đốc, Chỉ tịch Công đoàn các Công ty con, các đơn vị trực thuộc và 217 đại biểu đại diện các tập thể, cá nhân của các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2016.
 
 
 
Năm 2016, tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản nói chung và của Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc nói riêng còn gặp nhiều khó khan: Giá bán than giảm do ảnh hưởng bởi than nhập khẩu, các loại thuế, phí trong khai thác than tăng cao; công tác đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ sản xuất và đổ thải gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; sản xuất than hầm lò 2 lần bị sự cố bục nước; thị trường tiêu thụ xi măng cạnh tranh gay gắt do cung lớn hơn cầu … các điều kiện khách quan đó đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh nhưng Tổng Công ty và các đơn vị đã quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát động thi đua đến từng CNVC- LĐ, chú trọng đối tượng là công nhân lao động trực tiếp. Phong trào thi đua được xây dựng đã cụ thể hóa các nội dung, gắn với việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị, được các đơn vị và người lao động tích cực hưởng ứng, đặc biệt là các phong trào thi đua sản xuất, lao động sáng tạo, giành năng suất cao, năng suất kỷ lục, đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, phát huy sáng kiến, hoạt động VHTT..., các phong trào thi đua đã tạo khí thế sôi nổi và rộng khắp đã góp phần quan trọng thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016 của Tổng Công ty. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã phát động phong trào thi đua năm 2017, động viên người lao động trong Tổng công ty đoàn kết, phấn đấu đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, tạo động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT và đồng chí Trần Hải Bình – Bí thư Đảng uỷ Tổng giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân đã đạt được thành tích trong năm 2016 và đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng và các tổ chức đoàn thể phát huy sức mạnh đoàn kết vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, lập thành tích  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.
 
 
Nhân dịp này, Tổng Công ty đã công bố và tổ chức trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể là: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng & Kinh doanh tổng hợp, Công ty cổ phần Xi măng La Hiên; Bằng khen của Bộ Công Thương cho 06 tập thể và 16 cá nhân; danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ Công Thương cho 07 cá nhân; Chiến sỹ thi đua cấp Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam cho 22 cá nhân. Tổng  Giám đốc Tổng công ty đã trao tặng: Cờ thi đua xuất sắc cho 03 đơn vị là Công ty than Núi Hồng, Công ty cổ phần xi măng  La Hiên và Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị; tặng giấy khen cho 03 đơn vị hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, 09 tổ xe đạt năng xuất kỷ lục cấp Tổng công ty và 05 tập thể đạt danh hiệu khu tập thể văn minh, nhà ăn tiên tiến. Công bố quyết định công nhận và khen thưởng 44 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp Tổng công ty; 150 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Tổng công ty.  Đồng thời, phát động phong trào thi đua năm 2017 với mục tiêu, nội dung và các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, thực hiện hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2017, xây dựng Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP phát triển bền vững./.
Một số hình ảnh về trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua
 
 
 
 
 
 
Số lượt đọc: 2868 - Cập nhật lần cuối: 02:08 | 21/03/2017
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ