Hiệu quả đầu tư chung của nền kinh tế đã tăng lên?

Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản Quốc gia Hà Quang Tuyến đã nhấn mạnh điều này khi thông báo tổng số vốn đầu tư các bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cắt giảm trong năm 2011 là 80,55 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 9% tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2011.

Vụ trưởng Hà Quang Tuyến nêu rõ, đầu tư của khu vực nhà nước và FDI hiện nay là kém hiệu quả nhất, thể hiện qua hệ số ICOR của khu vực nhà nước là 10, khu vực FDI là trên 9.

Vụ trưởng Hà Quang Tuyến lưu ý rằng, để xác định hiệu quả đầu tư thì cần số liệu của 1 giai đoạn dài, do đầu tư luôn có yếu tố độ trễ về thời gian. Tuy nhiên, trong điều kiện số liệu 6 tháng chưa đầy đủ, có thể ước lượng hiệu quả đầu tư thông qua tỷ lệ đầu tư so với GDP và tốc độ tăng trưởng GDP.

Tỷ lệ đầu tư so với GDP năm 2010 khoảng 45,6%, GDP tăng 6,18% nghĩa là để tăng 1 đồng GDP cần đầu tư 7,38 đồng. Còn 6 tháng năm 2011, tỷ lệ đầu tư so với GDP khoảng 38,3%, GDP tăng 5,57% nghĩa là chỉ cần đầu tư 6,9 đồng để tạo ra 1 đồng GDP. “Như vậy có thể thấy hiệu quả đầu tư đã được cải thiện.

Vụ trưởng Hà Quang Tuyến lý giải, nếu nhìn GDP dưới phương pháp sử dụng cuối cùng, khi tích lũy được hình thành từ nguồn vốn đầu tư thì việc cắt giảm đầu tư có nghĩa là giảm tích lũy và giảm tăng trưởng, thêm về nguyên nhân giảm tăng trưởng 6 tháng năm 2011.

Trong khi đó, một con số đáng quan tâm khác là bội chi ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2011 ước vào khoảng 30 nghìn tỷ đồng. Nếu so với GDP theo giá thực tế đạt gần 1.070 nghìn tỷ đồng, con số trên chiếm khoảng 2,8%.

Đây là mức thấp so với cùng kỳ các năm trước. Cùng với việc thực hiện các chính sách thắt chặt tài khóa tại Nghị quyết 11 thì triển vọng giữ bội chi ngân sách dưới 5% GDP là hoàn toàn có thể đạt được.

Theo số liệu thống kê, tổng số vốn giải ngân của khu vực nhà nước 6 tháng 2011 ước đạt 141,1 nghìn tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cục Thống kê khẳng định, đầu tư công đã giảm hơn và hiệu quả có xu hướng tăng lên.

Vụ trưởng Vụ thống kê Xây dựng và vốn đầu tư Hồ Thanh cho biết, trong các nguồn vốn thuộc đầu tư công gồm ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, tín dụng đầu tư, vốn doanh nghiệp nhà nước và ODA, trong 6 tháng đầu năm, phần trái phiếu Chính phủ, tín dụng đầu tư và đầu tư doanh nghiệp nhà nước đã giảm hơn.

Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tổng số vốn đầu tư các bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cắt giảm trong năm 2011 là 80,55 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 9% tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2011.

Việc cắt giảm đầu tư công đã ảnh hưởng đến tổng vốn đầu tư thực hiện 6 tháng đầu năm giảm 7,9%, trong đó giảm lớn nhất là khu vực Nhà nước (đầu tư công) với mức giảm 20,8%.

Ngoài ra, việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên 9 tháng còn lại trong dự toán năm 2011 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cũng được hạch toán với tổng số tiết kiệm là 3,8 nghìn tỷ đồng.

Với số vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt 73,7 nghìn tỷ đồng và tăng 8,6% so với cùng kỳ, bà Hồ Thanh lưu ý rằng so với kế hoạch đặt ra, 6 tháng đầu năm mới đạt 38,8% so với kế hoạch là thấp hơn nhiều năm trước.

Vụ trưởng Hồ Thanh cho rằng, về mặt nguyên tắc, kể cả các dự án, công trình từ ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ cho đến các tập đoàn, tổng công ty thực hiện rất là nghiêm túc.

Mọi năm vốn từ nhà nước tăng rất nhanh. Năm nay, nếu loại trừ yếu tố giá, khối lượng đầu tư thực chất là giảm.

Đáng lưu ý hơn, những ước tính ban đầu về hiệu quả đầu tư sau loạt chính sách cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ nhiều dự án cũng cho thấy dấu hiệu tốt hơn.

Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Hà Văn Hiền, trên thực tế, vẫn có dư luận băn khoăn về hiệu quả và dư luận quan ngại về hậu quả của cắt giảm đầu tư công.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Hà Văn Hiền cho biết, do hướng dẫn cắt giảm đầu tư công chưa kịp thời, thiếu cụ thể nên một số địa phương rơi vào tình trạng chờ đợi.

Không chỉ có dự án mới phải dừng mà ngay cả với một số công trình rất cần thiết cũng không thực hiện được hoặc đã thực hiện rồi dừng thực hiện vì không được giải ngân.

Có địa phương phản ánh, hiệu quả của việc cắt giảm cũng có, nhưng sự chờ đợi, chậm trễ cũng có.

Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cao Sỹ Kiêm cũng nhìn nhận, luận điểm cắt giảm đầu tư và cách làm hiện nay chưa thống nhất. Nhưng phải chú ý đích cuối cùng là cắt giảm có hiệu quả không, có đem đến tác dụng giảm hệ số ICOR (đo lường số đơn vị đầu tư tính theo % GDP để tạo ra một đơn vị tăng trưởng GDP - PV)hay không? Phải nhìn hậu quả của cắt giảm, ông Kiêm đề nghị. Vì, “thực tế có địa phương hiệu quả chưa thấy, đã thấy hậu quả".

Còn theo đại biểu Mai Ánh Tuyết (An Giang) thì việc triển khai cắt giảm đầu tư công khó khăn do hướng dẫn của cơ quan chức năng không rõ ràng, và sự phối hợp chưa nhịp nhàng.

Mỹ Loan

Theo tamnhin.net

Số lượt đọc: 5021 - Cập nhật lần cuối: 06:58 | 08/07/2011
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ