TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC PHÁT ĐỘNG TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ AT - VSLĐ - PCCN LẦN THỨ 17 NĂM 2015    Để nâng cao nhận thức cho người lao động, nhằm tạo ra phong trào thi đua, giúp cán bộ, công nhân thực hiện tốt các quy định, quy trình, nội quy an toàn, biện pháp thi công phòng ngừa TNLĐ, sự cố thiết bị, sự cố công trình, bệnh nghề nghiệp.
    Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin đã phát động các công ty con, đơn vị trực thuộc thực hiện đồng loạt các hành động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015 với chủ đề “Mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, bảo vệ đồng đội, bảo vệ doanh nghiệp và xã hội”.
    Trước Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 17, ngày 13/01/2015, Tổng công ty đã tổ chức tổng kết công tác AT-VSLĐ, PCCC năm 2014 và triển khai biện pháp đảm bảo AT-VSLĐ năm 2015. Tuy nhiên, tình hình sự cố, TNLĐ 2 tháng đầu năm 2015 vẫn diễn biến phức tạp, còn tiềm ẩn nhiều  nguy cơ xảy ra tai nạn cho người lao động và sự cố thiết bị, công trình.
Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin đã ban hành Công văn số 262/CMV - AT - VSLĐ ngày 09/02/2015 về việc “Hướng dẫn thực hiện Tuần lễ Quốc gia AT - VSLĐ - PCCN lần thứ 17 năm 2015”.
    Từ ngày 16 tháng 3 các công ty con trong Tổng công ty đã đồng loạt tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015 và diễn tập các tình huống thủ tiêu sự cố. Nội dung chính được đưa ra là: Phát huy những việc làm được trong các năm qua và khắc phục những việc còn tồn tại trong công tác AT-VSLĐ-PCCN; tập trung rà soát chấn chỉnh các quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn. Tiếp tục quán triệt phương châm phòng ngừa là chính, thường xuyên tự kiểm tra rà soát các vị trí sản xuất, phát hiện và xử lý các nguy cơ tiềm ẩn gây TNLĐ và sự cố thiết bị, công trình. Công tác an toàn phải đi vào tiềm thức của từng cán bộ, công nhân lao động, tránh bệnh hình thức; phát huy hơn nữa vai trò của cả hệ thống chính trị, có nhiều giải pháp quyết liệt hơn trong lãnh đạo điều hành, nâng cao mức độ đảm bảo AT-VSLĐ trong sản xuất, đem lại hạnh phúc cho người lao động. Những công việc chính cần tập trung chỉ đạo:
    Thứ nhất: Đối với lãnh đạo công ty con, đơn vị trực thuộc
    Lãnh đạo các công ty con, đơn vị trực thuộc phải chủ động xây dựng biện pháp an toàn; phòng ngừa TNLĐ và sự cố thiết bị, công trình của đơn vị mình.
Thứ hai: Đối với cán bộ chỉ huy sản xuất
    Cán bộ chỉ huy sản xuất phải dự báo, xây dựng các biện pháp kỹ thuật an toàn cho phân xưởng một cách cụ thể để thực hiện và thực hiện đúng phương châm: "Nơi nào không đảm bảo AT-VSLĐ thì nơi đó không được bố trí công nhân vào làm việc".
    Thứ ba: Đối với công nhân lao động
    Công nhân lao động phải nhận thức được thực hiện những biện pháp an toàn không phải vì cấp trên kiểm tra giám sát mà để bảo vệ chính mình và đồng đội của mình. Tự giác thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, nội quy an toàn và nhiệm vụ của người lao động.
    Chỉ khi triển khai được các vấn đề về tự chủ an toàn nêu trên, mới giảm thiểu tối đa TNLĐ và là điều kiện quan trọng để góp phần phát triển công ty bền vững; xây dựng Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – VINACOMIN sản xuất, kinh doanh năm 2015 đảm bảo “An toàn - Đổi mới – Tăng trưởng – Hiệu quả”.
  Một số hình ảnh về lễ phát động ở các đơn vị:


      

 Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015 tại Công ty than Khánh Hòa

 Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015
Trồng cây bảo vệ môi trường tại Công ty XM La Hiên

Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015 tại Phân Xưởng Khai thác - Công ty than Núi Hồng

Ông: Nguyễn Xuân Nguyên, Chánh thanh tra – An Toàn Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin, phát biểu chỉ đạo Lễ phát động
Tại Công ty than Na Dương

 

 Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015 tại Công ty than Na Dương

 Ông: Lý Văn Lục, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty giao lệnh sản xuất đảm bảo an toàn trong Tuần lễ Quốc gia và cả năm 2015

 Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015 tại Công ty Xi Măng Quán Triều

  Tác giả: Nguyễn Xuân Nguyên, Bùi Quang Tuynh
Ảnh tư liệu:
Nguyễn Xuân Nguyên: Chánh TTr- AT Tổng Công ty
Trần Đăng Quy : PP AT-VSLĐ Tổng Công ty
Kim Văn Chung: Phòng AT-VSLĐ Than Núi Hồng
Bùi Quang Tuynh: PP VHTT Than Na Dương

Số lượt đọc: 3764 - Cập nhật lần cuối: 01:30 | 07/04/2015
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ