Ý thức bảo vệ môi trường của Xi măng Quán Triều


        Việc khẳng định thương hiệu và duy trì thị trường được xem là một trong những yếu tố quyết định đến sự hưng thịnh hay suy vong của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, một yếu tố góp phần đưa doanh nghiệp định vị thị trường đó là trách nhiệm với cộng đồng là biết gắn lợi ích doanh nghiệp với an sinh xã hội. Đối với xi măng Quán Triều, đây chính là sự thử thách ban đầu. Tuy nhiên, với những gì đã và đang triển khai cùng với kết quả đạt được trong thời gian qua, thực sự cho thấy xi măng Quán Triều đã làm được điều đó.
Nằm trong chiến lược phát triển “Kinh doanh đa ngành trên nền sản xuất than” của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc (VVMI), Công ty CP xi măng Quán Triều được đầu tư xây dựng với mục đích nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu đá vôi tận thu trong quá trình khai thác than tại mỏ than Khánh Hòa (Thái Nguyên). Bắt đầu đi vào vận hành từ năm 2011, bên cạnh việc nỗ lực  đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định, Công ty luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong và ngoài khu vực sản xuất.
Hàng năm, Công ty xây dựng kế hoạch chi phí từ nguồn sản xuất kinh doanh để triển khai các giai pháp bảo vệ môi trường. Theo đó,  bộ phận quản lý môi trường của Công ty lập kế hoạch và mời Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường tỉnh Thái nguyên tiến hành quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường định kỳ theo đúng cam kết bảo vệ môi trường, điều đáng nói là sau đó Công ty đã gửi kết quả quan trắc về Ủy ban nhân dân xã An khánh và Ủy ban nhân dân xã Phúc Hà để người dân yên tâm làm ăn, sinh sống.


 Cùng nằm trong mực tiêu giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Công ty đã sử dụng hệ thống lọc bụi tại các công đoạn sản xuất (02 hệ thống lọc bụi tĩnh điện, 35 hệ thống lọc bụi túi vải) đảm bảo lọc trên 99 % lượng bụi phát sinh. Bên cạnh đó, Công ty tổ chức cho xe tưới nước dập bụi đường đi nội bộ, tự thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, vệ sinh công nghiệp, xây dựng bể xử lý nước thải đảm bảo nước thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn cho phép, xây dựng kho chứa chất thải nguy hại… Đối với chất thải thông thường Công ty đã thu hồi làm nguyên liệu tái phục vụ sản xuất, rác thải sinh hoạt được Công ty thu gom và chuyển về bãi rác thải riêng. Đối với chất thải nguy hại, Công ty thu gom và tập trung vào kho quản lý chất thải nguy hại, chờ xử lý theo đúng quy định. Đặc biệt, tính đến tháng 6 năm 2013, Công ty đã trồng được hơn 1 vạn cây xanh, bao phủ hơn 20% diện tích nhà máy.
     Mặc dù mới đi vào sản xuất, tuy còn đối mặt với không ít khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nhưng Xi măng Quán Triều  đã có những giải pháp tích cực nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh. Dù mới chỉ là bắt đầu những cũng cho thấy một doanh nghiệp có ý thức bảo vệ môi trường không phải bắt đầu từ nguồn lợi nhuận mà bắt đầu từ ý thức của những  người quản lý.
                            Khôi Nguyên

Số lượt đọc: 4759 - Cập nhật lần cuối: 08:45 | 02/08/2013
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ