TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC- VINACOMIN Tổng kết Hội thi thợ giỏi cấp Tổng Công ty và Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 9, năm 2014


                                           
                          Hoàng Văn Chuyên và N.Q.T
 
Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-TKV ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam “Về việc Tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 9 năm 2014”.Hội thi được Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc triển khai theo chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức ba năm một lần, nhằm phát động phong trào thi đua  “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” trong lao động sản xuất trong Tổng Công ty và Tập đoàn để nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người thợ trong sản xuất, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao chất lượng, giữ gìn thiết bị xe máy an toàn và kỹ năng cùng tác phong công nghiệp. Qua Hội thi cũng là dịp các đơn vị phát hiện, tuyển chọn những người thợ giỏi và tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng tay nghề, tạo điều kiện để những người thợ của Tổng Công ty đi dự Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lập nên những kỷ lục mới. Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc đã ra quyết định số 713/QĐ-CMV ngày 29/4/2014.V/v thành lập Hội đồng Tổ chức thi thợ giỏi cấp Tổng Công ty năm 2014 và Quyết định số 719/QĐ-CMV ngày 29/4/2014.V/v thành lập Ban coi và chấm thi thợ giỏi cấp Tổng Công ty năm 2014. Để thực hiện các Quyết định nêu trên Hội đồng thi đã từng bước tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc thi chọn thợ giỏi theo đúng trình tự từ cấp cơ sở đến Tổng Công ty và đến cấp Tập đoàn TKV đã ban hành. Hội đồng thi chọn thợ giỏi Tổng Công ty đã có công văn hướng dẫn số 562/CMV-TCCB ngày 08/4/2014 gửi các đơn vị trực thuộc, các Công ty con hướng dẫn nội dung cụ thể các đơn vị trong Tổng Công ty về Tiêu chuẩn, quyền lợi, tổ chức thực hiện, quy chế dự thi của các nhóm nghề mà Tổng Công ty tham dự gồm: Nhóm nghề Khai thác lộ thiên (Vận hành máy xúc; Lái xe mỏ) và nhóm nghề cơ khí (Hàn điện, hàn khí và nghề tiện)
    Các Công nhân kỹ thuật đi dự thi cấp Tổng công ty đều là những Công nhân xuất sắc được tuyển chọn từ các Công ty: Than Na Dương; than Núi Hồng; than Khánh Hòa; Công ty Cổ phần Cơ khí mỏ Việt Bắc và Công ty Cổ phần Xi măng Tân Quang. Kết quả sau thời gian thi chọn tại các cơ sở. Hội đồng thi cấp Tổng công ty đã lựa chọn được 48 thí sinh là những công nhân ưu tú nhất tại các đơn vị đạt thợ giỏi cấp đơn vị và đăng ký dự thi thợ giỏi cấp Tổng công ty năm 2014, với các nghề: Lái xe mỏ, Vận hành máy xúc và nghề cơ khí. Từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 năm 2014. Hội đồng thi đã có quyết định triệu tập 48 thí sinh đạt thợ giỏi cấp cơ sở về Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Việt Bắc – Vinacomin để ôn luyện và thi phần lý thuyết. Kết quả thi lý thuyết như sau: Thí sinh đạt: 32 ( 66,6 %). Thí sinh không đạt: 16 (33,3%). Sau phần thi lý thuyết tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Việt Bắc. Hội đồng thi đã lựa chọn được 32 thí sinh dự thi phần thực hành tại 02 đơn vị là Công ty than Na Dương: Thi các nghề Lái xe mỏ, Vận hành máy xúc và Công ty Cổ phần Cơ khí mỏ Việt Bắc – VVMI: thi nghề cơ khí (hàn điện và hàn hơi). Cụ thể như sau: Từ ngày 20/5 đến hết ngày 22/5/2014 tại phân xưởng Khai thác – Vận tải, Công ty than Na Dương đã tiến hành phần thi thực hành với sự tham dự của 23 thí sinh các nghề: Lái xe mỏ (CAT 773) gồm 07 thí sinh và nghề: Vận hành máy xúc gồm.(Xúc điện; máy xúc thủy lực) gồm 16 thí sinh. Sau 3 ngày thi tuyển nghiêm túc, đảm bảo đúng quy chế thi và an toàn với kết quả đạt được là 23/23 thí sinh dự thi đều đạt kết quả cao phần thi thực hành (100%). Ngày 26 tháng 5 năm 2014 tại Công ty Cổ phần Cơ khí mỏ Việt Bắc –VVMI, Hội đồng thi tiếp tục tiến hành phần thi còn lại của nghề cơ khí gồm 09 thí sinh nghề Hàn điện và Hàn hơi. Sau khi tiến hành chấm điểm phần thi thực hành với kết quả thí sinh đạt là 5/9 thí sinh dự thi (đạt 55,6%). Như vậy sau 18 ngày liên tục cho 48 thí sinh dự thi (phần lý thuyết ) và 32 thí sinh dự thi( phần thực hành). Hội đồng thi đã lựa chọn được 28 thí sinh dự thi đạt thợ giỏi cấp Tổng Công ty năm 2014 (đạt 58,3%) và đã được Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin ra Quyết định công nhận kết quả thi thợ giỏi Cấp Tổng công ty số 884/QĐ - CMV ngày 30/5/2014. Gồm các nghề:Vận hành máy xúc thủy lực:               11 thí sinh. Vận hành máy xúc  điện EKG - 5A: 05 thí sinh. Lái xe CAT 773 E, F:07 thí sinh. Hàn điện(04); hàn hơi(01): 05 thí sinh   
Số thí sinh dự thi cấp Tập đoàn là 20. Trong đó: Nghề lái xe:                                     05. Nghề Vận hành máy xúc thủy lực: 05. Nghề Vận hành máy xúc điện:05. Nghề hàn (hàn điện và hàn hơi) là 05
Kết quả sau các kỳ thi từ cấp cơ sở đến cấp Tổng công ty và cấp tập đoàn. Căn cứ theo Quyết định số: 2259/QĐ-TKV ngày 16 tháng 10 năm 2014 “Về việc công nhận danh hiệu "Thợ giỏi xuất sắc" và "Thợ giỏi" cấp Tập đoàn Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 9 năm 2014”. Số đạt Thợ giỏi cấp Tập đoàn: 12/20 (đạt 60%) Trong đó 01 đạt Thợ giỏi xuất sắc. Nghề lái xe: 03.Nghề Vận hành máy xúc thủy lực: 03.Nghề Vận hành máy xúc điện: 04, trong đó thí sinh: Vũ Mạnh Hưởng đạt  danh hiệu thợ giỏi xuất sắc. Nghề hàn (hàn điện và hàn hơi):    02. Sau khi hoàn thành toàn bộ chương trình hội thi, lựa chọn được những thợ giỏi, Tổng công ty đã đề ra phương hướng, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công nhân kỹ thuật của Tổng công ty trong những năm tiếp theo như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của  công nhân lao động về vai trò và sự cần thiết phải học tập, coi học tập là việc phải làm cả đời để lập thân, lập nghiệp. Học để biết, học để làm việc, biết lấy việc học làm lẽ sống, coi việc học là điều kiện tiên quyết để có việc làm thu nhập và đời sống, học để trở thành người lao động có tri thức, có văn hoá. Học tập để hình thành bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp vững vàng, tự khẳng định và bảo vệ chính mình trong xu thế cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tổ chức học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp của công nhân lao động phải gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và mục tiêu phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống, làm giàu chính đáng bằng tri thức, năng lực sáng tạo của người lao động, bằng sự hợp tác với những người xung quanh. Thông qua việc học hỏi cùng chia sẻ kinh nghiệm, tri thức và kỹ năng. Học tập là góp phần phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc và thực hiện mục tiêu “trí thức hóa công nhân”, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. Tích cực tham gia với các bộ phận, phòng ban trong Tổng công ty xây dựng,  tạo động lực để người lao động học tập, nâng cao trình độ. Gắn đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên kiến thức với thực thi nhiệm vụ, với quá trình đổi mới công nghệ và phát triển sản xuất. Bên cạnh đó cần có những giải pháp như: Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, phối hợp với Trường Dạy nghề  chọn những trường, cơ sở điển hình để tiến hành mở lớp cho phù hợp với chất lượng đào tạo, nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp cho công nhân viên và người lao động để rút kinh nghiệm nhân rộng ra toàn Tổng Công ty.
Để biểu dương thành tích và kết quả đã đạt được trong Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam năm 2014,

chúng tôi xin đăng toàn bộ danh sách số thợ giỏi.

 

Phó Tổng giám đốc VVMI, Ngô Ngọc Sơn khai mạc hội thi thợ giỏi cấp TKV tại Na Dương. ảnh NQT

Các đại biểu và thí sinh dự Hội thi thợ giỏi TKV năm 2014 tại Công ty than Na Dương. ảnh của NQT.

Thí sinh Vũ Mạnh Hưởng, lái máy xúc EKG-5A Công ty than Na Dương, đạt danh hiệu Thợ giỏi xuất sắc cấp TKV năm 2014. ảnh NQT.

Bóc đất đá trong hội thi lái máy xúc điện và lái ô tô, ảnh NQT.

Thợ giỏi vào Hội  thi năm 2014.ảnh NQT.


                                                         Bài và ảnh của Hoàng Văn Chuyên
                                                                               và N.Q.T 

Số lượt đọc: 4937 - Cập nhật lần cuối: 08:46 | 20/10/2014
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ