CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2014, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2015.                                       Bài và ảnh của  QT và MC

Tiếp theo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 của Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc- Vinacomin, ngày 23 tháng 01 năm 2015 tại Hà Nội, Cơ quan Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị người lao động để tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015. Đây là hội nghị thường niên của khối cơ quan Tổng công ty. Dự và chỉ đạo hội nghị có Chủ tịch Hội đồng thành viên Lê Quang Bình, Bí thư Đảng ủy- Tổng giám đốc Bùi Trần Đông và lãnh đạo tổng công ty cùng toàn thể cán bộ nhân viên khối cơ quan. Hội nghị đã tổng kết những nhiệm vụ công tác đã thực hiện trong năm 2014, trong đó nhấn mạnh “ Năm 2014, việc sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam cũng như Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc gặp phải nhiều khó khăn, giá than xuất khẩu giảm, các loại thuế, phí tăng cao, điều kiện khai thác ngày càng khó khăn, cung độ vận tải đất đá dài. Việc đền bù giải phóng mặt bằng ở các Công ty sản xuất than ( đặc biệt là Công ty than Khánh Hòa) hết sức khó khăn, làm thiếu diện khai thác và đổ thải đất đá. Sản xuất xi măng vẫn tiếp tục khó khăn về tiêu thụ do thị trường xi măng trong nước cung vẫn vượt cầu, cạnh tranh diễn ra khốc liệt. Mặt khác các đơn vị sản xuất xi măng vẫn còn khó khăn về tài chính do thiếu vốn lũy kế....”Đứng trước những khó khăn chung, tập thể cán bộ, nhân viên Khối cơ quan tổng công ty đã đoàn kết phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tập trung tháo gỡ những khó khăn để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty trong công tác điều hành chỉ huy sản xuất. Hầu hết các Công ty, đơn vị trực thuộc đều hoàn thành kế hoạch, tuy nhiên chỉ riêng Công ty than Khánh Hòa gặp nhiều khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho việc đổ thải nên không hoàn thành kế hoạch, kết quả sản xuất kinh doanh bị lỗ nên đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh trong toàn tổng công ty. Tuy nhiên trong bối cảnh đó, lãnh đạo các Công ty con đã làm tốt công tác phối hợp sản xuất nên vẫn duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo việc làm và đời sống cho cán bộ công nhân, tạo điều kiện để phát triển sản xuất các năm tiếp theo. Hội nghị cũng đã kiểm điểm chi tiết các chỉ tiêu chính đã thực hiện như hiện vật, doanh thu, tiền  lương, nộp ngân sách, lợi nhuận thực hiện và đầu tư xây dựng. Cùng với đó là việc đánh giá thực hiện công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của cơ quan, trong đó tập trung vào các công tác chính như : Công tác quản lý kỹ thuật khai thác mỏ, công tác cơ điện,  công tác đầu tư xây dựng, công tác an toàn lao động, công tác bảo vệ môi trường, công tác kế hoạch, khoán quản trị chi phí, công tác Tài chính, Kế toán, Thống kê và kiểm toán. Công tác lao động và tiền lương, Công tác Tổ chức cán bộ, Công tác Thị trường vật tư, Công tác văn phòng, Công tác Thi đua, đồng thời nêu lên việc phối hợp công tác chuyên môn với sự hoạt động của công đoàn khối cơ quan. Bên cạnh những kết quả  và thành tích đã đạt được, khối cơ quan vẫn còn tồn tại một số khuyết điểm như : Sự phối hợp giữa các phòng chuyên môn, nghiệp vụ chưa được hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý chưa cao. Tốc độ giải quyết công việc còn chậm, báo cáo số liệu đôi lúc chưa thống nhất. Một số cán bộ, nhân viên trình độ chuyên môn còn hạn chế và yếu  chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc...
Sau khi tổng kết, nghe các ý kiến đóng góp bổ sung và báo cáo, hội nghị đã triền khai nhiệm vụ của năm 2015 trong đó có mục tiêu tổng quát là “ Đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm than và xi măng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý phù hợp, đổi mới công nghệ, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng, năng suất, sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo việc làm, đời sống cán bộ công nhân và hiệu quả kinh doanh”. Trong đó tiếp tục triển khai 11 nhiệm vụ chính phục vụ cho công tác chỉ huy, điều hành sản xuất kinh doanh của lãnh đạo tổng công ty, nhằm vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm  vụ công tác ngay từ quý đầu, 6 tháng và cả năm 2015, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty than III ( nay là Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc- Vinacomin) vào tháng 7 năm 2015.

Phó TGĐ phụ trách cơ quan Vũ Đình Lên báo cáo tại Hội nghị.

Chủ tich Công đoàn cơ quan Lê Hữu Hiền báo cáo công tác phối hợp công đoàn tại hội nghị.

 


                                                                                  QT và MC
 

Số lượt đọc: 3953 - Cập nhật lần cuối: 07:32 | 27/01/2015
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ