HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 – KHỐI THI ĐUA DOANH NGHIỆP PHÍA BẮC TỈNH THÁI NGUYÊN
 
                               Ngô Quang Hòa – Công ty than Núi Hồng
 
Ngày 10/7/2013, Công ty than Núi Hồng - Trưởng khối thi đua doanh nghiệp phía Bắc tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2013, để đánh giá kết quả đã đạt được, đồng thời triển khai thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013. Về dự với hội nghị có các đại biểu đại diện  Ban Chính sách pháp luật thuộc liên đoàn lao động tỉnh, ban thi đua khen thưởng tỉnh Thái Nguyên. Khối thi đua Doanh nghiệp phía Bắc tỉnh Thái Nguyên gồm 13 đơn vị thành viên, hoạt động theo qui chế số 392a/QĐ-CNPC ngày 22/7/2011 do trưởng khối thi đua năm 2011 (Công ty nhiệt điện Cao Ngạn) ban hành thống nhất thực hiện trong toàn khối.
Với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên ngày càng lớn mạnh và bền vững, ngay từ những tháng đầu năm, Công ty Than Núi Hồng (đơn vị trưởng khối năm 2013) đã triển khai phát động thi đua tới các đơn vị trong khối với chủ đề: “ AN TOÀN - ỔN ĐỊNH - HIỆU QUẢ - PHÁT TRIỂN”, 100% các đơn vị trong khối đều đăng ký thi đua với những nội dung và chỉ tiêu cụ thể.
Ông Đặng Văn Dũng – phó Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn Công ty than Núi Hồng thay mặt đơn vị trưởng khối đọc báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2013 tại Hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2013, mặc dù còn gặp phải rất nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, sự cố gắng nỗ lực vượt  khó khăn, nên các đơn vị trong khối đã hoàn thành được nhiệm vụ chính trị của mình. Có 9/13 đơn vị trong khối hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm. 13/13 đơn vị đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Các đơn vị đều có biện pháp cải thiện điều kiện môi trường làm việc, có tập huấn an toàn lao động định kỳ, về cơ bản đảm bảo tốt an toàn lao động, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho người lao động. Không có đơn vị nào để xảy ra tai nạn lao động chết người. Thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở nên nội bộ đoàn kết, CNVC-LĐ an tâm công tác, phấn đấu vì mục tiêu chung của doanh nghiệp. Tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả, thể hiện được vai trò lãnh đạo, bảo vệ người lao động, tổ chức tốt các hoạt động đoàn thể tạo không khí vui tươi phấn khởi góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể không ngừng được củng cố, ý thức, trách nhiệm người đứng đầu ngày càng được nâng cao, cán bộ, đảng viên CNVC lao động đoàn kết một lòng quyết tâm xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Công tác thi đua, khen thưởng luôn được quan tâm đúng mức từ khâu triển khai các đợt phát động thi đua cho đến việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào, có sơ, tổng kết đánh giá khen thưởng kịp thời, động viên tinh thần tập thể và cá nhân người lao động. Bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị chủ yếu chỉ là kiêm nhiệm, nhưng luôn được kiện toàn, quan tâm đào tạo, tập huấn kịp thời theo ngành dọc và hướng dẫn của Ban thi đua khen thưởng tỉnh mỗi khi có sự thay đổi, bổ sung Luật và các qui chế liên quan đến hoạt động thi đua, khen thưởng.
 
 
Ông Trần Hải Bình – Phó Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty kết luận Hội nghị và đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2013. Bám sát kế hoạch chung của tỉnh Thái Nguyên, của khối thi đua, của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và Nghị quyết đại hội Đảng bộ cơ sở các đơn vị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho đơn vị mình trong 6 tháng cuối năm 2013 sát với điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp. Tiếp tục phát động rộng khắp hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước trong lao động sản xuất, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của đơn vị để tạo không khí vui tươi trong tập thể người lao động. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, đảm bảo mọi chế độ chính sách cho người lao động đúng theo pháp luật. Không ngừng chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tích cực cải thiện điều kiện làm việc trong các doanh nghiệp. Làm tốt công tác nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức cho người lao động đặc biệt là đội ngũ an toàn vệ sinh viên để đội ngũ này hoạt động có hiệu quả góp phần giảm đến mức tối đa các vụ tai nạn lao động. Phấn đấu trong những tháng còn lại, các đơn vị trong khối không để xảy ra tai nạn lao động nặng cho người và thiết bị. Các tổ chức đoàn thể cần nâng cao hơn nữa vai trò của mình trong các phong trào thi đua. Tích cực chỉ đạo, tuyên truyền vận động người lao động đoàn kết phấn đấu xây dựng doanh nghiệp ngày càng vững mạnh. Tích cực, chủ động trong việc xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Tăng cường các mối quan hệ với chính quyền, nhân dân địa phương nơi doanh nghiệp đứng chân, tích cực ủng hộ các quỹ từ thiện, nhân đạo do các cấp các ngành phát động. Hội nghị đã kết thúc thành công sau một ngày làm việc, mở ra phương hướng và chương trình hành động, tập  trung vào mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn – vệ sinh lao động, thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2013.
                                                 
 
Số lượt đọc: 4913 - Cập nhật lần cuối: 04:02 | 15/07/2013
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ