Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc phấn đấu tiết giảm chi phí 5% trong năm 2014Nhằm tiếp tục tiết kiệm chi phí sản xuất, vượt qua khó khăn, trong năm 2014 này, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc đưa ra nhiều nhiệm vụ trong công tác điều hành, trong đó phấn đấu tiếp tục tiết giảm chi phí sản xuất 5%.


Tổng công ty chỉ đạo các các đơn vị triển khai áp dụng nhiều biện pháp đồng bộ để tiết giảm điện năng, tiết giảm chi phí quản lý, tiết kiệm nguyên - nhiên liệu, tiết kiệm các chi phí vật tư… Mặt khác, Tổng công ty cơ cấu lại lực lượng lao động, đồng thời khoán tiền lương cho các khối sản xuất trực tiếp, phụ trợ, phục vụ, gián tiếp… nhằm tiết kiệm 5% chi phí sản xuất năm 2014. Lãnh đạo Tổng công ty cho biết, Tổng công ty quyết liệt triển khai các biện pháp cụ thể tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm điều hành sản xuất kinh doanh năm 2014 của Tổng công ty. Được biết, ngay từ đầu năm 2014, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – TKV đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kỹ thuật công nghệ về các lĩnh vực than, xi măng, công tác cơ điện, công tác đầu tư xây dựng và công tác an toàn năm 2013, tổng kết đánh giá những việc đã làm được và những khuyết điểm còn tồn tại để khắc phục ngay từ đầu năm 2014. Tổng công ty chỉ đạo các đơn vị tổ chức đại hội CNVC và hội nghị người lao động ở các Đơn vị trực thuộc và các Công ty con; tổ chức Đại hội cổ đông các Công ty cổ phần, lắng nghe ý kiến người lao động để có nhiều giải pháp phù hợp trong điều hành. Thực hiện hoàn thiện các biện pháp quản lý kỹ thuật cơ bản, hoàn thiện các hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở cho việc giao khoán chi phí sát với thực tế v.v.

                                                           Tin của Huy Hoàng
 

Số lượt đọc: 3978 - Cập nhật lần cuối: 06:45 | 15/05/2014
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ