Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTP chi phí cho công tác bảo vệ môi trường trong năm 2016 là 35 tỷ 905 triệu đồng.

 

(TN&MT) – Thực hiện công tác bảo vệ môi trường và tình hình thực tế sản xuất của các đơn vị sản xuất than năm 2016,  Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP chi 35 tỷ 905 triệu đồng cho công tác bảo vệ môi trường; trong đó 22 tỷ 937 triệu đồng cho chi phí xử lý nước thải. 
Dự kiến trong năm 2016 khối lượng nước thải ở hai trạm Na Dương và trạm Khánh Hòa lần lượt là 1.600.000m3 và  4.154.782m3. Theo đó, Tổng công ty thực hiện chi phí 22 tỷ 937 triệu đồng cho chi phí xử lý nước thải, chiếm 63,882% kế hoạch môi trường
Được biết, trong tổng chi phí kế hoạch môi trường năm 2016, chi phí thực hiện cho công tác bảo vệ môi trường thường xuyên 0,3% doanh thu sản xuất than là 4 tỷ 833 triệu đồng. Năm 2016 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tiếp tục thực hiện dự án đầu tư các công trình bảo vệ môi trường chuyển tiếp thực hiện chưa xong trong năm 2015 là 8 tỷ 135 triệu đồng.
                                                                                                                 Tuyết Chinh
 
Số lượt đọc: 2670 - Cập nhật lần cuối: 07:19 | 29/12/2016
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ