MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH QUẢN TRỊ CHI PHÍ, TIẾT KIỆM ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH                                       Ks. Đồng Quang Lực
                        Giám đốc Công ty CPXM Tân Quang-VVMINăm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 nền kinh tế trong cả nước vẫn còn nhiều khó khăn và đối với ngành sản xuất xi măng lại càng khó khăn hơn. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo và điều hành việc phối hợp sản xuất kinh doanh của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc, Công ty cổ phần xi măng Tân Quang đã có nhiều cố gắng chủ động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các lĩnh vực quản lý đã đi dần vào nền nếp và hiệu quả, môi trường làm việc, đời sống người lao động ổn định, năng suất lao động tăng lên. Trong sản xuất năm 2013 đã giảm lỗ được trên 2,5 tỷ đồng và 5 tháng đầu năm 2014 tăng lãi được trên 3,6 tỷ đồng. Nhìn một cách tổng thể, Công ty đã điều hành và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, huy động các nguồn cho đầu tư phát triển, cho sản xuất và cơ cấu lại nguồn vốn do thiếu nguồn. Để làm tốt công tác quản lý và thu hồi công nợ, công tác khoán và quản trị chi phí để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh những tháng còn lại của năm 2014, tạo đà cho sản xuất các năm tiếp theo, Công ty đã để ra một số giải pháp điều hành để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụ thể là : Quản lý doanh thu, phải đối chiếu xác định và thông qua việc đối chiếu với khách hàng từ các biên bản đối chiếu công nợ, thu nợ còn lại, phân loại khách hàng để quyết định bán hàng và có biện pháp để thu hồi nợ. Đối với những khách hàng nợ quá hạn vẫn đang tiêu thụ sản phẩm thì áp dụng biện pháp thích hợp như tiền thanh toán phải lớn hơn số lượng hàng bán tiếp theo. Đối với những khách hàng thiếu sòng phẳng và có biểu hiện tiêu cực chậm thanh toán thì có biện pháp vận động kết hợp với các cơ quan pháp luật để can thiệp. Đối với những bạn hàng cung cấp vật tư cho sản xuất, Công ty cân đối lượng tiền thu về để trả các ngân hàng và khách hàng theo thứ tự ưu tiên. Việc tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phải xác định mục tiêu cần đạt được như sản lượng xi măng, chất lượng sản phẩm. Để làm tốt mục tiêu đó cần có biện pháp tập  trung chủ yếu là kỹ thuật, nâng cao năng suất lò nung, sử dụng các nguyên vật liệu có sẵn tại địa phương để giảm chi phí, nâng cao chất lượng Clinker. Về cơ điện, duy tu bảo dưỡng thiết bị nhằm ngăn ngừa sự cố, chuẩn bị vật tư, phương tiện, con người để sửa chữa khắc phục nhanh nhằm tăng năng suất, sản lượng, giảm chi phí xuống mức tối thiểu trên đơn vị sản phẩm. Công tác tài chính sẽ tiến hành trả lãi cao trước, trả lãi vay thấp sau nhằm giảm chi phí lãi vay theo kế hoạch đã lập và điều hành theo từng tháng, quý, năm. Một việc quan trọng khác về tổ chức nguồn lực con người, có chính sách thu hút lao động có chuyên môn và tay nghề cao, có thái độ làm việc tốt, có cơ chế hợp lý để những lao động này gắn bó với công ty. Quan tâm đến nhiều đến việc đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý và công nhân có tay nghề cao. Việc vận dụng công tác khoán quản là làm sao để kích thích được tính sáng tạo của các bộ phận và những người lao động, nếu làm tốt thì hiệu quả  đạt được rất cao, ngược lại nếu làm không tốt sẽ thủ tiêu sự sáng tạo, sản xuất sẽ trì trệ. Thị trường tiêu thụ sản phẩm được coi như một mặt trận đầy khó khăn và bất trắc, do đó phải xác định được thị trường theo vùng để tăng thị  phần và tăng giá bán. Bán thêm sản phẩm cho các thị trường khác và xuất khẩu sản phẩm để giảm chi phí cố định. Xác định công tác khoán, quản trị là một khâu rất quan trọng và cần thiết phải được tiến hành làm thường xuyên, vì vậy Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, trong đó việc thực hiện quy chế tiền lương gắn với quy chế khoán chi phí, phải rà soát, ban hành các bộ định mức kinh tế - kỹ thuật đảm bảo sát với thực tế có tính khả thi và tiên tiến. Tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện: “ đúng kế hoạch - kiểm soát chặt chẽ - điều chỉnh phù hợp”, đặc biệt lưu ý và quán triệt việc tuyên truyền đến người lao động về tiết kiệm chi phí. Tăng cường kỷ luật lao động, giữ vững kỷ cương, gây dựng sự đồng thuận trong đội ngũ lao động và chú trọng đến vai trò của người lao động, tổ sản xuất với việc tự chủ quản lý chi phí, tăng năng suất lao động, áp dụng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ  thuật để từ đó hạch toán trực tiếp từng khâu, từng công đoạn.

Giám đốc Công ty CPXM Tân Quang - Đồng Quang Lực tham luận tại hội nghị. ảnh T.Q.N.


Với những kinh nghiệm đã rút ra trong quá trình chỉ đạo và điều hành công tác khoán – quản trị tại đơn vị sản xuất cơ sở, chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để hoàn thiện và duy trì tốt công tác này, nhằm vào mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, cải thiện và nâng cao từng bước đời sống cho người lao động, góp phần xây dựng công ty ngày càng vững mạnh, đóng góp xây dựng địa phương cùng phát triển.

Xi măng Tân Quang xuất xưởng. ảnh T.Q.N.


                                                                   Bài : Đồng Quang Lực
                                                                   Ảnh của: T.Q.N

 

Số lượt đọc: 3681 - Cập nhật lần cuối: 08:07 | 10/07/2014
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ