Công ty than Núi Hồng nhiều sáng kiến được áp dụng trong sản xuất                                                 Huy Hoàng


Năm 2013, Công ty than Núi Hồng đã có nhiều cố gắng phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch. Đạt được thành tích trên có sự đóng góp rất lớn của phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất. Do nhận thức được tầm quan trọng của phong trào, lãnh đạo công ty rất quan tâm khen thưởng kịp thời nên việc phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất của công nhân, cán bộ trong Công ty luôn sôi nổi với nhiều đề tài được áp dụng trong thực tiến mang lại hiệu quả cao.
Mới đây, Hội đồng xét duyệt sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Công ty đã công nhân 14 sáng kiến được áp dụng trong thực tế sản xuất, làm lợi về vật chất 161 triệu đồng, đồng thời hợp lý hoá sản xuất, đảm bảo an toàn trong lao động. Các sáng kiến điển hình, có giá trị cao như: Thay đổi kiểu gối đỡ bánh răng nón đầu trên trục đứng di chuyển máy xúc E2503 của các tác giả Đỗ Huy Trinh, Nguyễn Xuân Toản, Phạm Thị Tâm, Trịnh Văn Mạnh, làm lợi trên 80 triệu đồng; sáng kiến giảm Denner sợi ngang tiết kiệm nhựa và phụ gia kéo vỏ bao xi măng của các tác giả Tạ Hồng Quý, Nguyễn Phi Khanh, Hoàng Ngọc Quỳnh, Phạm Văn Vẻ, làm lợi trên 50 triệu đồng. Ngoài ra còn nhiều sáng kiến hợp lý hoá sản xuất, đảm bảo an toàn lao động có giá trị của nhiều tác giả khác. Hội đồng sáng kiến Công ty đã xét thưởng cho nhiều tác giả với giá trị hàng chục triệu đồng.

                                                                                      Tin của Huy Hoàng
                                                                                      Ảnh của NQT

 

Khái thác than tại mỏ Núi Hồng ( ảnh của NQT).

Số lượt đọc: 3579 - Cập nhật lần cuối: 03:06 | 25/02/2014
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ