TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC -VINACOMIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KÝ KẾT HỢP ĐỒNG PHỐI HỢP KINH DOANH NĂM 2014Sau khi kết thúc việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013, để kịp thời triển khai thực hiện kế hoạch năm 2014, Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc- Vinacomin đã tiến hành tổ chức Hội nghị ký kết Hợp đồng phối hợp kinh doanh năm 2014. Ngày 12 tháng 01 năm 2014 tại Thái Nguyên, dưới sự chủ trì của ông Bùi Trần Đông – Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và tập thể lãnh đạo Tổng công ty cùng 16 ông giám đốc các Công ty con, Đơn vị trực thuộc Tổng công ty đã tiến hành ký kết Hợp đồng phối hợp kinh doanh năm 2014. Cùng dự Hội nghị có các Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn, Kế toán trưởng các Công ty con, Đơn vị trực thuộc, các Trưởng phòng tổng công ty.

Ảnh: Tổng Giám đốc Bùi Trần Đông phát biểu tại hội nghị

Ảnh: Lãnh đạo tổng công ty và giám đốc các Công ty con, Đơn vị trực thuộc tại buổi Lễ ký kết phối hợp sản xuất kinh doanh năm 2014.


Tại Hội nghị, Tổng giám đốc Bùi Trần Đông đã báo cáo tổng quát việc thực hiện kế hoạch năm 2013, nêu rõ những khó khăn đã gặp phải trong quá trình điều hành và chỉ đạo sản xuất kinh doanh. Sau phần nhận định chung về kinh tế thế giới, trong  nước và ngành Than nói chung, đối với Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc nói riêng bị tác động và ảnh hưởng lớn như : Thị trường tiêu thụ than và xi măng giảm sút. Việc đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Thời tiết không thuận lợi, thiên tai mưa bão liên tiếp xẩy ra với tần suất lớn. Sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn hơn nhiều so với các năm trước. Trước những khó khăn và thử thách Tổng công ty đã đề ra nhiều giải pháp tích cực lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị nỗ lực, cố gắng chung sức vượt qua khó khăn để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Song nhìn chung do nhiều khó khăn khách quan nên các chỉ tiêu chính chỉ đạt và đạt xấp xỉ kế hoạch. Riêng chỉ tiêu về doanh thu và nộp ngân sách vẫn đạt và vượt kế hoạch. Về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014, Tổng công ty đề ra mục tiêu tổng quát là “ Đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đặc biệt là sản phẩm than và xi măng, quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo việc làm, đời sống cán bộ công nhân và hiệu quả kinh doanh”. Các mục tiêu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được giao cụ thể và chi tiết cho các Công ty sản xuất than, xi măng, sản xuất cơ khí, các Công ty thương mại cung ứng vật tư, hàng hóa và dịch vụ. Công tác bảo vệ môi trường cũng được ghi rõ và là mục tiêu quan trọng để phấn đấu thực hiện. Để kịp thời tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 trong hoàn cảnh và sự báo sẽ còn rất nhiều khó khăn và thử thách, Tổng công ty đã đề ra 9 giải pháp chính và 01 giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cả năm để chỉ đạo các Công ty con, Đơn vị trực thuộc và tham gia ký kết giữa Tổng giám đốc Tổng công ty và Giám đốc các Công ty con, Đơn vị trực thuộc. Các giải pháp chính là :
      1- Tập trung hoàn thiện cơ cấu tổ chức
      2- Thị trường tiêu thụ sản phẩm
      3- An toàn lao động
      4- Bảo vệ môi trường
 5- Khoa học, kỹ thuật, công nghệ
 6- Đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án đầu tư
 7- Công tác quản lý vật tư.
 8- Nguồn nhân lực, quản lý tiền lương và tái cơ cấu doanh nghiệp.
 9- Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của Tổng công ty.
Giải pháp số 10 là : Tổ chức thực hiện. Từng đơn vị trong Tổng công ty, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn, các tổ chức Đảng, đoàn thể phải chủ động xây dựng các giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của mình nhằm phát huy tối đa sức mạnh của toàn Tổng công ty và tiềm năng lợi thế của đơn vị để thực hiện mục tiêu : AN TOÀN – ĐỔI MỚI- HIỆU QUẢ- PHÁT TRIỂN.
 Tổng giám đốc Bùi Trần Đông đã ký kết trực tiếp các bản Hợp đồng phối hợp sản xuất kinh doanh năm 2014 với Giám đốc các Công ty con, Đơn vị trực thuộc. Đây là bản cam kết quan trọng để làm cơ sở cho việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014. Trên cơ sở đó các Công ty, Đơn vị sẽ tập trung mọi cố gắng và quyết tâm cao nhất nhằm vào mục tiêu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2014.


                                                      Bài và ảnh của Quang Nguyên
 

Số lượt đọc: 4053 - Cập nhật lần cuối: 07:47 | 14/01/2014
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ