PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN – LÝ VINH QUANG LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY THAN NA DƯƠNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CHO CÁC DỰ ÁN KHAI THÁC MỎ


                                        Lê Hữu Hiền và N.Q.T

Ngày 10 tháng  9 năm 2014, Ông Lý Vinh Quang  – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã đến làm việc, đi  kiểm tra xem xét và chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc và Công ty than Na Dương để giải quyết các vướng mắc về công tác thực hiện đền bù hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đã và đang thực hiện của Công ty Than Na Dương-VVMI. Đến dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở : Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường,  Lao động Thương binh và Xã hội; huyện Lộc Bình. Lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc-Vinacomin có ông Bùi Trần Đông - Tổng giám đốc, ông Phạm Đức Thiện- Phó tổng giám đốc và các phòng liên quan của Tổng công ty. Công ty Than Na Dương -VVMI có ông Lý Văn Lục - Giám đốc công ty, các phó giám đốc, các trưởng phòng công ty.

Ông Lý Vinh Quang  – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu


Căn cứ vào kết quả kiểm tra thực tế tại hiện trường về công tác thực hiện công tác đền bù hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án tại Công ty Than Na Dương-VVMI. Tại cuộc họp sau khi  nghe  lãnh đạo Tổng công ty và Công ty Than Na Dương-VVMI báo cáo tình hình thực hiện công tác thực hiện công tác liên quan đến việc đền bù hỗ trợ, tái định cư, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị trong công tác Bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc các dự án phục vụ sản xuất kinh doanh  của Công ty Than Na Dương-VVMI. Các ý kiến của các Sở , Ban, Ngành tỉnh Lạng Sơn và huyện Lộc Bình, Phó Chủ tịch Lý Vinh Quang đã có những kết luận về các vấn đề như sau:
-  Công ty Than Na Dương-VVMI đóng quân trên địa bàn thị trấn Na Dương một vị trí quan trọng về Quốc phòng, an ninh, chính trị của tỉnh. Với số CBCNV  hiện nay của mỏ than Na Dương trên 700 người, như vậy số nhân khẩu trực tiếp liên quan đến đời sống là khoảng 3000 người (CBCNV và người thân trong gia đình) khi sản xuất kinh doanh của mỏ Na Dương bị ảnh hưởng. Do đặc điểm của mỏ Na Dương là khai thác lộ thiên nên cần phải có diện tích để đảm bảo công tác đổ thải cho mỏ . Công tác đền bù GPMB ảnh hưởng mang tính quyết định đến SXKD của mỏ Na Dương từ đó ảnh hưởng đến số đông nhân dân khu vực thị trấn Na Dương. UBND tỉnh giao cho các Sở, Ban, Ngành và huyện Lộc Bình, Trung tâm phát triển quỹ đất tập trung giải quyết  công tác đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án của mỏ Na Dương gồm các dự án chủ yếu:
-Dự án trong giai đoạn ( 2008-2012)
-Dự án : Khu xử lý nước thải;
-Dự án: Phân xưởng sàng tuyển;
Dự án: Mở rộng khai trường sản xuất và bãi đổ thải đất đá giai đoạn 2010 -2012.
- Các dự án trong giai đoạn 2013-2015
- Giao cho huyện Lộc Bình giải quyết dứt điểm di chuyển ngôi miếu của gia đình ông Lý Văn Lưu thôn Tòong Danh trong tháng 9/2014.
- Huyện Lộc Bình phối hợp Doanh nghiệp tìm địa điểm  và phương án  tái định cư.. Giao cho Sở Công thương chủ trì phối hợp với các sở lập quy hoạch chi tiết khu tái định cư tập trung cho cụm công nghiệp Na Dương báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2014. 
- Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư  chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành nghiên cứu các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư cho mỏ than Na Dương để ổn định sản xuất, ổn định về an ninh quốc phòng và đời sống của nhân dân trong khu vực như là giá thuê đất, thuế., cấp quyền khai thác, lao động…và các chính sách ưu đãi cho phù hợp với khu vực biên giới.
- Giao Sở Tài Nguyên và Môi trường lập xong kế hoạch sử dụng đất (trong đó có cả kế hoạch chuyển đổi đất lúa) trong tháng 11/2014  trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong tháng 12/2014 cho ý kiến chỉ đạo để UBND tỉnh trình các cấp có thẩm quyền giải quyết cho mỏ Na Dương.
- Công tác GPMB ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, do vậy việc giải quyết lao động cho các hộ dân bị mất đất cho dự án phải được giải quyết thấu đáo. Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc và mỏ than Na Dương cần nghiên cứu giải quyết lao động cho các hộ mất đất theo hướng chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề báo cáo địa phương để phối hợp giải quyết. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề xuất với UBND tỉnh giao cho mỏ Na Dương một phần đất của nông trường Đình Lập để giao cho các hộ dân chuyển đổi nghề nghiệp nhất là việc trồng rừng.
-  Nhiệm vụ GPMB thuộc Dự án nâng công suất của mỏ Na Dương để phục vụ dự án nhiệt điện Na Dương 2 là nhiệm vụ của nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhất là huyện Lộc Bình. Các dự án đã được phê duyệt phải được thực hiện trong năm 2014, nhất là đối với 30 hộ dân đảm bảo dung luật định và có lợi cho người dân.
-  Đối với dự án GPMB gồm 254 héc ta,  huyện Lộc Bình chỉ đạo triển khai đền bù GPMB trong năm 2014 là 70 héc ta để đảm bảo cho công tác nắn suối cho mỏ Na Dương . Hoàn thành dự án 254 ha trong năm 2015. Thường xuyên báo cáo UBND tỉnh về tiến độ của dự án GPMB này.
Về trách nhiệm của lãnh đạo địa phương và các  Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh Lạng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng sơn – Lý Vinh Quang đã giao nhiệm vụ cụ thể như sau: Đối với  huyện Lộc Bình cần tập trung lực lượng, kiện toàn tổ chức đảm bảo hoàn thành chỉ đạo dự án GPMB 254 ha. UBND tỉnh sẽ kiểm điểm trách nhiệm thực hiện đối với các dự án đền bù GPMB của mỏ than Na Dương. Sở Tài Nguyên Và Môi trường: xác định giá đất, các ưu đãi… công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên để tạo điều kiện cho doanh nghiệp Sở Công thương phải nghiên cứu các sản phẩm phụ, chính sách khuyến công.. Sở Kế hoạch Đầu tư cần đề xuất các chính sách ưu đãi , để giải quyết công ăn việc làm. Sở Tài chính xem xét đề xuất giá thuê đất cho phù hợp với chính sách và ưu tiên cho người dân để đảm bảo đời sống và việc làm. Sở Xây dựng cần nghiên cứu và  điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp. Sau một ngày kiểm tra thực địa, chủ trì và kết luận những nhiệm vụ quan trọng liên quan đến sản xuất của Công ty than Na Dương, căn cứ các ý kiến kết luận cụ thể và chi tiết của ông Lý Vinh Quang, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc đã có đủ cơ  sở để chỉ đạo Công ty than Na Dương triển khai thực hiện các dự án, nhằm vào việc thực hiện tốt mục tiêu sản xuất và kinh doanh năm 2014 và các năm tiếp theo./.
                                                                     Bài và ảnh của Lê Hữu Hiền và N.Q.T

 

Số lượt đọc: 4130 - Cập nhật lần cuối: 08:48 | 15/09/2014
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ