Tập trung thực hiện Dự án duy trì công suất mỏ than Na Dương

Vừa qua, Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc - Vinacomin đã tổ chức cuộc họp về việc triển khai Dự án duy trì công suất mỏ than Na Dương. Ban Xây dựng Mỏ - Vinacomin chủ trì cuộc họp.
Theo giới hạn thiết kế kỹ thuật cải tạo mở rộng mỏ than Na Dương do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp lập năm 2003, với trữ lượng than trong ranh giới (đến mức +66) là 26.199.000 tấn, mỏ được thiết kế khai thác lộ thiên, công suất mỏ 600 ngàn tấn/năm, hệ số bóc trung bình  Ktb = 8,4 m3/tấn. Toàn bộ than nguyên khai cung cấp cho Nhà máy nhiệt điện Na Dương. Để đáp ứng yêu cầu cung cấp than cho Nhà máy nhiệt điện Na Dương, cần thiết phải duy trì công suất mỏ. Trong điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu, việc tổ chức khai thác bằng phương pháp lộ thiên đòi hỏi phải có các giải pháp công nghệ, thiết bị hợp lý.

Ảnh: Bóc đất đá mở rộng tuyến tầng tại Công trường khai thác, mỏ than Na Dương
 
Nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên, Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc - Vinacomin đã phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin lập Dự án duy trì công suất mỏ than Na Dương nhằm xác định các giải pháp kỹ thuật, công nghệ để đảm bảo duy trì công suất 600.000 tấn than nguyên khai/năm và an toàn cho các công trình xung quanh v.v...
 
Trong cuộc họp, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, cơ quan tư vấn đã trình bày những nội dung chính, đặc biệt là các giải pháp công nghệ, đồng bộ thiết bị và phân tích bài toán kinh tế tài chính của Dự án. Những ý kiến thảo luận trong cuộc họp xoay quanh các giải pháp: ổn định bờ mỏ, nhất là bờ trụ Nam; Ổn định nền và sườn tầng bãi thải; các phương án ranh giới đổ thải; Trình tự khai thác đảm bảo an toàn cho Nhà máy điện Na Dương; Phương án đền bù và giải phóng mặt bằng. Kết quả cuộc họp là cơ sở trong việc hoàn thiện Dự án và triển khai các bước tiếp theo./.
 
                                        Theo Nguồn Websiter Vinacomin
                                                Ảnh : của Bùi Quang Tuynh

Số lượt đọc: 4654 - Cập nhật lần cuối: 03:25 | 06/05/2013
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ