CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2013. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2014.Ngày thứ bảy 11 tháng 01 năm 2014 tại Khách sạn Mê Linh – VVMI (Vĩnh Phúc) Công đoàn Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lê Thanh Xuân – Phó Chủ tịch công đoàn than – khoáng sản Việt Nam, ông Bùi Trần Đông – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc. Chủ tịch và phó chủ tịch công đoàn, các ủy viên ban thường vụ, Ban chấp hành công đoàn Tổng công ty. Lãnh đạo các Công ty con, Đơn vị trực thuộc có các ông giám đốc, chủ tịch công đoàn.
 Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch công đoàn Tổng công ty chủ trì và báo cáo tổng kết tại Hội nghị. Về nội dung chính nhận định về tình hình sản xuất kinh  doanh báo cáo đã nêu “ Năm 2013 là năm có nhiều sự kiện quan trọng đối với hoạt động phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn tổng công ty. Trong năm đã diễn ra Đại hội công đoàn các cấp của tổng công ty. Đại hội IV của Công đoàn than- khoáng sản Việt Nam và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI. Công đoàn Tổng công ty cũng tổ chức thành công đại hội hết nhiệm kỳ, nhanh chóng kiện toàn tổ chức, xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động bám sát các chương trình hoạt động của công đoàn cấp trên. Phối hợp chặt chẽ với chuyên mông chỉ đạo phong trào công nhân viên chức và tổ chức tốt các hoạt động công đoàn trong năm. Tổ chức các phong trào thi đua và vận động công nhân viên chức lao động trong Tổng công ty vững vàng tư trưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự điều hành linh hoạt của các cấp lãnh đạo, đoàn kết thống nhất cùng Tổng công ty vượt qua những thử thách, khó khăn để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đề ra... Công đoàn tổng công ty đã xây dựng kế hoạch số 32/CĐCMV về việc phát động phong trào thi đua và triển khai các chương trình hoạt động công đoàn, xây dựng các mục tiêu kế hoạch cho từng quý trong năm, triển khai tới các côgn đoàn cơ sở. Tổ chức và phối hợp với chuyên môn tổ chức nhiều nội dung công việc  quan trọng như: Công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, học tập quán triệt nghi quyết Công đoàn. Phổ biến các chính sách, pháp luật, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động. Triển khai thực hiện và làm tốt công tác thi đua, văn hóa, thể thao. Làm tốt công tác xã hội, từ thiện, năm 2013 đã vận động đoàn viên công đoàn tích cực quyên góp tiền và hiện vật để trợ giúp khó khăn và kết quả đã ủng hộ trợ giúp nhân đạo với số tiền là gần 1,4 tỷ đồng. Trong đó trợ giúp người lao động và gia đình trong Tổng công ty có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 431 triệu đồng. Trợ giúp đồng bào trong nước ở những vùng bị thiên tai, bão lũ với số tiền gần 915 triệu đồng.
Công đoàn đặc biệt quan tâm đến công tác an toàn- vệ sinh lao động, đã kết hợp với Tổng giám đốc ra Chỉ tịch liên tịch chỉ đạo sâu sát công tác này. Tham gia kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các công đoàn cơ sở phối hợp thực hiện tốt, tham gia kiểm tra trực tiếp tại cơ sở cả thường xuyên và đột xuất.
Phần tổng kết và đánh giá chung, báo cáo nêu “ Năm 2013 hoạt động công đoàn Tổng công ty và các Đơn vị đã duy trì được sự ổn định. Phong trào thi đua trong đoàn viên- công nhân, lao động đã đi vào nền nếp. Hoạt động công đoàn đã có những điểm nhấn khi công đoàn tham gia trực tiếp vào các chương trình như: xóa nhà dột nát tại các Công ty như Núi Hồng, Na Dương, La Hiên. Hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà điển hình là ở Công ty than Khánh Hòa, cùng chuyên môn chăm lo bảo đảm đời sống việc làm cho người lao động mà điển hình là Công ty cổ phần cơ khí và Thiết bị áp lực. Công đoàn đã vận động người lao động giữ vững tinh thần đoàn kết cùng Tổng Công ty từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn của sản xuất, kinh doanh...
Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó chủ tịch công đoàn Than  Khoáng sản Việt Nam – Lê Thanh Xuân: Ông Xuân đã thông báo những kết quả hoạt động công nhân viên chức và phong trào thi đua năm 2013, phân tích những khó khăn và thuận lợi trong năm 2013, và cho rằng năm vừa qua là một năm đặc biệt khó khăn với ngành Than, nhưng với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” thợ mỏ đã “Vượt khó thành công”. Sản xuất vẫn tăng trưởng, đời sống người lao động còn khó khăn song vẫn từng bước có cải thiện và nâng cao. Công đoàn TKV cũng thông cảm và chia sẻ với những khó khăn của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc là : Sản xuất phân tán, tài nguyên địa chất nghèo và không ổn định, thu nhập so với mặt bằng chung của ngành còn thấp... công đoàn TKV sẽ cố gắng tạo điều kiện giúp đỡ để làm tốt công tác phong trào, động viên người lao động cùng tập  trung khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ để góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh...
Phát biểu với Hội nghị- Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Bùi Trần Đông đã ghi nhận những cố gắng của tổ chức Công đoàn và tập thể người lao động trong Tổng công ty đã đoàn kết kiên trì vượt khó trong năm 2013, một năm được nhận định là khó khăn nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Năm 2014 tình hình kinh tế và các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, tổng công ty sẽ xem xét lại cơ chế điều hành cho hợp lý. Khó khăn thì phải tập trung để tìm mọi cách khắc phục cho bằng được, đề nghị Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để vận động công nhân viên chức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt phải quan tâm và làm tốt công tác an toàn – vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và phải lo đủ việc làm cho người lao động. Quan tâm đến đời sống tinh thần, cải thiện từng bước môi trường làm việc, môi trường xã hội để góp phần vào mục tiêu “ Thân thiện với môi trường. Hài hòa với cộng đồng”. Chỉ có làm tốt được các mục tiêu trên thì sản xuất mới phát triển, phong trào thi đua mới tiếp tục đi lên, đời sống người lao động mới tiếp tục được cải thiện. 
Tiếp thu các ý kiến đóng góp và chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014, Hội nghị cũng  xác định rõ những khó khăn và thử thách, đồng thời đề ra những mục tiêu để phấn đấu là : Tiếp tục vận động và đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất. Từng bước vượt qua khó khăn, quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo việc làm, đời sống công nhân lao động, đạt hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Trong năm 2014 cũng sẽ thực hiện tái cơ  cấu tổ chức các đơn vị trong tổng công ty, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, đưa Tổng công ty phát triển bền vững như mục tiêu chiến lược đã đặt ra. Khẩu hiệu hành động cũng là mục tiêu tổng quát của Tổng công ty trong năm 2014 là “ An toàn- Đổi mới – Hiệu quả – Phát triển”. Về hoạt động của công đoàn, Hội nghị cũng đã đề ra và thống nhất 10 nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể chỉ đạo thống nhất từ Công đoàn Tổng công ty đến các Công đoàn các Công ty con và Đơn vị cơ sở, tất cả nhằm vào mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động công tác khác, góp phần vào việc xây dựng và phát  triển phong trào bền vững và liên tục phát triển./.

Một số hình ảnh về hội nghị:

Ảnh: Phó Chủ tịch CĐTCT Lê Chí Lộc khai mạc Hội nghị

Ảnh: Các đại biểu dự Hội nghị Tổng kết công đoàn năm 2013 tại Khách sạn Mê Linh- VVMI.Ảnh: Phó Chủ tịch công đoàn TKV- Lê Thanh Xuân phát biểu tại Hội nghị.

Ảnh: Chủ tịch công đoàn tổng công ty Nguyễn Mạnh Hùng trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2013.

Ảnh: Chủ tịch công đoàn Công ty than Khánh Hòa- Nguyễn Xuân Hoan tham luận tại Hội nghị.

 Ảnh: Chủ tịch công đoàn Công ty than Na Dương- Dương Thị Thúy Nga tham luận tại Hội nghị.


                                                           Bài và ảnh của Ngọc Minh

Số lượt đọc: 4639 - Cập nhật lần cuối: 03:45 | 14/01/2014
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ