TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014                                               Ngọc Minh

Ngày 22 tháng 7 năm 2014 tại khu du lịch Cát Bà- Hải Phòng, Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc- Vinacomin đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Tham dự và chủ trì hội nghị có Chủ tịch Hội đồng thành viên tổng công ty Lê Quang Bình, Tổng giám đốc Bùi Trần Đông và các ủy viên hội đồng thành viên, các phó tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn, các trưởng phòng tổng công ty, giám đốc các công ty con, đơn vị trực thuộc. Báo cáo sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm trong toàn tổng công ty, Tổng giám đốc Bùi Trần Đông đã nêu: Tình hình kinh tế xã hội của cả nước 6 tháng đầu năm diễn ra rất phức tạp, sức mua trên thị trường thấp, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao, sức ép nợ xấu vẫn còn xẩy ra, hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm. Trong đó việc tái cơ cấu nền kinh tế diễn ra thiếu đồng bộ và chưa thực sự có những bước đi hiệu quả. Trước những khó khăn như trên, thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, cán bộ công nhân trong toàn Tổng công ty đã đoàn kết nêu cao tinh thần chủ động sáng  tạo, khắc phục vượt mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu chính như doanh thu đạt trên 2 nghìn tỷ đồng, sản xuất than đạt trên 700 tỷ đồng, sản xuất vật liệu xây dựng đạt gần 900 tỷ đồng, kinh doanh dịch vụ tổng hợp đạt trên 300 tỷ đồng... các mục tiêu chính chỉ đạt xấp xỉ 50% kế hoạch cả năm, đây là một thời kỳ khó khăn nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Thực hiện các chỉ tiê sản lượng như: than tiêu thụ, sản xuất than sạch, bóc đất đá, đào lò, sản xuất và tiêu thụ xi măng, sản xuất vật liệu xây dựng … cũng chỉ đạt ở mức 42 đến 48%. Riêng chỉ tiêu khai thác than nguyên khai đạt 54% kế hoạch TKV giao và đạt 58% kế hoạch điều hành cả năm. Kết quả sản xuất kinh doanh có lãi trên 8 tỷ đồng, thu nộp ngân sách đạt trên 56% năm. Bên cạnh những khó khăn chung vẫn có nhiều đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ như Công ty than Núi Hồng, Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực, Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị, Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và kinh doanh tổng hợp, Trung tâm điều dưỡng ngành than... đạt trên 50% kế hoạch năm.

Tổng giám đốc Bùi Trần Đông báo cáo sơ kết tại Hội nghị. ảnh Ngọc Minh.


Bước vào thực hiện nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm còn rất nặng nề, Tổng công ty đã đề ra mục tiêu chỉ đạo tập trung là: Đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là than và xi măng, quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo việc làm, đời sống cán bộ công nhân viên và hiệu quả kinh doanh theo mục tiêu thi đua của Tập đoàn TKV là “ An toàn- Ổn định- Hiệu quả- Phát triển”. Trong đó sản lượng hiện vật như: Tiêu thụ than gần 1 triệu tấn, than sạch 900 nghìn tấn, than nguyên khai gần 700 nghìn tấn, bóc đất đá gần 7,5 triệu m3, tiêu thụ xi măng gần 1,3 triệu tấn... với 5 biện pháp điều hành cụ thể cho các mục tiêu như: Sản xuất than, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất và kinh doanh khác, Công tác đầu tư xây dựng và các công tác khác, bên cạnh đó cũng đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo các công ty, đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Đẩy mạnh tiếp thị sản phẩm, tăng cường tiêu thụ các sản phẩm than và xi măng là nhiệm vụ trọng tâm. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng để tạo diện đổ thải, tăng cường bóc đất cải tạo mỏ than Khánh Hòa và Na Dương. Thực hiện tái cơ cấu và cổ phần hóa Tổng công ty theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường quản lý, củng cố và hoàn thiện lại công tác khoán quản trị chi phí, tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả đầu tư, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, bảo đảm môi trường theo tiêu chuẩn Việt Nam. Những mục tiêu và nhiệm vụ đó là nhân tố và động lực chính cho sực phát triển và tăng trưởng bền vững của tổng công ty trong giai đoạn mới.
Tiếp theo phần báo cáo và các ý kiến phát biểu của lãnh đạo tổng công ty và các giám đốc công ty con, các đại biểu dự Hội nghị đã thống nhất với tinh thần: Đổi mới quyết liệt, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch quý III và cả năm 2014, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi kế hoạch của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam.
 

Các đại biểu dự Hội nghi sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 tại Hải Phòng. ảnh của Ngọc Minh.


                                                                       Bài và ảnh của Ngọc Minh
 

Số lượt đọc: 4155 - Cập nhật lần cuối: 07:32 | 25/07/2014
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ