THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ RA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ – TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC


                           Q.T

Ngày 26 tháng 01 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 132/QĐ-TTg “ Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam”. Quyết định đã ghi rõ : “ Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ -Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc- Vinacomin với những nội dung chính như :
Tên tiếng Việt : Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP, hoạt động  theo loại hình Công ty cổ phần, tên rút gọn là Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV.
Tên giao dịch quốc tế: Vinacomin-VietBac Mining Industry Holding Corporation, viết tắt là VVMI. Trụ sở chính tại số 01 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin sau cổ phần hóa có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, thừa kế các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin trước khi chuyển đổi, được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu là 1.050 tỷ đồng với 105 triệu cổ phần. Nhà nước chiếm 75 % vốn điều lệ. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động là 3.626.500 cổ phần, chiếm 3,43% vốn điều lệ, cổ phần bán giá công khai là 22.623.500, chiếm 21,55% vốn điều lệ. Số lao động theo phương án sắp xếp là 3.002 người, số lao động chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần là 2.618 người. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP là Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam.

                                                                                       Q.T
 

Số lượt đọc: 4568 - Cập nhật lần cuối: 02:47 | 29/01/2015
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ