Công ty CP Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị tổ chức Đại hội cổ đông

 
Ngày 29/3, Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị  long trọng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011.

 

Tại Đại hội, ông Bùi Trần Đông – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010, trong đó nêu bật các nội dung hoạt động, các ưu, khuyết điểm trong việc điều hành sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đó, HĐQT đúc rút bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2011 đi đôi với việc khắc phục, tháo gỡ những khó khăn tồn tại thông qua những các giải pháp chỉ đạo sản xuất, công tác chuẩn bị phục vụ cho sản xuất, kinh doanh.  Năm 2010, các chỉ tiêu kinh tê của Công ty đều đạt và vượt nghị quyết đại hội cổ đông, trong đó, doanh thu của đạt 102%, lợi nhuận trươc thuế đạt 114% so với kế hoạch; trả cổ tức 15%.

Bên cạnh đó, Đại hội còn thảo luận các báo cáo, thông qua một số chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011. Cùng với những báo cáo là những ý kiến tham luận của các Cổ đông và đại diện Công ty cũng đã có giải đáp các thắc mắc và ghi nhận sự đóng góp của các Cổ đông trong sự phát triển chung của Công ty.

       Với tinh thần làm việc dân chủ và thống nhất, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty đã diễn ra thành công tốt đep. Các đại biểu Cổ đông thống nhất cao với bản nghị quyết của Đại hội, quyết tâm thực hiện các mục tiêu chiến lược của Công ty.

Số lượt đọc: 5011 - Cập nhật lần cuối: 01:01 | 05/04/2011
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ