TIN NHÂN SỰ TỔNG CÔNG TY ÔNG PHẠM CÔNG ĐOÀN ĐƯỢC CỬ GIỮ CHỨC ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY

               
Nhằm tăng cường công tác quản lý nguồn vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp và sắp xếp bố trí đủ cán bộ quản lý Hội đồng thành viên Tổng công ty theo quy định. Ngày 23 tháng 9 năm 2013, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam, Trần Xuân Hòa đã ký quyết định số 1781-QĐ- VINACOMIN bổ nhiệm ông Phạm Công Đoàn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013.
Ngày 30 tháng 9 năm 2013 Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc đã tổ chức Hội nghị công tác nhân sự, về dự Hội nghị có ông Lê Minh Chuẩn- Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Vinacomin. Lãnh đạo tổng công ty có các vị trong Hội đồng thành viên, tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc, chủ tịch công  đoàn, các trưởng phòng, phó trưởng phòng Tổng công ty, các bí thư Đảng ủy, Giám đốc các Công ty con và đơn vị trực thuộc. Tại hội nghị Tổng giám đốc Lê Minh Chuẩn thay mặt lãnh đạo Tập đoàn đã trao quyết định và giao nhiệm vụ cho ông Phạm Công Đoàn, tiếp đó đã nói chuyện với Hội nghị. Trong bài nói chuyện đã đề cập đến các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Tập đoàn năm 2013, đặc biệt Tổng giám đốc đã nhấn mạnh 5 vấn đề và mục tiêu lớn quan trọng ảnh hưởng đến mọi mặt sản xuất và đời sống người lao động trong toàn ngành than – khoáng sản. Đó là  mục tiêu sản xuất và tiêu thụ than năm 2013. Khai thác khoáng sản và chế biến sản phẩm sau khai thác. Tổ chức sản xuất và phát triển điện trong than. Việc sản xuất cơ khí - đóng tầu và mục tiêu sản xuất vật liệu xây dựng trong đó có sản xuất và tiêu thụ xi măng. Đứng trước những khó khăn và thử thách lớn của nền kinh tế cả nước nói chung và ngành than khoáng sản Việt Nam nói riêng, sức ép về lao động là quá lớn, trong đó có số lao động gián tiếp còn cao, số thợ lò lành nghề lại thiếu. Vì vậy trong thời gian từ nay đến hết năm 2013 khó khăn còn nhiều, đòi hỏi các cán bộ lãnh đạo của tổng công ty phải đoàn kết thống nhất nhằm vào mục tiêu đẩy mạnh sản xuất và tăng cường tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động cùng các mục tiêu kinh tế xã hội khác. Tại Hội nghị sau  khi nhận quyết định bổ nhiệm, ông Phạm Công Đoàn đã phát biểu ý kiến và hứa với lãnh đạo tập đoàn sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết thúc Hội nghị ông Lê Quang Bình- Chủ tịch Hội đồng thành viên tổng công ty đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tập đoàn và cá nhân Tổng giám đốc Lê Minh Chuẩn, đồng thời tiếp nhận các ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc để tổ chức động viên tập thể cán bộ công nhân trong toàn tổng công ty đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quý IV và cả năm 2013.

Ảnh: Tổng giám đốc Vinacomin Lê Minh Chuẩn phát biểu tại Hội nghị
                                              Ảnh: Ông Phạm Công Đoàn phát biểu tiếp nhận nhiệm vụ tại Hội nghị

Tin và ảnh của Quang Minh từ Hội nghị

 

Số lượt đọc: 5266 - Cập nhật lần cuối: 01:03 | 01/10/2013
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ