Trên đà thắng lợi

 

                                                                                                                                                Hồng Minh
Liên tiếp hai năm trở lại đây, Công ty than Núi Hồng đều hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và trở thành một trong những đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP
Trên đà thắng lợi của năm qua, tập thể người lao động Công ty than Núi Hồng bước vào triển khai nhiệm vụ năm 2016 với khí thế và tinh thần quyết tâm cao. Chúng tôi cảm nhận được không khí khi ấy đến khai trương của Công ty những ngày cuối tháng 1 vừa qua. 
Cho biết thêm về một năm có thể nói là thắng lợi dù gặp phải nhiều khó khăn, Phó Giám đốc Công ty Đặng Văn Dũng cho biết, Than Núi Hồng là đơn vị thứ 2 trong Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP về đích kế hoạch sản xuất kinh doanh trước thời gian 2 tuần với các chỉ tiêu chuyên môn đều đạt và vượt  kế hoạch như: sản xuất than sạch đạt 445 000 tấn, bằng 104% KH; bóc đất đá 620 000 m3, đạt 109% KH. Kết quả này chính là sự phản ánh sinh động tinh thần đoàn kết, đồng tâm, vượt khó của tập thể hơn 700 cán bộ công nhân viên Công ty. 
 
 
Cũng theo chia sẻ của Phó Giám đốc Dũng, để đạt được kết quả đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đã đề ra nhiều giải pháp duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, đồng thời chỉ đạo phối hợp với các tổ chức đoàn thể quần chúng phát động các phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm các chỉ tiêu tiêu hao nguyên liệu, năng lượng. Công ty còn tập trung đổi mới công tác quản lý điều hành và tái cơ cấu tổ chức các phòng, ban, phân xưởng sản xuất theo hướng tinh gọn nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; chủ động duy tu, sửa chữa và đầu tư thay thế các phương tiện bốc xúc, vận chuyển cũ nát bằng phương tiện, thiết bị mới, đồng thời tổ chức rà soát và ban hành lại các định mức kinh tế kỹ thuật cho phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế; nâng cao chất lượng sản phẩm và các chỉ tiêu công nghệ trong sản xuất, bảo đảm cung cấp đầy đủ than, vật liệu xây dựng cho các khách hàng truyền thống và tích cực mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm…
Năm 2016 này, bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo các chỉ tiêu sản lượng than sản xuất, và khối lượng bóc đất đá mà Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP giao, công ty than Núi Hồng sẽ tập trung cho công tác tiêu thụ than, vốn được dự báo là có rất nhiều khó khăn. Công ty đã sớm xây dựng biện pháp nhằm quản lý tốt giá thành và đẩy mạnh công tác thị trường tiêu thụ ngay từ đầu năm như: liên doanh, liên kết giữ vững khách hàng truyền thống đồng thời tìm các khách hàng mới đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch tiêu thụ 
Một trong những giải pháp quan trọng khác là tổ chức tốt công tác phát động các phong trào thi đua lao động, cải tiến hợp lý hóa sản xuất rộng khắp trong toàn thể cán bộ công nhân viên nhằm tạo khí thế thi đua lao động sôi nổi và phát huy được sự sáng tạo của cán bộ công nhân viên Công ty.
Bên cạnh đó, Công ty phấn đấu làm tốt công tác quản lý ranh giới mỏ, chủ động phối hợp với cán bộ chuyên môn của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đại Từ, chính quyền xã Yên Lãng và các trưởng xóm trong vùng mỏ để tổ chức rà soát, quản lý các điểm mốc phân giới tại các vùng đã có quy hoạch phục vụ khai khoáng. Đồng thời, Công ty luôn thực hiện tốt các hoạt động phúc lợi tại địa phương để lồng ghép với công tác tuyên truyền, vận động người dân trong vùng mỏ và các vùng phụ cận chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp, ủng hộ, cùng chia sẻ khó khăn với Công ty trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, trong năm 2016, Than Núi Hồng phấn đấu giải quyết kịp thời, dứt điểm vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng tại khu vực tuyến 17 đến tuyến 23 để tạo diện sản xuất và đổ thải theo đúng kế hoạch.
 
 
 
 
Số lượt đọc: 3045 - Cập nhật lần cuối: 07:54 | 02/03/2016
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ