CÔNG TY THAN NÚI HỒNG 7 lao động thuộc diện đền bù giải phóng mặt bằng được bố trí việc làm tại Công ty                                    Hùng Hải – CTV
   
Đã từ nhiều năm nay, ngoài những khó khăn đặc thù về khai thác và đổ thải, Công ty Than Núi Hồng còn có một “bài toán khó” chính là giải quyết vấn đề việc làm cho con em trong diện đền bù lấy đất của mỏ bởi đối tượng này đa số là lao động thủ công. Trên thực tế, Công ty đã triển khai nhiều biện pháp như nhận con em của địa phương và bố trí vào làm việc tại các dây chuyền chính sản xuất than sau khi đã cho đi đào tạo nghề với nhiều hình thức. Thêm đó, Công ty còn có nhiều cách để tạo công ăn việc làm cho lực lượng này như sản xuất gạch, vận tải than bằng đường sắt và quản lý vận hành tuyến băng tải cung cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn; kinh doanh nhà hàng khách sạn tại Hồ Núi Cốc.
    Đặc biệt vừa qua, Công ty đã và đang triển khai một cách làm mới, khá hiệu quả. Trao đổi với chúng tôi, Giám đốc Công ty Than Núi Hồng - Trần Hải Bình cho biết, với con em trong diện đền bù, trên cơ sở nắm bắt nguyện vọng của từng người, đơn vị đã giáp mối, đặt quan hệ với nhiều Công ty và lo toàn bộ kinh phí để hỗ trợ xin việc, chuyển nghề cho người lao động. Cụ thể, Công ty đảm nhận lo toàn bộ từ khâu đầu đến cuối để người lao động có việc làm ổn định tại đơn vị mới. Theo thống kê đến nay, dù thời gian triển khai chưa lâu nhưng kết quả ban đầu khá khả quan. Hiện tại, đã có 7 người trong diện đền bù đã có việc làm ổn định ở Công ty may TNG Thái Nguyên… Có thể nói, việc làm này của Lãnh đạo Công ty mang nhiều ý nghĩa, nó không chỉ thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với người lao động; hài hòa lợi ích với địa phương và đảm bảo cơ cấu lao động hợp lý của Công ty theo hướng giảm dần lực lượng lao động thủ công phục vụ, phụ trợ.

                                                                       Tin của Hùng Hải
                                                                          Ảnh của Q.T

 

Số lượt đọc: 3507 - Cập nhật lần cuối: 03:17 | 17/02/2014
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ