Chia sẻ & Đồng thuận
                                                                                     Thuỳ Linh - Thanh Thảo
THỜI GIAN QUA, MỘT TRONG NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐƯA RA BÀN NHIỀU CHÍNH LÀ CÔNG TÁC TÁI CƠ CẤU CỦA TỔNG CÔNG TY CN MỎ VIỆT BẮC. THEO GHI NHẬN CỦA PHÓNG VIÊN TẠP CHÍ TKV, DÙ CÓ NHỮNG KHÓ KHĂN NHẤT ĐỊNH NHƯNG VỀ CƠ BẢN, CBCNV - LĐ TỔNG CÔNG TY VẪN CHIA SẺ VÀ ĐỒNG THUẬN. ĐIỀU NÀY ĐƯỢC MINH CHỨNG RÕ NÉT THÔNG QUA NHỮNG KẾT QUẢ ĐÁNG GHI NHẬN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM CŨNG NHƯ QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO VÀ CBCNV - LĐ ĐƠN VỊ TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2016.
Nỗ lực hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu
Trong bối cảnh khó khăn chung của Tập đoàn, Tổng Công ty CN mỏ Việt Bắc cũng gặp phải khó khăn đặc thù như công tác tiêu thụ than, xi măng; việc đền bù giải phóng mặt bằng tạo diện đổ thải của các đơn vị sản xuất than... Nhưng được sự chỉ đạo, quan tâm từ Tập đoàn, sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, cùng sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV - LĐ, Tổng Công ty và các đơn vị đã quyết liệt triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nhằm sớm khắc phục những hạn chế, vượt qua khó khăn ổn định SXKD. 
Ở khối sản xuất và tiêu thụ than, tổng doanh thu 6 tháng đạt 827 tỷ đồng, bằng 54% KH năm, trong đó sản xuất hơn 790 nghìn tấn than sạch, tiêu thụ hơn 776 tấn và bóc được gần 5,3 triệu m3 đất đá. Các đơn vị đã thực hiện kế hoạch phục vụ xuống sâu theo đúng tiến độ, trong đó Công ty than Núi Hồng đã kết thúc khai thác tại công trường 1A, còn Công ty than Na Dương thực hiện xong việc nắn suối Toòng Danh giai đoạn 1 để tạo diện đổ thải theo kế hoạch. Đối với sản xuất vật liệu xây dựng, sản lượng tiêu thụ xi măng 6 tháng đạt hơn 1,07 triệu tấn, bằng 52% KHN. Nhìn chung các dây chuyền sản xuất của 3 công ty Xi măng Quán Triều, La Hiên, Tân Quang đều hoạt động tương đối ổn định, đảm bảo năng suất và chất lượng, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ, mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng về cơ bản khối sản xuất kinh doanh khác của Tổng Công ty vẫn hoạt động tương đối ổn định, thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch được giao, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.  
Để đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên, ngay từ đầu năm, Tổng Công ty đã bám sát tình hình thực tiễn, tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả kinh doanh. Theo đó, Tổng Công ty tăng cường công tác quản lý kỹ thuật cơ bản, quản lý khối lượng mỏ, chất lượng sản phẩm, các chỉ tiêu công nghệ được quản trị chặt chẽ ngay từ khâu lập kế hoạch nhằm đảm bảo các chỉ tiêu theo đúng kế hoạch PHKD của Tập đoàn. Thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ chi phí khoán SXKD với từng đơn vị, chú trọng các biện pháp tiết kiệm chi phí như hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật, đảm bảo cơ cấu và nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động... Tổ chức điều hành sản xuất một cách hợp lý thông qua việc sắp xếp, bố trí hợp lý thiết bị giữa các đơn vị nhằm phát huy tối đa năng lực thiết bị trong hoạt động sản xuất. Đặc biệt, công tác quản lý vật tư, đầu tư được tăng cường quan tâm hơn đã đảm bảo đầy đủ, kịp thời vật tư cho sản xuất, kiểm soát chặt chẽ tồn kho, chủ động thực hiện đấu thầu mua sắm nguyên liệu phục vụ sản xuất...
Bên cạnh đó, Tổng Công ty đã làm tốt công tác rà soát và định biên lao động để tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức phòng ban, phân xưởng, tổ đội sản xuất theo hướng tinh - gọn theo mô hình mẫu của TKV ban hành và phù hợp với đặc thù của đơn vị, đồng thời vẫn đảm bảo ổn định tư tưởng người lao động để họ chia sẻ khó khăn của đơn vị và yên tâm gắn bó với công việc.  
Vững tin - động lực để về đích
Tổng Công ty CN mỏ Việt Bắc đã đi qua một phần hai chặng đường của năm kế hoạch 2016 với rất nhiều khó khăn, nhưng trước mắt nhiệm vụ còn lại của những tháng cuối năm cũng không kém phần nặng nề. Do đó, trước mắt, mục tiêu Tổng Công ty đặt ra trong quý III là "Đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đặc biệt là sản phẩm than và xi măng; tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng và tái cơ cấu lực lượng lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng, năng xuất, sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo việc làm, đời sống cho CBCNV - LĐ và hiệu quả kinh doanh". Phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động chết người, sự cố loại I, II và ngộ độc thực phẩm. Đồng thời, quý III là quý có nhiều mưa bão nên các mỏ cần đặc biệt lưu ý triển khai tốt công tác an toàn, phương án chống ngập mỏ và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Hải Bình –Tổng giám đốc Tổng Công ty nhấn mạnh, trong những tháng cuối năm, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp trong 3 lĩnh vực chính của đơn vị là sản xuất than, sản xuất vật liệu xây dựng và sản xuất kinh doanh khác thì Tổng Công ty sẽ tập trung trọng tâm vào công tác điều hành quản lý. Cụ thể, Tổng Công ty rà soát, cân đối lại kế hoạch điều hành từ đó điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 cho các đơn vị nhưng với nguyên tắc tối thiểu phải đạt chỉ tiêu lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty đã thông qua.
Đồng thời, Tổng Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện định biên lao động mới để đảm bảo năng suất lao động tăng 5%, giảm tỷ lệ lao động phụ trợ, phục vụ và lao động quản lý theo kế hoạch. Tại các đơn vị rà soát và hoàn chỉnh, công khai hoá các định mức kinh tế, kỹ thuật làm cơ sở điều hành chi phí một cách minh bạch, bình đẳng, tin học hoá trong quá trình quản trị chi phí. Thêm đó, tăng cường quản lý kỹ thuật cơ bản, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sắp xếp tổ chức sản xuất để khai thác tối đa năng suất thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương làm tốt quản lý ranh giới mỏ, đền bù giải phóng mặt bằng.
Mặt khác, một trong những giải pháp then chốt mà Tổng Công ty đặc biệt quan tâm triển khai chính là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng tạo sự đồng thuận trong tập thể CBCNV - LĐ đơn vị, nhất là trong thời điểm, Tổng Công ty đang tiếp tục triển khai tái cơ cấu, sắp xếp lại mô hình tổ chức cho phù hợp. Điều này rất quan trọng bởi càng khó khăn thì càng cần phải đồng thuận. Và khi tất cả đã cùng đồng lòng, chung quyết tâm, vững tin thì sẽ là động lực to lớn giúp Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc về đích, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Trong bối cảnh rất khó khăn nhưng Tổng Công ty CN mỏ Việt Bắc đã có những nỗ lực vô cùng lớn để từng bước vượt qua, đảm bảo các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, việc làm và thu nhập cho người lao động... Nhất là lĩnh vực trước đây Tổng Công ty rất khó khăn như sản xuất vật liệu xây dựng thì nay đã có nhiều chuyển biến với những bước khởi sắc rõ rệt. Đây không chỉ là sự cố gắng mà còn thể hiện tầm nhìn của các thế hệ lãnh đạo.
                                                             
                                          - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải -  
 
Số lượt đọc: 2482 - Cập nhật lần cuối: 08:53 | 01/09/2016
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ