TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC- VIANCOMIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT QUÝ I, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II-2014.

          
                                       Quang Nguyên

  Ngày 18 tháng 4 năm 2014, tại Khách sạn Thái Nguyên, Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc- Vinacomin đã tổ chức Hội nghị sơ kết quý I, triển khai việc thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2014. Tham dự và chủ trì Hội nghị có Chủ tịch Hội đồng thành viên Lê Quang Bình, Tổng giám đốc Bùi Trần Đông cùng lãnh đạo cơ quan điều hành tổng công ty, lãnh đạo các Công ty con, Đơn vị trực thuộc, các điển hình tiên tiến, chiến sỹ thi đua năm 2013.
Hội nghị nhận định :Việc thực hiện nhiêm vụ sản xuất và kinh doanh năm 2014 vẫn trong hoàn cảnh có rất nhiều khó khăn và thách thức, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và diễn biến khó lường, mức độ tăng trưởng của cả nước không cao. Do vậy ngay từ đầu năm, lãnh đạo Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo quyết liệt đến các đơn vị trong Tổng công ty triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp nhằm sớm khắc phục những hạn chế, vượt qua thách thức đẩy mạnh sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tổng công  ty đã thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ, chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam “ về đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thực hiện tiết kiệm, đảm bảo an toàn lao động, việc làm, đời sống cán bộ công nhân và hiệu quả kinh doanh”. Việc thực hiện các chỉ tiêu chính như than nguyên  khai, than sạch, bóc đất đá... đạt từ 19 đến 23,7% kế hoạch năm. Nếu so sánh với cùng kỳ năm 2013 đạt thấp hơn, riêng chỉ tiêu tiêu thụ xi măng tăng hơn 1,5%. Khó khăn lớn nhất là thời tiết mưa nhiều, công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho việc đổ thải gặp nhiều trở ngại. Việc sản xuất và tiêu thụ vật liệu xây dựng đạt thấp là do thị trường bất động sản trầm lắng, thị trường cung vượt cầu … tất cả những nguyên nhân trên đã tác động không tốt cho sản xuất và kinh doanh. Sau phần nhận định và đánh giá tình hình kết quả đã đạt được, hội nghị cũng tập trung phân  tích rõ từng nguyên nhân và hạn chế trong việc điều hành sản xuất quý I, trên cơ sở đó tìm ra những giải pháp tích cực cho việc chỉ đạo sản xuất quý II-2014 là “ Tăng cường tiêu thụ sản phẩm than và xi măng, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo an toàn lao động, việc làm, đời sống cán bộ công nhân viên và hiệu quả kinh doanh” với mục tiêu cụ thể là: Tiêu thụ than đạt trên 444 nghìn tấn, phấn đấu cả 6 tháng đầu năm đạt gần 800 nghìn tấn. Tiêu thụ xi măng 6 tháng đầu năm đạt trên 1 triệu tấn. Doanh thu đạt gần 2,3 nghìn tỷ đồng. Phấn đấu đảm bảo an toàn lao động, không có tai nạn lao động chết người.
Để hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra, Tổng công ty đã đặt ra 5 biện pháp điều hành chính về : Sản xuất than, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất và kinh doanh khác, công tác đầu tư xây dựng và công tác quản lý khác. Ngoài nhiệm vụ trên Tổng công ty tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu theo đúng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo  của Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam. Nhiệm vụ quý II được xác định là rất nặng nề, đòi hỏi phải có những giải pháp hữu hiệu, chuẩn mực để tạo đà cho việc hoàn thành toàn diện nhiệm vụ cả năm 2013, nhằm vào mục tiêu phát  triển bền vững của Tổng công ty trong những năm tiếp theo.                                                                      Tin và ảnh của Quang Nguyên

              


 

Số lượt đọc: 4109 - Cập nhật lần cuối: 07:18 | 21/04/2014
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ