Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Tái cơ cấu để phát triển


   
 kinh doanh bằng nhiều giải pháp, trọng tâm là cải cách quản lý, tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Tại Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc, một trong những đơn vị của ngành Than triển khai sớm và hoàn thành tái cơ cấu theo Quyết định số 388/QĐ-TKV, ngày 5/3/2014 về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin  giai đoạn 2013 -2015, tầm  nhìn đến 2020.
Sau khi hoàn thành tái cơ cấu, từ 20 đơn vị gồm 06 đơn vị trực thuộc, 11 Công ty con, 03 đơn vị có vốn đầu tư tài chính dài hạn và 01 liên danh, xuống còn 04 đơn vị trực thuộc, 9 công ty con, 03 đơn vị có vốn đầu tư tài chính dài hạn và liên danh, và đang thực hiện thoái vốn ở 2 công ty: CTY CP Đầu tư Công nghiệp  Hà Nội; Cty CP Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn Hà Nội. Như vậy có thể thấy những nỗ lực của Tổng công ty trong việc thực hiện chủ trương tái cơ cấu của Tập đoàn.
Nói về vấn đề tái cơ cấu, ông Bùi Trần Đông – TGĐ Tổng công ty cho biết: Không thể không thực hiện tái cơ cấu, trong bối cảnh này cần phải quyết liệt thực hiện tái cơ cấu. Đề án tái cơ cấu của Tổng công ty, giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn 2020 thực hiện hài hòa với triển vọng dài hạn và khả năng triển khai phù hợp tình hình thực tế.  Trong từng công đoạn của quá trình tái cơ cấu, Tổng công ty chú ý phân tích, dự báo, giảm bớt những rủi ro có thể xảy ra, thực hiện tuần tự các bước quy trình một cách thận trọng như việc thực hiện lộ trình tăng, giảm đầu tư tại các đơn vị hay như việc thoái vốn ở các công ty cổ phần...

Mỗi một đơn vị thực hiện bài toán tái cơ cấu khác nhau, đối với Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc thực hiện tái cơ cấu theo hướng phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, ưu tiên thu hút các nguồn lực đầu tư tài chính vào phát triển Tổng công ty. Tiếp theo  là thực hiện tái cơ cấu về quản trị doanh nghiệp, lao động phù hợp dựa vào quy mô, lĩnh vực sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển để bảo đảm công tác quản lý được triển khai chính xác, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh. Sau cùng là thực hiện tái cơ cấu tài chính, bảo đảm cho việc bảo toàn và thoái vốn nhà nước phù hợp.  Cùng với đó, Tổng công ty cũng tập trung sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ; sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành; hoàn thiện quy chế về công tác cán bộ, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường công tác kiểm soát nội bộ… 
 Chính từ nhận thức rõ việc tái cơ cấu mà trọng tâm là sắp xếp lại vị trí việc làm sao cho hiệu quả và phù hợp với từng năng lực của người lao động mà năm 2013, Tổng công ty đã tiến hành sắp xếp lại lao động tại công ty mẹ, đến nay, tại công ty còn 13 phòng ban, giảm 5 phòng ban so với năm 2012.
Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh sau khi thực hiện tái cơ cấu, Tổng công ty dự kiến sẽ đầu tư mới và trang bị lại kỹ thuật hiện đại, đồng bộ cho khai thác than lộ thiên và hầm lò để cung ứng đủ sản lượng than cho các Nhà máy nhiệt điện Na Dương, Cao Ngạn; Nhà máy xi măng La Hiên, Quán Triều, Tân Quang và các nhà máy xi măng trong vùng, hộ trọng điểm và phục vụ dân sinh. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện đầu tư đổi mới công nghệ, đẩy mạnh sản xuất, tiết kiệm tài nguyên trong sản xuất, nâng tỷ lệ thu hồi than trong khai thác, nâng cao phẩm cấp, chất lượng than, tận thu than; khai thác than, khoáng sản phải gắn với công tác bảo vệ môi trường. .  Đối với sản phẩm xi măng là những sản phẩm chính của khối sản xuất ngoài than, Tổng công ty đầu tư công nghệ, thiết bị tiên tiến để nâng công suất sản xuất, năng suất lao động, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm  Đối với sản phẩm cơ khí, Tổng công ty tiếp tục nâng cao năng lực chế tạo cơ khí, đảm bảo cung ứng phụ tùng cho sản xuất than, khoáng sản, điện, xi măng và sản xuất khác trong ngành và vươn ra thị trường ngoài ngành.  Đầu tư chiều sâu để cơ khí sửa chữa đảm đương được nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, đủ sức sửa chữa các thiết bị tiên tiến yêu cầu kỹ thuật cao...
Theo Quyết định 314/QĐ-TTg, ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, giai đoạn 2012 – 2015, trong đó mục tiêu của Đề án là: Xây dựng Vinacomin thành tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, có cơ cấu hợp lý; nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Cũng theo Đề án, Vinacomin sẽ tập trung chủ yếu vào 4 ngành nghề kinh doanh chính là công nghiệp than, công nghiệp khoáng sản - luyện kim, vật liệu nổ công nghiệp và công nghiệp điện.  Như vậy song song với việc thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc tiếp tục thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TKV về việc cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc – Vinacomin đưa công ty mẹ thực hiện theo mô hình cổ phần hóa vào 1/1/2015.
Tái cơ cấu trong bối cảnh có nhiều khó khăn sẽ ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của người lao động. Tuy nhiên, với những giải pháp quan trọng, sự đồng lòng và quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, công nhân lao động việc thực hiện tái cơ cấu của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc đã hoàn thành sớm, góp phần thực hiện thành công việc tái cơ cấu ngành Than.


 BOX:
Tổng công ty đã được Tập đoàn đánh giá thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh các năm 2009-2013, bảo toàn phát triển được vốn. Được Công ty Báo cáo đánh giá Việt Nam và Báo điện tử Vietnamnet bình chọn là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Năm 2009 xếp thứ 287, năm 2010 xếp thứ 200, năm 2011 xếp thứ 191 và năm 2012 xếp thứ 182 về doanh thu; Vốn chủ sở hữu của Tổng công ty tại thời điểm 31/12/2012 là 672,2 tỷ đồng, tăng 1,24 lần so với  thời điểm 31/12/2009 (Vốn chủ sở hữu năm của Tổng công ty tại thời điểm 31/12/2009 là 543,9 tỷ đồng).

   
   

 

Số lượt đọc: 3885 - Cập nhật lần cuối: 02:10 | 31/07/2014
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ