TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC- VINACOMIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG, THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ.


                                      Minh PhươngTổng giám đốc Bùi Trần Đông, thông qua phương án cổ phần hóa.


Thực hiện Quyết định số 314/QĐ-TTg  ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam. Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-TKV ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam: Về việc cổ phần hóa công ty mẹ – Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc- Vinacomin nhằm chuyển hình thức sở hữu 100% vốn nhà nước thành hình thức đa sở hữu, tạo nên sự thay đổi căn bản về hình thức quản lý, từng bước đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.
Căn cứ vào các Quyết định trên, ngày 19 tháng 9 năm 2014 tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin đã tiến hành tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động để thông qua phương án Cổ phần hóa công ty mẹ. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Văn Hải – Thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa và tái cơ cấu doanh nghiệp tập đoàn TKV và các Ban chuyên môn, nghiệp vụ của TKV. Lãnh đạo Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc có lãnh đạo hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, chủ tịch công đoàn, các phó tổng giám đốc, các trưởng phòng kỹ thuật, nghiệp vụ thuộc cơ quan điều hành Công ty mẹ. Bí thư Đảng ủy, giám đốc, chủ tịch công đoàn của 9 công ty con và đơn vị trực thuộc cùng 150 đại biểu là cán bộ, công nhân tiêu biểu đại diện cho gần 3.000 công nhân, cán bộ tại các công ty con dự hội nghị. Đây là hội nghị bất thường được tổ chức sau Đại hội công nhân viên chức tổng công ty năm 2013. Hội nghị nhận định “ Trải qua gần 35 năm xây dựng và liên tục phát triển, Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc- Vinacomin đã đạt được nhiều thành tựu, cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường theo hướng hiện đại hóa, thế và lực của Tổng công ty ngày càng lớn mạnh, chiến lược kinh doanh đa ngành có chọn lọc trên nền sản xuất than ngày càng ổn định và bền vững, đời sống vật chất tinh thần của người lao động ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên mô hình quản lý hiện nay của Tổng công ty còn có nhiều hạn chế, hiệu quả sản xuất kinh doanh do có nhiều yếu tố  tác động nên có chiều hướng giảm dần, thiếu vốn cho đầu tư phát  triển, sức cạnh tranh còn yếu, bộ máy quản lý điều hành còn cồng kềnh kém hiệu quả, năng suất lao động thấp, hiệu quả đầu tư ra ngoài ngành không cao. Vì vậy rất cần có một mô hình quản lý mới, phù hợp để tiếp tục đưa Tổng công ty phát triển bền vững. Việc cổ phần hóa công ty mẹ nhằm huy động được vốn nhàn rỗi của công nhân viên trong doanh nghiệp, của các cá nhân, tổ chức kinh tế trong nước để có điều kiện đầu tư phát triển, tăng doanh thu, lợi nhuận và phát triển bền vững trong tương lai. Nâng cao vai trò làm chủ thật sự, gắn chặt trách nhiệm, công việc và quyền lợi của các cổ đông, tạo động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao thu nhập của người lao động, của cổ đông và góp phần tăng trưởng nền kinh tế của cả nước.

Quang cảnh Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Bùi Trần Đông- Tổng giám đốc tổng công ty trình bày tóm tắt phương án cổ phần hóa công ty mẹ – Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc, trong đó có 10 điểm quan trọng như: Giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa tại  thời điểm 01/4/2014. Xử lý tài chính khi cổ phần hóa. Xử lý lao động khi cổ phần hóa. Quỹ khen thưởng phúc lợi. Hình thức cổ phần hóa và quy mô, cơ cấu vỗn điều lệ. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ cổ phần hóa. Phương án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa. Điều lệ Công ty cổ phần.

Ông Nguyễn Văn Hải - Trưởng ban chỉ đạo CPH Tập đoàn TKV phát biểu chỉ đạo Hội nghị. ảnh N.Q.T.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hải – Trưởng ban chỉ đạo tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp TKV đã phát biểu ý kiến và nêu rõ “ Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc tổ chức hội nghị tiếp theo Tổng công ty khoáng sản TKV. Hình thức và nội dung có tính sáng tạo, có cơ hội để tập trung cho phát triển doanh nghiệp. Với một mô hình quản lý mới trong tương lai, tổng công ty sẽ tăng được vốn điều lệ, vốn cho sản xuất kinh doanh. Hy vọng rằng tổng công ty là một đơn vị có truyền thống đổi mới sẽ cổ phần hóa đạt tiến độ và thành công trong tiến trình hội nhập vào phương án chung của tập đoàn TKV”.
 Kết thúc Hội nghị, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết và các biên bản để tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo của tiến trình hoạt động theo mô hình cổ phần hóa tổng công ty mẹ vào đầu năm 2015.

Màn hát múa chào mừng Hội nghị ảnh của N.Q.T.

                          Bài của Minh Phương
                                 Ảnh của N.Q.T

 

Số lượt đọc: 3988 - Cập nhật lần cuối: 07:11 | 25/09/2014
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ