Công ty CP Cơ khí và Thiết bị áp lực: Duy trì sản xuất kinh doanh ổn định


Kim Ngân
 

Năm 2013, trước những khó khăn chung của nền kinh tế cũng như của ngành Than nói riêng, Công ty CP Cơ khí và Thiết bị áp lực - Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc (VVMI) đã có  những giải pháp thiết thực trong quản lý, điều hành đến sản xuất nhằm cung ứng các sản phẩm, dịch vụ cơ khí theo yêu cầu của các đơn vị trong lĩnh vực khai thác và kinh doanh than. Vì vậy, năm 2013, Công ty đã đạt kết quả sản xuất kinh doanh với con số khá ấn tượng.
Trong năm qua, với diễn biến của nền kinh tế trong nước và thế giới hết sức phức tạp, cạnh tranh ngày một khốc liệt nhất là về giá và dịch vụ. Tại Công ty CP Cơ khí và Thiết bị áp lực do có sự chung tay đồng lòng của tập thể nên hoạt động kinh doanh đều ổn định, thu nhập và lợi nhuận cơ bản được đảm bảo.
  Năm 2013 tổng doanh thu đạt 376,32 tỷ đồng đạt 110.68%, trong đó sản xuất là 196.80 tỷ đồng, kinh doanh là 179,52 tỷ đồng. Tiền lương bình quân 6,35tr/ng/tháng đạt 111.8% KH tăng 3.26% so với thực hiện năm 2012.
Giám đốc Đỗ Huy Hùng chia sẻ: “Có được kết quả này là do Công ty đã thực hiện làm tốt công tác quản lý điều hành; công tác sản xuất và công tác kinh doanh”. Về công tác quản lý điều hành trong năm qua, Công ty đã dự báo được khả năng tiêu thụ sản phẩm của thị trường trong và ngoài Tập đoàn, từ đó có sự chuẩn bị tốt về công tác tài chính, công tác vật tư và công tác đầu tư xây dựng để có điều kiện tốt nhất cung ứng các sản phẩm theo đơn hàng. Năm 2013, Công ty tiếp tục thực hiện chế độ giao khoán cho bộ phận cơ khí. Công tác điều hành sản xuất của các phân xưởng đã được tổ chức tốt và chủ động hơn, người lao động đã có ý thức tự giác hơn trong công việc, năng suất lao động vì thế mà cũng được nâng lên,do vậy, tiền lương cho người lao động vẫn duy trì ổn định và ở mức khá cao so với mức lương bình quân của Tổng công ty..
 Năm 2014, dự báo nền kinh tế thế giới sẽ có nhiều chuyển biến tích cực do một số nền kinh tế lớn đã có dấu hiệu hồi phục, kinh tế trong nước tiếp tục phát triển ổn định, nhu cầu tiêu thụ than trong nước dự báo sẽ tăng (đặc biệt là than cho sản xuất điện), vì vậy, các đơn vị trong ngành tiếp tục duy trì sản xuất ổn định. Đây chính là tín hiệu đáng mừng cho các đơn vị sản xuất phục vụ khai thác và kinh doanh than. Tuy nhiên, để duy trì được sản xuất ổn định, kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động đòi hỏi toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty phải tiếp tục đoàn kết, cố gắng, tận dụng mọi lợi thế có thể, để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nhằm đưa công ty  phát triển hơn nữa. Tin rằng, với những nỗ lực mà CBCNV-L Đ Công ty, năm 2014 sẽ là năm mang khởi sắc mới cho Công ty CP Cơ khí và Thiết bị áp lực.
.

 

Số lượt đọc: 3454 - Cập nhật lần cuối: 03:30 | 27/03/2014
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ