Công ty than Núi Hồng lấy người lao động làm trung tâm


                                            Hùng Hải - CTV

Song song với phát triển sản xuất, Công ty than Núi Hồng – VVMI luôn lấy người lao động làm trung tâm. Do vậy, từ nhiều năm nay, đời sống vật chất lẫn tinh thần của công nhân cán bộ luôn được đảm bảo.

Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Công ty đã tổ chức tốt công tác khám, chăm sóc sức khỏe và điều trị ban đầu tại trạm y tế của Công ty cho 211 người với tổng chi phí tiền thuốc là 17.935.000 đồng. Số tiền này là nguồn riêng của Công ty chi bổ sung cho người lao động, không tính của bảo hiểm. Công ty luôn tạo điều kiện tốt cho việc chăm sóc sức khỏe, điều trị ở cấp cơ sở cho người lao động. Người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh mãn tính được theo dõi thường xuyên chặt chẽ. Ngoài ra, việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động luôn được Công ty quan tâm và thực hiện bằng việc thường xuyên tổ chức các bữa ăn ca, nước uống cho cán bộ công nhân đầy đủ, đảm bảo chất lượng dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm.
Công ty thực hiện bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động làm công việc nặng nhọc độc hại theo đúng tiêu chuẩn, chế độ, đảm bảo định lượng dinh dưỡng. Cũng từ đầu năm đến nay, tổng chi bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động của Công ty đã lên gần 170.000.000 đồng… Các hoạt động văn hoá, thể thao cũng được Công ty tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao hơn nữa đời sống tinh thần cho người lao động. Do vậy, cán bộ công nhân viên chức và người lao động Công ty luôn đoàn kết thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổng công ty cũng như Công ty giao phó.


                                                           Tin của Hùng Hải - CTV
 

Số lượt đọc: 4065 - Cập nhật lần cuối: 03:18 | 02/12/2013
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ