Công ty Cổ phần Xi măng Tân Quang -VVMI giảm mức tiêu hao nhiên liệu so với kế hoạchDo làm tốt công tác kỹ thuật vận hành cũng như cải tiến kỹ thuật, Công ty Cổ phần Xi măng Tân Quang (Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc) đã thực hiện tiết kiệm gần 340 tấn than từ đầu năm đến nay.


Mức tiêu hao than của Nhà máy thực hiện là 881,7 Kcal cho một kg Clanhke. Trong khi đó, theo kế hoạch là 900 Kcal cho một kg Clanhke. Do vậy từ đầu năm đến nay, Nhà máy đã tiết kiệm được 340 tấn than. Nếu cứ theo điều kiện kỹ thuật thực hiện tốt như hiện nay, mỗi năm Nhà máy sẽ tiết kiệm hàng nghìn tấn than. Ngoài ra, cũng do quản lý tốt chất lượng Clanhke và xi măng tiêu thụ nên Công ty đã đưa phụ gia xỉ vào sản xuất xi măng đạt so với định mức kế hoạch, PCB30 là 0,318 tấn/kế hoạch 0,28 tấn và PCB40 là 0,125 tấn/ kế hoạch là 0,115 tấn. Hiện nay, tỷ lệ dùng than nung Clanhke của Nhà máy thực hiện là: 67,6% than cám 4a NH, 32,4% than cám 5a KH. Trong khi đó, theo kế hoạch tỷ lệ này là 50% than cám 4a NH và 50% than cám 4b KH…

                                                   Tin và ảnh của Huy Hoàng
 

Số lượt đọc: 3737 - Cập nhật lần cuối: 07:45 | 07/05/2014
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ