Đẩy mạnh tiêu thụ than, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Đẩy mạnh tiêu thụ than, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
Trong những tháng đầu năm vừa qua, sản lượng than bán các hộ trong nước trừ than bán cho điện đạt 43,5% kế hoạch, còn lại các hộ khác chỉ đạt 24,7% so với kế hoạch năm 2013 trong khi sản lượng than xuất khẩu còn thấp do giá bán than thế giới chưa được cải thiện. Vì vậy, ảnh hưởng rất lớn tới kết quả kinh doanh của Tập đoàn. Sau khi tổ chức họp với các đơn vị kinh doanh than trong Tập đoàn để đánh giá tình hình, phân tích các nguyên nhân và bàn các biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ than trong thời gian tới, ngày 13/5/2013 Tập đoàn đã có văn bản số 2475/ VINACOMIN - TTN chỉ đạo quyết liệt trong công tác này. Đồng thời cũng truyền tải thông điệp đến một số khách hàng mua than truyền thống trong nước.

   Giải pháp

Trong các nguyên nhân dẫn đến tiêu thụ than thấp có nguyên nhân một số đơn vị chưa bám sát thị trường, chưa đề xuất, xử lý kịp thời các biện pháp tiêu thụ cuối nguồn, biện pháp giao nhận than đầu nguồn cho nên ảnh hưởng tới sản lượng than tiêu thụ của Tập đoàn. Vậy nên, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị kinh doanh than trong Tập đoàn (với trách nhiệm là công ty con, được giao nhiệm vụ kinh doanh than trong Kế hoạch phối hợp kinh doanh của Tập đoàn, đồng thời là đơn vị được ký hợp đồng với VINACOMIN mua than về bán tại cuối nguồn trong ngắn hạn và dài hạn) phải luôn quán triệt tới tất cả các đơn vị trực thuộc, các bộ phận, CNVC trong toàn đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật tiêu thụ than của Tập đoàn để đẩy mạnh tiêu thụ, chỉ mua và bán than của VINACOMIN, không mua và bán than của các đơn vị ngoài VINACOMIN (trường hợp có đơn vị ngoài Tập đoàn đề nghị mua than hoặc phát hiện có nguồn than cung cấp không do VINACOMIN sản xuất thì các công ty kinh doanh than phải báo cáo VINACOMIN kịp thời để xem xét chỉ đạo).

Khó khăn về tiêu thụ than hiện nay có tính thời điểm, tạm thời, vì vậy các đơn vị kinh doanh than phải nỗ lực cố gắng, quán triệt toàn thể CNVC chung sức, bám sát thị trường, hợp tác tốt với khách hàng để đẩy mạnh tiêu thụ tạo điều kiện cho sản xuất than ổn định và hiệu quả. Cụ thể là: Quán triệt các quy định, quy trình về tiêu thụ than, mục tiêu của VINACOMIN tới các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện kinh doanh than của đơn vị; tìm các biện pháp để bảo vệ, giữ vững thị trường than do đơn vị mình được phân công phụ trách; chủ động đề xuất các giải pháp, cơ chế cho hoạt động kinh doanh than, để tăng khả năng cạnh tranh than của VINACOMIN; Thường xuyên rà soát thị trường được phân công, nắm chắc diễn biến thị trường, tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của khách hàng, các nguồn than khách hàng mua ngoài VINACOMIN (khối lượng, chất lượng, giá than mua bán; đơn vị bán; cơ chế thanh toán;…) có biện pháp hợp tác với khách hàng, kiểm soát chặt chẽ thị trường, giành lại thị phần để ngăn chặn nguồn than trái phép. Nếu công ty kinh doanh than để xảy ra trường hợp CBVC công ty mua than ngoài VINACOMIN để kinh doanh thì giám đốc đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng giám đốc Tập đoàn.

Bên cạnh đó, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị kinh doanh than phải nắm thông tin về tình hình tài chính của khách hàng để thu hồi công nợ cũ, tiếp tục bán than và thu tiền than phát sinh mới; Tiếp tục thực hiện chủ trương tiết giảm chi phí của Tập đoàn từ các khâu chế biến, tiêu thụ, giao nhận, vận chuyển than... Khuyến khích các đơn vị kinh doanh than, các đơn vị đầu mối vận chuyển hợp tác với khách hàng mua than để khai thác các phương tiện vận chuyển có giá vận chuyển cạnh tranh để vận chuyển than về tiêu thụ trên địa bàn được phân công (các phương tiện của các đơn vị trong Tập đoàn được ưu tiên sử dụng nhưng cũng phải tuân thủ theo giá cả cạnh tranh); Đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ giao than cho khách hàng, tăng cường chế biến để nâng cao chất lượng và đa dạng chủng loại than theo nhu cầu của thị trường, đồng thời nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh với các nguồn than ngoài VINACOMIN…

Cùng với việc đẩy mạnh bán than trực tiếp tới các khách hàng trực tiếp sử dụng than phục vụ sản xuất, cần tăng cường hợp tác với các khách hàng thương mại có uy tín, đủ năng lực tài chính để tăng khối lượng than tiêu thụ qua các khách hàng này, đồng thời thu được tiền bán than kịp thời.

Tuyệt đối các đơn vị kinh doanh than trong Tập đoàn không bán than vào khách hàng của nhau, không bán than ra ngoài địa bàn đã được phân công; Quản lý, kiểm soát chặt chẽ than của đơn vị mình trên đường vận chuyển, trong quá trình chế biến, tiêu thụ tại cuối nguồn.

Về chuẩn bị chân hàng, điều hành và quản lý giao than tại đầu nguồn: Tập đoàn chỉ đạo rất cụ thể và chặt chẽ hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày đối với các đơn vị sản xuất, kho vận:

- Hàng tháng: Ban Sản xuất than (SXT) phối hợp cùng các ban TTN, XNK, KH tổng hợp nhu cầu để lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ tháng báo cáo Tổng giám đốc, Phó TGĐ phụ trách để chỉ đạo thực hiện. Trường hợp khách hàng đề nghị mua bổ sung khối lượng, chủng loại thì Trưởng các ban TTN, XNK, SXT, KH phối hợp tổng hợp báo cáo Phó TGĐ phụ trách để chỉ đạo điều hành bổ sung trong thời hạn sớm nhất (trong vòng 2 ngày nhận được đăng ký bằng văn bản). Trường hợp cần trả lời ngay với khách hàng mà chưa thể báo cáo kịp thời với lãnh đạo phụ trách thì các Trưởng ban có trách nhiệm trả lời khách hàng về khả năng cung cấp than của VINACOMIN, các cán bộ trong các ban, đơn vị nếu được khách hàng đề nghị mua than của VINACOMIN thì phải báo cáo Trưởng ban để trả lời cho đơn vị (ngoài Trưởng ban các cán bộ khác không tự ý trả lời về khả năng cung ứng than của VINACOMIN kể cả trong nước và xuất khẩu).

- Hàng tuần: Trên cơ sở kế hoạch tháng, chậm nhất sáng thứ sáu hàng tuần, các công ty kho vận căn cứ đề nghị của các đơn vị mua than (công ty kinh doanh than và khách hàng mua trực tiếp) có trách nhiệm lập kế hoạch giao than cho tuần sau và gửi về Ban SXT của Tập đoàn để phối hợp chỉ đạo thực hiện. Các công ty kho vận không tự ý giao than cho khách hàng khi chưa có kế hoạch của Tập đoàn.

Giám đốc các công ty kho vận và nhà máy tuyển than phải trực tiếp chỉ đạo (không giao cho phó giám đốc, trừ trường hợp đi công tác phải bàn giao công việc theo quy định) việc phối hợp giao than hàng tuần theo đúng kế hoạch đã đăng ký và gửi báo cáo thực hiện về Ban SXT của Tập đoàn vào thứ hai tuần tiếp theo.
- Hàng ngày: Đầu giờ hàng ngày, các công ty kho vận tổ chức họp giao ban với đại diện khách hàng (các công ty kinh doanh than, các khách hàng mua trực tiếp, đơn vị vận tải trong Tập đoàn và đơn vị làm dịch vụ giao than cho các hộ lớn) thông báo lịch làm hàng trong ngày cho các phương tiện tại các cảng, bến để phối hợp thực hiện.
Trường hợp các công ty kho vận, các nhà máy tuyển không phối hợp lập kế hoạch giao than tuần, không tổng hợp báo cáo thực hiện và không gửi báo cáo kịp thời về Tập đoàn thì Giám đốc các công ty phải chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Tập đoàn và bị giảm trừ thành tích khi xét thi đua, nhận xét cán bộ, lấy tín nhiệm hàng năm.
Đối với các hộ lớn: Để chủ động giao dịch, phối hợp với khách hàng có biện pháp tiêu thụ phù hợp, giữ vững thị phần, thị trường, Tập đoàn sẽ xem xét giao cho các công ty KDT trực tiếp giao dịch và bán vào các hộ này từ nguồn than do VINACOMIN sản xuất. Các đơn vị có phương án cụ thể báo cáo Tập đoàn xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể. Nghiên cứu, đề xuất phương án chế biến các chủng loại than đảm bảo chất lượng theo TCVN để tham gia giao cho một số hộ lớn theo phân công và hướng dẫn của Tập đoàn
Đối với các ban SXT, TTN, XNK, KH có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, giám sát, tổng hợp và báo cáo Tổng giám đốc về tình hình chuẩn bị chân hàng và điều hành giao nhận than ở đầu nguồn và cuối nguồn hàng tháng của Tập đoàn và các đơn vị cùng với báo cáo sơ kết tháng.
Tập đoàn cũng có quy định rất rõ về cơ chế thưởng phạt trong công tác tiêu thụ than.  Đối với các đơn vị hoàn thành kế hoạch và hoàn thành vượt mức kế hoạch mua bán than năm 2013, Tập đoàn sẽ áp dụng cơ chế thưởng khuyến khích theo các mức tăng sản lượng, lũy tiến hàng quý và ngược lại cũng sẽ xử lý nghiêm khắc các đơn vị, cá nhân vi phạm kỷ luật, quy định về tiêu thụ than

Thông điệp tới khách hàng...

Trao đổi với PV Tạp chí Than Khoáng sản VN, Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Văn Biên cho rằng ngoài nguyên nhân nhiều doanh nghiệp trong nước còn khó khăn cho nên sức tiêu thụ than còn chậm thì có nguyên nhân quan trọng dẫn đến khó khăn trong tiêu thụ của Tập đoàn là: trên thị trường còn có các đơn vị ngoài Tập đoàn bán than không phải nguồn gốc do VINACOMIN cung cấp và cạnh tranh bằng nhiều hình thức với than của Tập đoàn (trong khi nguồn than nhập khẩu còn chưa đáng kể); Một số khách hàng không tôn trọng hợp đồng đã ký kết, không mua theo tiến độ, không thanh toán kịp thời cho nên phải tạm thời giãn, dừng giao than... Chính vì vậy, cùng với việc chỉ đạo các đơn vị KDT nắm chắc tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của khách hàng, theo dõi và tập hợp tình hình khách hàng mua than từ nguồn ngoài VINACOMIN (khối lượng, chất lượng, giá than mua bán; đơn vị bán; cơ chế thanh toán; hóa đơn mua bán than; …) báo cáo thường xuyên và kịp thời về VINACOMIN, các đơn vị cần làm việc cụ thể, hướng dẫn, tư vấn, giải thích rõ về tính pháp lý, các lợi thế về chất lượng than, sự ổn định về nguồn than trong trước mắt và dài hạn của VINACOMIN để duy trì sự hợp tác chặt chẽ và tăng sản lượng bán than vào các khách hàng truyền thống của Tập đoàn. Đối với khách hàng có nhu cầu dài hạn và đã ký hợp đồng mua than năm 2013, nếu khách hàng còn mua ngoài Tập đoàn thì VINACOMIN cũng không cam kết đảm bảo cung cấp than đủ theo hợp đồng năm 2013 và các năm sau.
Phó TGĐ Nguyễn Văn Biên cũng cho biết, trong tháng 5 và tháng 6/2013, Tập đoàn sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị với các nhóm khách hàng trong nước và quốc tế để bàn biện pháp phối hợp tiêu thụ than, tăng cường sự hợp tác truyền thống đảm bảo hiệu quả kinh doanh và lợi ích của các bên trong giai đoạn khó khăn trước mắt và hợp tác dài hạn.
 
Nguồn Website Vinacomin
 

Số lượt đọc: 4082 - Cập nhật lần cuối: 02:16 | 15/05/2013
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ