Hội nghị Sơ kết công tác quý III , 9 tháng và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2015 củaTổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

 

 Ngày 17/10/2015 tại Văn phòng Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV (Tổng công ty) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý III, 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2015 . Dự Hội nghị có ông Lê Quang Bình chủ tịch HĐQT ; Ông Trần Hải Bình Tổng Giám đốc;  các ông Hội đồng Quản trị, ban lãnh đạo điều hành, Ban kiểm soát, Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn Thanh niên, Trưởng ban Nữ công Tổng công ty, Trưởng, phó các phòng Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy; Giám đốc; Chủ tịch công đoàn; Bí thư đoàn Thanh niên các Công ty con; đơn vị trực thuộc. Chủ tịch HĐQT Lê Quang Bình và Tổng Giám đốc Trần Hải Bình chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị sơ kết Ông Trần Hải Bình Tổng Giám đốc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng. Cũng như các đơn vị khác trong TKV công tác tiêu thụ Than, Xi măng và các sản phẩm khác gặp rất nhiều khó khăn nên ảnh hưởng chung đến kết quả sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty. Ngoài những khó khăn về tiêu thụ sản phẩm, công tác đền bù giải phóng mặt bằng để mở rộng khai trường sản xuất và tạo diện đổ thải cho các đơn vị sản xuất than cũng vấp phải những khó khăn gay gắt do cơ chế để thực hiện thiếu đồng bộ. Dưới sự chỉ đạo chủ động, quyết liệt của lãnh đạoTổng công ty, các Công ty con; đơn vị trực thuộc đã có nhiều cố gắng tìm các giải pháp quản lý phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh được giao trong 9 tháng. Các chỉ tiêu như: Than tiêu thụ, sản xuất than sạch, sản xuất và tiêu thụ VLXD, sản xuất khác đạt trên 75% kế hoạch TKV giao; Sản xuất và tiêu thụ xi măng đạt 71% kế hoạch. Riêng chỉ tiêu bóc đất đá và đào lò CBSX đạt thấp so với kế hoạch. Bóc đất đá đạt 62% so với kế hoạch, trong đó Công ty Than Khánh Hòa và Na Dương không hoàn thành kế hoạch bóc đất đá do có nhiều vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng; Mét lò và sản lượng khai thác than hầm lò tại Công ty Than Khánh Hòa đạt thấp do ảnh hưởng bởi sự cố tụt mặt bằng +42. Tiền lương bình quân đạt 6 271 000 đồng/người/tháng. Đã hoàn thành xong công tác cổ phần hóa Công ty mẹ, tiến hành Đại hội cổ đông lần đầu vào ngày 28/8/2015 và chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần vào đầu quý IV/2015. Kiện toàn, sắp xếp lại mô hình tổ chức, cơ cấu lại lao động, tinh giảm bộ máy, giải quyết chính sách lao động dôi dư…
 
 
Ông Trần Hải Bình TGĐ báo cáo tại Hội nghị 
 
Triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2015 theo dự báo công tác tiêu thụ sản phẩm vẫn rất khó khăn, giá than trên thị trường giảm mạnh sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của các Công ty sản xuất than. Tiêu thụ xi măng và các sản phẩm xi măng sẽ rất khó khăn do sức mua trên các thị trường giảm mạnh, mức độ cạnh tranh diễn ra khốc liệt. Với phương hướng lãnh đạo của Tổng công ty trong Quý IV năm 2015 là “ Đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đặc biệt là sản phẩm Than và Xi măng; đáp ứng nhu cầu than cho các hộ điện và hộ xi măng truyền thống, cân đối tồn kho than và xi măng hợp lý. Thực hiện mọi biện pháp mạnh nhằm tiết giảm chi phí sản xuất đảm bảo cân đối tài chính, đảm bảo việc làm, thu nhập đời sống CBCNV, chuẩn bị các điều kiện cho sự phát triển bền vững của Tổng công ty trong các năm tới”.
Triển khai nhiệm vụ quý IV Tổng công ty đặt chỉ tiêu: Than tiêu thụ:  445 200 tấn, cả năm 2015 1 644 200 tấn; Bóc đất đá: 3 420 000 m3 cả năm 9 045 000 m3; Tiêu thụ Xi măng 585 100 tấn, cả năm 2015 2 030 000 tấn. Quyết liệt với công tác thu hồi công nợ nhất là đối với các Công ty sản xuất xi măng. Đảm bảo sản xuất an toàn không để xẩy ra TNLĐ chết người, sự cố thiết bị, công trình…   
 
 
 Ông Lê Quang Bình Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Hội nghi 
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Chủ tịch HĐQT Lê Quang Bình đã biểu dương những nỗ lực, tinh thần đoàn kết khắc phục khó khăn của cán bộ công nhân viên Tổng công ty để hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ trong quý III và 9 tháng theo kế hoạch TKV giao, ổn định được việc làm đời sống cho người lao động 
Ngoài những nhiệm vụ cơ bản của Tổng công ty trong Quý IV năm 2015 là sản xuất, và tiêu thụ sản phẩm theo kế hoạch sản xuất kinh doanh, ông Lê Quang Bình đã chỉ đạo Tổng công ty hoàn thiện các định mức KTKT tại các Công ty con, đơn vị trực thuộc làm cơ sở để quản trị chi phí, tiết kiệm trong sản xuất để giảm giá thành sản xuất để có giá bán sản phẩm cạnh tranh trên thị trường. Công tác thị trường xi măng cần có những đổi mới cơ bản, cần có nhiều phương án để lựa chọn nhằm tối ưu hóa lợi nhuận cho sản xuất xi măng. Tổng công ty cần nghiên cứu để sớm có quy chế tiêu thụ xi măng chung cho các Công ty sản xuất xi măng. Tổng công ty cùng Công ty Than Na Dương cần xem xét ngay để triển khai các dự án đầu tư nâng cao công xuất mỏ đảm bảo đến năm 2018 đảm bảo đủ nguồn than để cấp cho nhà máy nhiệt điện Na Dương II đã được TKV khởi công xây dựng vào ngày 16/10/2015. 
 
 
Ảnh và tin của H.H
 
 
 
 
 
 

 

Số lượt đọc: 4422 - Cập nhật lần cuối: 08:32 | 19/10/2015
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ