Thay đổi tên miền và địa chỉ email

 

Theo sự chỉ đạo của Tổng Giám Đốc, tên miền congnghiepmovietbac.com.vn đổi thành cmv.vn

Nên tất cả các mail eoffice có phần mở rộng là  @congnghiepmovietbac.com.vn đã đổi thành @cmv.vn.

Tên và mật khẩu của người dùng vẫn giữ nguyên.

Trân trọng thông báo!

Số lượt đọc: 4332 - Cập nhật lần cuối: 11:17 | 22/09/2014
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ