LÀM TỐT VIỆC PHỐI HỢP VỚI CẤP ỦY ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRONG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG PHỤC VỤ KHAI THÁC THAN.                                       Ks. Trần Hải Bình
                               Phó Bí thư Đảng ủy- Giám đốc
                                       Công ty than Núi Hồng

 
Công ty than Núi Hồng là một đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin đóng quân trên địa bàn xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đảng bộ Công ty than Núi Hồng là Đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ huyện Đại Từ với 11 chi bộ trực thuộc và 174 đảng viên/tổng số 856 cán bộ công nhân viên, chiếm 20,3 %.  Nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty ngoài việc lãnh đạo Công ty thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh được Tổng Công ty giao hàng năm thì còn có trách nhiệm lãnh đạo Ban giám đốc, các tổ chức chính trị, đoàn thể và tập thể cán bộ công nhân trong Công ty thực hiện nghiệm chỉnh các Chỉ thị, Nghị quyết của huyện uỷ Đại Từ trong việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như của địa phương nơi Công ty sản xuất, kinh doanh và hoạt động công tác khác.
    Thực hiện mục tiêu chiến lược sản xuất và kinh doanh đa ngành có chọn lọc trên nền sản xuất than của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin, trong nhiều năm qua công tác sản xuất kinh doanh của Công ty than Núi Hồng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, luôn hoàn thành tốt kế hoạch Tổng Công ty giao, đảm bảo cho CBCNV có đủ việc làm với thu nhập ngày một cải thiện và nâng cao, đồng thời đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng năm từ 70 đến 100 tỷ đồng. Có được những kết quả đáng khích lệ nêu trên thì ngoài sự nỗ lực phấn đấu của Công ty thì còn có sự chỉ đạo tận tình, sự quan tâm giúp đỡ hiệu quả của các các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương nơi Công ty đóng quân.
   Với đặc thù của ngành khai thác than lộ thiên luôn cần diện tích đất đai lớn để phục vụ việc khai thác đổ thải nên Công ty than Núi Hồng thường xuyên phải thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2011 - 2015, Công ty than Núi Hồng được Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc giao nhiệm vụ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng gần 60 hec ta đất (chủ yếu là đất lâm nghiệp và đất trồng lúa ) trên địa bàn 2 xã Yên Lãng và Na Mao thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và đến thời điểm hiện tại Công ty đã hoàn thành thu hồi và bàn giao được 43,9 ha đất của 148 hộ dân với giá trị bồi thường là 46,15 tỷ đồng, qua đó đã tạo đủ diện khai thác và đổ thải cho hoạt động khai thác than của Công ty trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài. 
Với những kết quả đạt được trong Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong nhiều năm qua của Công ty chính là nhờ sự tạo điều kiện giúp đỡ, sự chỉ đạo nhất quán và xuyên suốt của Huyện ủy, UBND huyện Đại Từ trong quá trình triển khai thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng. Trên cơ sở chỉ đạo của của Huyện uỷ và UBND huyện, Đảng uỷ và lãnh đạo Công ty than Núi Hồng đã chủ động liên hệ và phối hợp chặt chẽ với đảng uỷ và chính quyền địa phương của hai xã Yên Lãng và Na Mao thông qua việc thường kỳ hàng quý tổ chức các cuộc họp nhằm phối hợp thực hiện các nhiệm vụ xây dựng địa phương, bảo vệ tài nguyên, tài sản và triển khai thực hiện đền bù GPMB. Tất cả các cuộc họp đều có đầy đủ đại diện của các tổ chức chính trị và đoàn thể tham gia thảo luận đóng góp ý kiến và thống nhất chủ trương để chỉ đạo chính quyền hai bên triển khai thực hiện theo Nghị quyết liên tịch hàng quý, năm đã đề ra giữa thường vụ đảng uỷ của các xã với Công ty. Cũng trong các cuộc họp này các bên sẽ kiểm điểm những mặt đã làm được, những mặt chưa làm được để có biện pháp giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện. Đối với những vướng mắc lớn thì các bên thống nhất đề xuất phương án giải quyết và báo cáo lên Thường vụ Huyện uỷ Đại Từ xem xét, quyết định và kịp thời có những biện pháp chỉ đạo để các cấp chính quyền phối hợp thực hiện.
Mặt khác, nhờ sự chỉ đạo của Huyện ủy Đại Từ đối với các cấp chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền vận động, phổ biến chế độ chính sách tới bà con nhân dân và giải quyết các vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như yêu cầu doanh nghiệp cần dành phần kinh phí phù hợp để hỗ trợ ổn định đời sống và việc làm cho bà con nhân dân khi bị thu hồi đất, nên Công ty luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình của các đồng chí lãnh đạo UBND và các thành viên trong hội đồng bồi thường GPMB của Huyện Đại từ, của các đồng trong Đảng ủy, HĐND, UBND, Hội cựu chiến binh, UBMTTQ các xã, các đồng chí là bí thư, trưởng xóm, Công an viên, và nhất là của bà con nhân dân trong vùng dự án đã thông hiểu chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác bồi thường GPMB nên đã được đa số bà con nhân dân đồng tình ủng hộ bàn giao đất cho Công ty để phục vụ khai thác than.  Ngoài việc thực hiện đầy đủ chính sách bồi thường GPMB theo quy định hiện hành của Nhà nước, trong thời gian qua Công ty than Núi Hồng đã luôn chủ động báo cáo và xin phép Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho cơ chế để hỗ trợ thêm ngoài chính sách như: Hỗ trợ bà con nhân dân xây dựng làng nghề để tạo công ăn việc làm với tổng giá trị trên 2,0 tỷ đồng, hỗ trợ tự tìm việc làm 10.000,đ/ m2, hỗ trợ di chuyển mồ mả và hỗ trợ các gia đình thuộc đối tượng chính sách của dự án nhằm giúp cho các hộ dân trong diện đền bù GPMB nhanh chóng ổn định cuộc sống. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với địa phương, Công ty cũng đã hỗ trợ địa phương xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa các xóm và xây dựng một số công trình phúc lợi, tham gia đóng góp ủng hộ các phong trào do địa phương phát động từ năm 2011 đến nay với giá trị gần 4 tỷ đồng qua đó góp phần vào việc xây dựng mối đoàn kết gắn bó, gần gũi với nhân dân địa phương. Bên cạnh đó Công ty cũng chủ động liên hệ với các đơn vị thuộc ngành may mặc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để đào tạo và tuyển dụng con em của các hộ trong diện đền bù GPMB có nhu cầu tìm việc làm qua đó đã tạo được sự đồng tình ủng hộ của đa số bà con nhân dân.
Với sự đoàn kết, thống nhất mục tiêu lại được sự giúp đỡ hết sức tận tình hiệu quả của cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn hoạt động sản xuất, kinh doanh trong đó có mục tiêu khai thác than, khai thác đá...Công ty than Núi Hồng sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được cấp trên giao, đồng thời sẽ làm tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ cho sản xuất, kết hợp với việc đóng góp xây dựng nền kinh tế địa phương cùng ổn định và phát triển./.

Khai thác than tại Công ty than Núi Hồng - ảnh N.Q.T

                                                               Bài: Trần Hải Bình
                                                           Công ty than Núi Hồng
                                                                  Ảnh của N.Q. T

 

Số lượt đọc: 3853 - Cập nhật lần cuối: 03:22 | 27/08/2014
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ