THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNGCỦA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC–VINACOMIN

Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC–VINACOMIN
1.     Tên doanh nghiệp:      Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin
2.     Địa chỉ trụ sở:     Số 1 Phan Đình Giót, p. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
3.     Điện thoại:     (84.4) 3664 7515         Fax: (84.4) 3664 7493
4.     Ngành nghề kinh doanh: Khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, sàng tuyển, chế biến, kinh doanh các sản phẩm than; Sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành nghề khác theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký sửa đổi bổ sung lần thứ 5 ngày 16/05/2012.
5.     Vốn điều lệ: 1.050.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Một nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng)
6.     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 22.623.500 cổ phần (tương ứng 21,55%  vốn điều lệ).
7.     Mệnh giá:     10.000 đồng/01 cổ phần.
8.     Giá khởi điểm:     10.300 đồng/01 cổ phần
9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
10. Địa điểm, thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
- Thời gian: từ 08h30 ngày 27/04/2015 đến 15h30 ngày 20/05/2015,
- Địa điểm: tại các đại lý theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành và được đăng tải trên website của Công ty (http:// www.cmv.vn) và website của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (http://hnx.vn).
11. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
- Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký, chậm nhất 16h00 ngày 25/05/2015.
- Hoặc gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký, chậm nhất 16h00 ngày 25/05/2015.
12. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
Thời gian:     8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 05 năm 2015
Địa điểm:     SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 28/05/2015 đến 16h00 ngày 05/06/2015.
14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ 29/05/2015 đến 03/06/2015.
Nhà đầu tư quan tâm tới đợt đấu giá xin vui lòng truy cập website www.cmv.vn, http://hnx.vn hoặc liên hệ với các đại lý đấu giá để được cung cấp thêm các thông tin.

Các thông tin kèm theo:
Bản công bố thông tin cổ phần công ty mẹ - Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc:

Phần 1:

 https://drive.google.com/file/d/0B2dJY872CDmEelFRUlMydGZRSkU/view?usp=sharing

 

Phần 2: 

https://drive.google.com/file/d/0B2dJY872CDmENUplZ251NXRoZW8/view?usp=sharing

 

Bản công bố thông tin cổ phần bằng tiếng Anh  

https://drive.google.com/file/d/0B2dJY872CDmEamFCdjV3azhRbk0/view?usp=sharing

 

Phương án cổ phần hoá 

 

https://drive.google.com/file/d/0B2dJY872CDmEYXRVam9qcW5CdE0/view?usp=sharing

Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa:

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B2dJY872CDmELW5scWQ0aHdKTHc/view?usp=sharing

  Dự thảo điều lệ:

https://drive.google.com/file/d/0B2dJY872CDmEd2JoOUtNS2M5LXc/view?usp=sharing

  Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2011:

 

https://drive.google.com/file/d/0B2dJY872CDmEOXl5VmgySmNfbkk/view?usp=sharing

  Báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ năm 2011:

 

  https://drive.google.com/file/d/0B2dJY872CDmET3hDNFBFV3h4eHc/view?usp=sharing

 

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2012

  https://drive.google.com/file/d/0B2dJY872CDmEc1RwRWJlclI1RjA/view?usp=sharing 

Báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ năm 2012:

 

  https://drive.google.com/file/d/0B2dJY872CDmEYzZVMjV4ck5QVjA/view?usp=sharing

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2013 

 

  https://drive.google.com/file/d/0B2dJY872CDmEU0FWM1hVcEJJQ0E/view?usp=sharing

 

  Báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ năm 2013:

 

https://drive.google.com/file/d/0B2dJY872CDmEaXBIN1JVa3NtQWM/view?usp=sharing

  Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014: 

 

https://drive.google.com/file/d/0B2dJY872CDmEeDU0R3hxMUM2OEE/view?usp=sharing

Báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ năm 2014
https://drive.google.com/file/d/0B2dJY872CDmEWUdpTzhvVkxwS0k/view?usp=sharing

  Quy chế đấu giá cổ phần Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Băc 
https://drive.google.com/file/d/0B2dJY872CDmESjNINV9vWVVfbVk/view?usp=sharing

 Đơn Đăng kí tham gia đấu giá mua cổ phần  

 

https://drive.google.com/file/d/0B2dJY872CDmETm9BQzM5a0E4OGM/view?usp=sharing

Số lượt đọc: 5032 - Cập nhật lần cuối: 07:57 | 23/04/2015
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ