VVMI: Đẩy mạnh công tác tiết giảm chi phí sản xuấtNăm 2012 và trong những tháng đầu năm 2013, kinh tế thế giới suy thoái, kinh tế trong nước tăng trưởng chậm lại; nhiều doanh nghiệp khó khăn, giải quyết hàng tồn kho chậm và kéo dài, dẫn đến tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn. Riêng đối với ngành Than, các hộ than tiêu thụ trong nước giảm mạnh, than xuất khẩu cạnh tranh gay gắt và giá bán giảm mạnh, vì vậy Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam đã điều hành giảm sản lượng và tiết giảm chi phí... để ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động. Theo đó, Tổng công ty CN mỏ Việt  Bắc (VVMI) đã  ban hành Quyết định số 446/QĐ-CMV ngày 21/3/2013 về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013. Cụ thể, đối với các đơn vị sản xuất than phải xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tiết kiệm 5% chi phí sản xuất; 0,5% chi phí biến đổi đối với sản xuất xi măng. Các đơn vị sản xuất và kinh doanh khác lập các biện pháp để thực hiện tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu và nhiên liệu tối thiểu 1,5 %, chí phí điện năng 10 %, tiết giảm chi phí chung và chi phí quản lý 8%, tăng năng suất lao động trên 5%, tăng lợi nhuận hoặc giảm lỗ sản xuất kinh doanh tối thiểu 20% so với kế hoạch được giao.
Hiện tại có một số đơn vị triển khai tốt công tác tiết kiệm chi phí như: Công ty than Na Dương giao tiết giảm chi phí 20,5 tỷ đồng/năm, trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện được 10,3 tỷ đồng; Công ty than Núi Hồng kế hoạch tiết giảm năm 2013 là 11,6 tỷ đồng, thực hiện 6 tháng đầu năm được 5,9 tỷ đồng.
     Công tác khoán luôn là động lực phát triển sản xuất đã được VVMI củng cố và  đã đi vào chiều sâu, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chủ động sản xuất kinh doanh phấn đấu hoàn thành kế hoạch giao.


           

Ảnh: Xi măng sản phẩm chủ lực thứ 2 của VVMI

  Ảnh: Khai thác than tại mỏ than Khánh Hòa
Tin và ảnh: LH

Số lượt đọc: 4876 - Cập nhật lần cuối: 01:45 | 09/09/2013
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ