Mỏ Việt Bắc – Nhiều giải pháp cho những tháng cuối năm

Trong 9 tháng đầu năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP (Mỏ Việt Bắc) tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Cũng như các đơn vị khác trong Tập đoàn công tác sản xuất và tiêu thụ than do phải cạnh tranh với nhiều nguồn cung cấp than khác, các hộ truyền thống cũng giảm sản lượng tiêu thụ; Thuế và phí phải nộp ngân sách nhà nước tăng cao đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của các mỏ trong Tổng công ty. 

Trước những thách thức phải đối mặt, Tổng công ty, các Công ty con, đơn vị trực thuộc đã và đang cố gắng tìm các giải pháp quản lý phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Nhờ đó, sau 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu sản xuất than của Tổng công ty ước đạt 76% kế hoạch năm; doanh thu sản xuất vật liệu xây dựng đạt 73% kế hoạch năm; doanh thu cơ khí, sản xuất khác đạt trên 70% kế hoạch năm. Cơ bản khối sản xuất kinh doanh khác trong 9 tháng đầu năm tương đối ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho công nhân, cán bộ, bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh. Thu nhập bình quân người lao động đạt mức 6.467.000 đồng/người/tháng bằng 102% so với cùng kỳ. 
 
Quý 4/2016, Tổng công ty đề ra các chỉ tiêu về tiêu thụ Than là 413.700 tấn; Bóc đất đá 2809 200 m3; Tiêu thụ xi măng: 574.000. Mục tiêu doanh thu quý IV đạt trên 1.190 tỷ đồng; lợi nhuận 56 tỷ đồng. 
 
Để thực hiện những mục tiêu đề ra, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị triển khai có hiệu quả những biện pháp điều hành trong từng lĩnh vực sản xuất. Trong đó, đối với sản xuất than chú ý đến các giải pháp hoàn thiện tối ưu các chỉ tiêu công nghệ và giảm tối đa khối lượng phát sinh ngoài kế hoạch như xử lý công nghệ, bùn moong, nắn suối tạm; yêu cầu các đơn vị tăng cường tận thu than, nâng cao hệ số thu hồi và chất lượng than. Mặt khác, phối hợp chặt chẽ và tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương để tập trung giải quyết việc đóng đường bãi thải Tây tại Công ty than Khánh Hòa,  có diện đổ thải đất đá trong năm 2017 cũng như các năm tiếp theo đồng thời tập trung khắc phục sự cố hầm lò; yêu cầu các mỏ thực hiện tốt công tác thoát nước mỏ để thực hiện tốt công tác đào sâu đáy mỏ phục vụ kế hoạch khai thác năm 2017 đúng tiến độ. 
Không phải bây giờ Mỏ Việt Bắc mới đối mặt với vô vàn khó khăn, tuy nhiên, mỗi giai đoạn lại có một khó khăn khác nhau. Chính vì vậy, để đối phó với những trở ngại này, thiết nghĩ  cần phải có cách ứng phó uyển chuyển và linh hoạt. Làm được như vậy, Mỏ Việt Bắc chứng tỏ sự can đảm và nhạy bén của một doanh nghiệp có bề dầy kinh nghiệm và khả năng thích ứng đặc biệt với thị trường. 
        Hằng Thương
 
 
Số lượt đọc: 2702 - Cập nhật lần cuối: 01:24 | 17/11/2016
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ