Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP: Phát triển bền vững trên nền sản xuất than

(TN&MT) – Trong điều kiện còn nhiều khó khăn của ngành khoáng sản và xi măng hiện nay, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã cố gắng ổn định sản xuất, việc làm, thu nhập cho người lao động. Nhờ đó, phát huy được năng lực sản xuất, hiệu quả kinh doanh và duy trì định dướng “kinh doanh đa ngành trên nền sản xuất than”.
Trong 9 tháng đầu năm 2016, trước tình hình kinh tế - xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, diễn biến phức tạp của thời tiết và biến đổi khí hậu; hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Cũng như các đơn vị khác trong TKV công tác sản xuất và tiêu thụ than do phải cạnh tranh với nhiều nguồn cung cấp than khác, các hộ truyền thống cũng giảm sản lượng tiêu thụ; Thuế phí tăng cao ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị sản xuất than  trong Tổng công ty.
Không những thế, công tác đền bù giải phóng mặt bằng để mở rộng khai trường sản xuất và tạo diện đổ thải cho các đơn vị sản xuất than cũng vấp phải những khó khăn gay gắt do cơ chế để thực hiện thiếu đồng bộ; đặc biệt là ở Công ty Than Khánh Hòa nếu tình hình công tác đền bù giải phóng mặt bằng không được cải thiện thì việc đóng cửa mỏ do không có bãi đổ thải là một tương lai rất gần. Trong khi đó, sản xuất xi măng và các sản phẩm khác gặp rất nhiều khó khăn do cạnh tranh khốc liệt về thị trường. 
Trước những thách thức phải đối mặt, Tổng công ty, các Công ty con, đơn vị trực thuộc đã cố gắng tìm các giải pháp quản lý phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Nhờ đó, sau 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu sản xuất than của Tổng công ty ước đạt 76% kế hoạch năm; doanh thu sản xuất vật liệu xây dựng đạt ước đạt 73% kế hoạch năm; doanh thu cơ khí, sản xuất khác ước đạt trên 70% kế hoạch năm. Cơ bản khối sản xuất kinh doanh khác trong 9 tháng đầu năm tương đối ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho công nhân, cán bộ, bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh. Thu nhập bình quân người lao động đạt mức 6.467.000 đồng/người/tháng bằng 102% so với cùng kỳ. 
Qúy IV/2016, dự kiến tình hình kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn, tình hình thị trường diễn biến phức tạp và mức độ cạnh tranh tiếp tục diễn ra gay gắt. Tổng công ty sẽ tập trung đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đặc biệt là sản phẩm than và xi măng. Đồng thời, tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng và tái cơ cấu lực lượng lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng, năng suất, sức cạnh tranh của sản phẩm; đảm bảo việc làm, đời sống cán bộ công nhân viên và hiệu quả kinh doanh. Cụ thể, Tổng công ty đề ra các chỉ tiêu về tiêu thụ Than là 413.700 tấn; Bóc đất đá 2809 200 m3; Tiêu thụ xi măng: 574.000 tấn. Doanh thu quý IV đạt trên 1.190 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 56 tỷ đồng. 
Để thực hiện những mục tiêu đề ra, Tổng công ty yêu cầu các công ty con, đơn vị triển khai có hiệu quả những biện pháp điều hành trong từng lĩnh vực sản xuất. Trong đó, đối với sản xuất than chú ý đến các giải pháp hoàn thiện tối ưu các chỉ tiêu công nghệ và giảm tối đa khối lượng phát sinh ngoài kế hoạch như xử lý công nghệ, bùn moong, nắn suối tạm; yêu cầu các đơn vị tăng cường tận thu than, nâng cao hệ số thu hồi và chất lượng than. 
Mặt khác, phối hợp chặt chẽ và tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương để tập trung giải quyết việc đóng đường bãi thải Tây tại Công ty than Khánh Hòa để có diện đổ thải đất đá trong năm 2017 cũng như các năm tiếp theo; tập trung khắc phục sự cố hầm lò; yêu cầu các mỏ thực hiện tốt công tác thoát nước mỏ để thực hiện tốt công tác đào sâu đáy mỏ phục vụ kế hoạch khai thác năm 2017 đúng tiến độ. 
Trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, quý IV thời tiết thuận lợi cho hoạt động xây dựng và tiêu thụ sản phẩm xi măng tốt nhất trong năm. Do vậy, các đơn vị sản xuất xi măng của Tổng công ty phải tổ chức sản xuất ổn định, tăng năng suất thiết bị đảm bảo sản lượng và chất lượng phục vụ tốt cho việc tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, trong quý IV/2016 với định hướng “kinh doanh đa ngành trên nền sản xuất than” và trên cơ sở phương án tái cơ cấu của TKV, Tổng công ty sẽ tiến hành rà soát, xem xét và hoàn thiện phương án tái cơ cấu. 
Năm 2016 là một năm sản xuất kinh doanh mà Tổng công ty gặp nhiều thách thức, nhiệm vụ còn lại của những tháng cuối năm hết sức nặng nề, khó khăn. Hi vọng rằng, với sự chung sức, đồng lòng, đoàn kết cùng chia sẻ vượt qua khó khăn của toàn thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, Tổng công ty sẽ duy trì ổn định sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững trong những năm tiếp theo. 
 
Tuyết Chinh
 
 
 
Số lượt đọc: 2322 - Cập nhật lần cuối: 06:15 | 31/10/2016
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ