TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC - VỚI NHỮNG GIẢI PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC AN TOÀN- VỆ SINH LAO ĐỘNG.


                                                            
                      Nguyễn Xuân Nguyên
  
 Năm 2013  ngay từ những ngày đầu năm Đảng ủy, chính quyền cùng các đoàn thể  trong Tổng công ty đã xác định công tác An toàn vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của  trong năm kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013. Vì vậy đã Tổng công ty đã tiến hành mở Hội nghị tổng kết công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2012 và kế hoạch năm 2013, đồng thời xây dựng nghị quyết liên tịch giữa Tổng giám đốc- Chủ tịch công đoàn và Đoàn thanh niên (Về việc thực hiện công tác An toàn- Vệ sinh lao động năm 2013)  trên cơ đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức đoàn thể cùng phòng chức năng xây dựng các kế hoạch nhiệm vụ hành động với mục tiêu ( không xảy ra tai nạn lao động chết người , giảm thiểu TNLĐ và giảm thiểu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và sự cố thiết bị trong sản xuất) trong năm để triển khai đến các công ty, đơn vị trong toàn Tổng công ty thực hiện nhằm giảm thiểu tai nạn lao động và sự cố thiết bị, giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm. Thực hiện tốt việc tuyên truyền và huấn luyện AT-VSLĐ  cho 100% các đối tượng từ người sử dụng lao động đến người lao động ( theo phân cấp từ TCT đến các công ty đơn vị) Đặc biệt việc huấn luyện và sát hạch 100% từ Giám đốc đến các trưởng phòng, Quản đốc, Đốc công trước khi bổ nhiệm và bổ nhiệm lại. Đây là việc làm mới với các công ty, đơn vị đã nâng cao được nhận thức và hiểu biết về công tác AT-VSLĐ cho cán bộ quản lý trước khi được bổ nhiệm. Qua 10 tháng tại văn phòng TCT ( theo phân cấp) đã triển khai huấn luyện và sát hạch 06 Giám đốc, 06 Phó giám đốc, 27 Trưởng phòng và quản đốc trước khi bổ nhiệm và bổ nhiệm lại. Công tác kiểm tra hiện trường sản xuất đã được quan tâm từ người lao động đến các tổ sản xuất, phân xưởng cũng như các công ty đơn vị, đặc biệt việc gắn tiền lương lao động với công tác AT-VSLĐ đã được triển khai hầu hết tại các công ty. Kết qủa 10 tháng : Toàn Tổng công ty không để xảy ra TNLĐ chết người. Tai nạn lao động xảy ra 9 vụ trong đó tai nạn lao động nặng  6 vụ tăng 6, tai nạn lao động nhẹ là 3 tăng 1 vụ( so với năm 2012) .Tổng công ty kiểm tra tại các đơn vị 37 lượt, các Công ty con  kiểm tra chấm điểm theo 389 ở Phân xưởng là 129 lượt. Tổng công ty đã tổ chức phát động tuần lễ Quốc gia năm 2013 đảm bảo an toàn trong LĐSX. Tổ chức thi AT- VSV trong toàn Tổng công ty và tham dự Hội thi cấp Tập đoàn đạt giải khuyến khích toàn đoàn và có 3/3 An toàn viên đạt giải xuất sắc.Tổ chức huấn luyện, tham gia hội thi diễn tập cấp cứu mỏ bán chuyên Tập đoàn đạt giải B khoa mục 2.
       Nhiệm vụ còn lại 2 tháng quý 4 năm 2013 là phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động chết người, giảm tối đa tai nạn cho người và sự cố thiết bị, công trình trong quá trình sản xuất. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch an toàn năm 2013 đã được Tập đoàn giao.Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ công nhân về công tác AT-VSLĐ và an toàn giao thông.Tăng cường công tác kiểm tra an toàn tại hiện trường sản xuất nhằm phát hiện và loại trừ các tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và thiết bị. Đặc biệt là việc kiểm tra đầu ca của người lao động và cán bộ quản lý trong ca. Kiểm tra rà soát bổ sung hoàn thiện hệ thống sổ sách và hệ thống quy trình vận hành và nội quy an toàn các ngành nghề liên quan.
                                                                     Nguyễn Xuân Nguyên
                                                                    Chánh thanh tra an toàn
                                                             


 

Số lượt đọc: 4184 - Cập nhật lần cuối: 07:33 | 29/10/2013
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ