Hội nghị Sơ kết sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2015 củaTổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc-Vinacomin.
 
 Ngày 24/7/2015 tại thành phố Nha Trang Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc-Vinacomin (Tổng công ty) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý II, 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm 2015 . Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lê Minh Chuẩn Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV);  các ông là lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng thành viên, ban lãnh đạo điều hành, Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty, Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Trưởng các phòng Tổng công ty, Giám đốc các Công ty con; đơn vị trực thuộc.Chủ tịch HĐTV Lê Quang Bình và Tổng Giám đốc Trần Hải Bình chủ trì Hội nghị 
 
 
 
Sáu tháng đầu năm, công tác tiêu thụ Than, Xi măng và các sản phẩm khác gặp rất nhiều khó khăn nhưng Tổng công ty và Công ty con; đơn vị trực thuộc đã tích cực ổn định sản xuất, tìm các giải pháp quản lý phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh doanh đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh sáu tháng đầu năm. Các chỉ tiêu như: Than tiêu thụ, sản xuất than sạch, sản xuất và tiêu thụ xi măng, sản xuất và tiêu thụ VLXD, sản xuất khác đạt trên 50% kế hoạch năm. Riêng chỉ tiêu bóc đất đá và đào lò CBSX đạt thấp so với kế hoạch. Bóc đất đá đạt 40% so với kế hoạch do có nhiều vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đặc biệt là ở Công ty than Khánh Hòa-VVMI 6 tháng đầu năm mới bóc đất được 1 209 225 m3/3 600 000 m3 đạt xấp xỉ 34% kế hoạch ; Đào lò sản xuất tại Công ty Than Khánh Hòa-VVMI chỉ đạt 24,5% so với kế hoạch. Tiền lương bình quân đạt 5 368 000 đồng/người/tháng. Công tác cổ phần hóa Công ty mẹ đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của TKV. Kiện toàn, sắp xếp lại mô hình tổ chức, cơ cấu lại lao động, tinh giảm bộ máy, giải quyết chính sách lao động dôi dư…
Nhiệm vụ quý III, sáu tháng cuối năm 2015 dự báo công tác tiêu thụ sản phẩm vẫn rất khó khăn đặc biệt thị trường tiêu thụ xi măng và các sản phẩm xi măng do sức mua trên các thị trường giảm mạnh, mức độ cạnh tranh diễn ra khốc liệt. Phương hướng lãnh đạo của Tổng công ty trong Quý III và 6 tháng cuối năm 2015 là “ Đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đặc biệt là sản phẩm Than và Xi măng; hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý phù hợp, đổi mới công nghệ, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng, năng suất, sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo việc làm, đời sống CBCNV và hiệu quả kinh doanh” Dự kiến trong quý III tiêu thụ: Than 385 000 tấn; Xi măng 475 000 tấn.   
 
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Chủ tịch HĐTV đã biểu dương những nỗ lực, tinh thần đoàn kết khắc phục khó khăn của cán bộ công nhân viên Tổng công ty để hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ mà TKV đã giao. 
Hiện nay giá than trên thị trường thế giới xuống thấp nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây, TKV mất nhiều thị trường tiêu thụ than vào các hộ tiêu thụ truyền thống do có nhiều hộ tiêu thụ cạnh tranh, Việt Nam đã bắt đầu nhập khẩu than. Tuy vậy đầu vào của sản xuất than tăng do các loại thuế, phí  ngành than chiếm gần 23%, Than xuất khẩu 35 % trong giá thành. Nhân công chiếm khoảng 33% do đó nếu không có các biện pháp hữu hiệu để tiết kiệm thì sẽ không đủ chi phí vật tư cho sản xuất nhất là đối với sản xuất than Hầm lò (Chi phí vật tư chiếm khoảng 67% giá thành). Các điều kiện sản xuất của TKV ngày càng khó khăn, năng xuất lao động thấp. 
Xác định nhiệm vụ cơ bản của Tổng công ty trong sáu tháng còn lại của năm 2015 ông Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh Tổng công ty phải có đột phá về tiết kiệm trong sản xuất để giảm giá thành sản xuất để có giá bản sản phẩm cạnh tranh trên thị trường. Tăng cường quản trị chi phí, đổi mới công nghệ, sắp xếp lại hệ thống quản lý theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thường xuyên cập nhật công nghệ, kiến thức mới, cải tạo điều kiện, môi trường sống và làm việc cho công nhân. Tổng công ty phải tính toán, cân nhắc để có phương án sản xuất hợp lý tại Công ty Than Khánh Hòa-VVMI, có các chính sách để giải quyết thấu đáo về công tác đền bù giải phóng mặt bằng để có diện khai thác và đổ thải đất đá. Từ ngày 01/10/2015 Tổng công ty chuyển sang mô hình Công ty cổ phần nên lãnh đạo Tổng công ty phải cân nhắc kỹ về mặt tổ chức để hoạt động có hiệu quả.  
 
 
 
Thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty , ông Lê Quang Bình Chủ tịch HĐTV; ông Trần Hải Bình cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của TKV và cá nhân ông Chuẩn đối với hoạt động SXKD của Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm 2015 và những ý kiến chỉ đạo sâu sát mang tính thực tiễn đối với Tổng công ty khi thực hiện  nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2015 và những năm sau. Đồng thời hứa sẽ năng động, sáng tạo, đoàn kết nội bộ, tăng cường quản trị chi phí đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, đưa Tổng công ty phát triển bền vững, hoàn thành nhiệm vụ được TKV giao năm 2015 và các năm tiếp theo./.
                                                                                          Ảnh và tin của H.H
 
 
 
 
 
 

 

Số lượt đọc: 3412 - Cập nhật lần cuối: 03:32 | 28/07/2015
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ