HỘI NGHỊ Phối hợp tổng kết công tác đảng năm 2015, sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016
Ngày 14/8/2016, tại Trung tâm Điều dưỡng ngành than–VVMI số 41 Đường Thanh Niên, phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP tổ chức Hội nghị phối hợp tổng kết công tác đảng năm 2015, sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016. Bí thư đảng ủy -  Tổng giám đốc Trần Hải Bình chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam, đồng chí Lê Văn Phúc – Phó Bí thư Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội, đại diện lãnh đạo các cấp ủy đảng cấp trên trực tiếp của các Đảng bộ/ Chi bộ các Công ty con, đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty đóng quân trên địa bàn và các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, các đồng chí Bí thư, phó Bí thư các Đảng bộ/ Chi bộ các Công ty con, đơn vị trực thuộc dự hội nghị.
Báo cáo hoạt động của Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP cho thấy, năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác. Đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhìn chung tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tương đối ổn định, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Các Chi/Đảng bộ tập trung triển khai nhiệm vụ công tác SXKD năm 2016 theo kế hoạch với khí thế quyết tâm cao ngay từ đầu năm. Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng kế hoạch, tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội XVI của Thành ủy Hà Nội, Nghị quyết Đại hội lần thư IV của Đảng bộ khối công nghiệp Hà Nội. Song song với lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy tham gia lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh, chính trị phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Công tác giám sát tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong hoạt động của các Đảng bộ cũng còn một số hạn chế cần phải khắc phục như vẫn còn đơn thư nặc danh tố cáo trong nội bộ; một số chi/đảng bộ chưa triển khai việc sinh hoạt chuyên đề, chưa nộp bản thu hoạch cá nhân việc học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 
Ghi nhận kết quả đạt được của Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP, Đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam khẳng định, năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị do đó Đảng bộ Tổng công ty để đạt được nhiều kết quả quan trọng SXKD cần thực hiện sáu nhiệm vụ sau:1. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh với mức tăng trưởng khá. 2. Tiếp tục tái cơ cấu, hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất phù hợp với giai đoạn phát triển mới; tăng cường công tác quản lý. 3. Tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả SXKD, tăng cường năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập kinh tế Quốc tế. 4. Đẩy mạnh công tác đầu tư, đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm. 5. Chăm lo phát triển nguồn nhân lực, công tác an sinh xã hội và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.6.Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sản xuất gắn với thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng trong doanh nghiệp.
 Tới dự hội nghị đồng chí Lê Văn Phúc – Phó Bí thư Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội nhận định Đảng bộ đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả trong công tác xây dựng Đảng. Công tác tiếp dân, giải quyết KNTC được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt; công tác PCTN được quan tâm thường xuyên. Cùng với đó, Đảng ủy đã lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động đoàn thể được thực hiện tốt. Nhiều hoạt động thể thao văn hóa, văn nghệ thu hút đông đảo cán bộ, công chức tham gia, tạo không khí vui vẻ, đoàn kết.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, Đồng chí Lê Văn Phúc – Phó Bí thư Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội đề nghị, Đảng bộ Tổng công ty làm tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm: tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác xây dựng Đảng; chú trọng phối hợp với Ban Phối hợp công tác đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao;
Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc Trần Hải Bình khẳng định, năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được nhiều kết quả trong công tác chính trị, tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị SXKD, công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo quần chúng. Đây là điều kiện để chúng ta tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 06 tháng còn lại. Để thực hiện tốt nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Bí thư Đảng bộ - Tổng giám đốc Trần Hải Bình đề nghị các cấp, các ban của Đảng, các Chi/Đảng bộ trực thuộc bám sát chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty, tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết trung ương đến tất cả các Đảng viên và cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan; tiếp tục thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên có biện pháp giải quyết xử lý kịp thời; tổ chức sinh hoạt Chi/Đảng bộ đầy đủ, nội dung phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ; tăng cường sinh hoạt chuyên đề; tiếp tục lãnh đạo tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng chức năng, điều lệ với những hoạt động phong phú…
 
                                                                                                                            Tin: Trịnh Thị Ngoan
 
Số lượt đọc: 2533 - Cập nhật lần cuối: 03:24 | 09/09/2016
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ