TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN TKV- ĐẶNG THANH HẢI ĐẾN LÀM VIỆC VÀ KIỂM TRA SẢN XUẤT TẠI TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC- VINACOMIN

                                                                     Lê Hữu Hiền - VPTCT

 
Để tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất cuối năm, nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2014. Ngày 21 tháng 11 năm 2014, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Đặng Thanh Hải đã đến  làm việc và  kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh, kiểm điểm các dự án đầu tư khai thác mỏ của Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc -Vinacomin tại Công ty Than Khánh Hoà -VVMI. Cùng đi với Tổng giám đốc Tập đoàn có ông Vũ Mạnh Hùng -Phó tổng giám đốc Tập đoàn cùng lãnh đạo các ban :Tài nguyên, Đầu tư, Kỹ thuật công nghệ mỏ, Khoa học công nghệ và chiến lược và Văn phòng. Các công ty Tư vấn trực thuộc TKV: Viện Khoa học công nghệ Mỏ-Vinacomin; Công ty tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp-Vinacomin. Tham gia đoàn công tác còn có các ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn. ông Đoàn Văn Kiển - Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn. Sau khi nghe báo cáo và kết quả kiểm tra thực tế tại cơ sở, Tổng giám đốc TKV- Đặng Thanh Hải đã đánh giá cao tinh thần vượt khó đảm bảo sản xuất kinh doanh, đời sống và việc làm của tập thể cán bộ công nhân Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc-Vinacomin, đồng thời Tổng giám đốc đã có ý kiến chỉ đạo định hướng chiến lược về dự án đầu tư khai thác mỏ của Công ty Than Khánh Hoà-VVMI như sau: 
1- Viện khoa học Công nghệ mỏ phối hợp với Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc-Vinacomin dưới sự chỉ đạo của TKV theo dõi, thống kê kỹ thuật đánh giá than tự cháy, địa chất thuỷ văn...của dự án hầm lò rìa moong Khánh Hoà để báo cáo TKV.
2- Ban Tài nguyên TKV khẩn trương chỉ đạo cho tiến hành thăm dò tỉ mỉ xác định cụ thể trữ lượng cấp C1 để lựa chọn phương án xuống sâu khai thác bằng hầm lò cho Công ty Than Khánh Hoà. Giao cho Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc-Vinacomin phối hợp với Công ty tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp-Vinacomin và Công ty tư vấn nước ngoài để lập dự án khai thác hầm lò
3-  Do có tính chất thử nghiệm về than tự cháy, nước, vỉa dốc...có thể áp dụng trong các mỏ hầm lò của Tập đoàn nên các chi phí dự án Hầm lò rìa moong Khánh Hoà có thể cao. Giao cho Ban Kỹ thuật công nghệ mỏ, Ban Khoa học công nghệ và chiến lược TKV đề xuất cơ chế đặc thù điều hành, quản lý dự án. Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc-Vinacomin sớm cập nhật đưa ra các kết luận sơ bộ về tính tự cháy, địa chất thuỷ văn...báo cáo TKV
4- Giao cho ban Khoa học công nghệ chiến lược TKV đưa vào quy hoạch 60 của ngành về khai thác Lộ thiên và khai thác Hầm lò (Phần dưới moong Khánh Hoà).
Tiếp nhận các ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc TKV- Đặng Thanh Hải, ông Bùi Trần Đông - Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc đã hứa sẽ tập trung chỉ đạo các bộ phận liên quan cùng Công ty than Khánh Hòa, phối hợp với các đơn vị trong ngành TKV, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Tổng giám đốc TKV đã kết luận, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2015 ngay từ tháng đầu, quý đầu.
 
Ảnh: Tổng giám đốc TKV- Đặng Thanh Hải chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo tại Công ty than Khánh Hoà
                                                     
 
Tin và ảnh của Lê Hữu Hiền
 
 
 
Số lượt đọc: 4424 - Cập nhật lần cuối: 09:25 | 24/11/2014
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ