"Kỷ luật và đồng tâm" Giá trị truyền thống, sức mạnh của phong trào Thi đua yêu nước trong mọi giai đoạn

“Kỷ luật và Đồng tâm, chúng ta nhất định thắng !”

Khẩu hiệu hành động trong cuộc tổng bãi công của trên ba vạn thợ mỏ vùng Than Quảng Ninh tháng 11 năm 1936, bài học thành công về tập hợp lực lượng, về tính kỷ luật, về tinh thần tương thân, tương ái, về tính tiên phong của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh đó đã có sức lan tỏa cả về không gian và thời gian, từ vùng than Quảng Ninh trong đấu tranh cách mạng đến Ngành Than - Khoáng sản Việt Nam trong xây dựng và phát triển. Ngày 12 tháng 11 hàng năm đã trở thành “Ngày truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống Ngành Than”. “Kỷ luật và Đồng tâm” chính là giá trị truyền thống của thợ mỏ ngành Than -  Khoáng sản Việt Nam. 

Nhiều năm đã trôi qua, trải qua không ít những biến cố thăng trầm nhưng không năm nào thợ mỏ và nhân dân vùng mỏ lãng quên ngày truyền thống của mình. Không chỉ tự hào về truyền thống vẻ vang đó; không chỉ tổ chức những lễ mít tinh kỷ niệm long trọng nhằm tri ân các thế hệ đi trước và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, mà sâu sắc và thiết thực hơn là bằng những hành động cụ thể trong các phong trào thi đua, những người thợ mỏ đã và đang tô thắm thêm truyền thống vẻ vang đó. Lời dạy và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước: “Hễ là người Việt Nam yêu nước thì phải thi đua, thi đua là yêu nước. Thi đua là một cách yêu nước thiết thực nhất. Những người thi đua là những người yêu nước nhất” đã thấm sâu vào tâm trí lớp lớp thợ mỏ Ngành Than - Khoáng sản Việt Nam.

Thực hiện lời dạy của Người, với hành trang “Kỷ luật và Đồng tâm”, kể từ khi tiếp quản vùng mỏ Quảng Ninh từ tay Thực dân Pháp (25/4/1955) đến những thập kỷ cuối của thế kỷ XX, lớp lớp các thế hệ thợ mỏ đã luôn hăng hái thi đua trong chiến đấu, trong lao động sản xuất. Với tinh thần sản xuất than cũng như quân đội đánh giặc, luôn tâm niệm rằng “Tổ quốc cần Than như con thơ cần sữa mẹ”, thợ mỏ đã thi đua không mệt mỏi, với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đã lập nên những kỳ tích, khẳng định lòng yêu nước, lòng trung thành và ý chí quyết tâm đi theo lá cờ Đảng quang vinh, xây dựng đất nước, xây dựng và bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn và dầy công xây dựng. Trong các phong trào thi đua đó đã xuất hiện hàng ngàn tấm gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực sản xuất và bảo vệ sản xuất. Đảng và Nhà nước đã ghi nhận, phong tặng cho Ngành những danh hiệu cao quý như Anh hùng Lao động, Anh hùng LLVT, CSTĐ toàn quốc; tặng thưởng nhiều Huân chương các loại, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của các Bộ, Ngành Trung ương. Toàn Ngành được tặng thưởng “Huân chương Sao vàng” (năm 1996) và được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” (năm 2005).

Trong giai đoạn đổi mới và phát triển đất nước của thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu, mô hình quản lý và cơ chế vận hành của nền kinh tế nước nhà được đổi mới và từng bước hoàn thiện. Với vị thế của một trong các ngành kinh tế trọng điểm, trụ cột trong chiến lược phát triển và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong sự nghiệp phát triển nền kinh tế chung của cả nước, mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Ngành Than - Khoáng sản cũng được Chính phủ cơ cấu lại. Ngày 10/10/1994 Tổng công ty Than Việt Nam được thành lập. Tiếp đến, năm 2005, Chính phủ đã quyết định thành lập Tập đoàn Than Việt Nam rồi thành Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Cũng trong giai đoạn này, công tác thi đua, khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Ngày 03/6/1998, Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng (khóa VIII) đã có Chỉ thị số 35-CT/TW về đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong giai đoạn mới (nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc); Ngày 26/11/2003, Luật Thi đua, Khen thưởng ra đời và theo đó là các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật được ban hành; Tiếp đó, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 21/5/2004, Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng (khóa IX) lại ra tiếp chỉ thị số 39-CT/TW về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Sự quan tâm đó không chỉ là yêu cầu, đòi hỏi mà cũng chính là điều kiện, cơ sở để tăng cường đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn phát triển mới.

Với mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động mới của một tập đoàn kinh tế Nhà nước; với sự đổi mới mạnh mẽ trong lãnh đạo, quản lý và chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng của Đảng và Nhà nước, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam những năm qua đã có những bước phát triển vượt bậc. Công tác thi đua, khen thưởng luôn được khẳng định là một trong những biện pháp tích cực, hữu hiệu; là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy quá trình khắc phục khó khăn, thách thức, duy trì sự phát triển ổn định, toàn diện và bền vững của Tập đoàn. Các phong trào thi đua diễn ra liên tục, nối tiếp, lan tỏa rộng khắp các vùng miền, nơi những người thợ mỏ - chiến sĩ - đang ngày đêm tìm kiếm nơi lòng đất, khai thác thật nhiều than, khoáng sản để làm giầu cho Tổ quốc. Nội dung thi đua được gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ những tấm gương cán bộ các cấp ủy Đảng, cơ quan điều hành, tổ chức quần chúng gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, những người lao động đã được củng cố lòng tin, tích cực và chủ động hưởng ứng các phong trào thi đua do Tập đoàn phát động và tổ chức. Sức mạnh đem lại sự thành công của các phong trào thi đua yêu nước trong mỗi lĩnh vực, mỗi giai đoạn chính là việc phát huy mạnh mẽ truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của những người thợ mỏ. “Kỷ luật và đồng tâm” đã làm nên thắng lợi trong đấu tranh cách mạng. Trong lao động sản xuất, với phẩm chất đó, không hổ thẹn với các lớp cha anh, những người thợ mỏ lại lập nên những kỳ tích mới, tô thắm thêm truyền thống hào hùng, vẻ vang của mình.

Chỉ trong gần hai thập kỷ, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đã đạt mức tăng trưởng rất cao. Sản lượng than khai thác năm 1994 (khi mới thành lập Tổng công ty Than Việt Nam) mới chỉ đạt 7,148 triệu tấn, sau 15 năm (năm 2009) sản lượng đó đã đạt mức 45,5 triệu tấn, tăng gấp 6,36 lần; cứ 5 năm tổng doanh thu toàn Tập đoàn lại tăng gấp đôi. Hiệu quả SXKD tăng, thu nhập và đời sống của thợ mỏ được đảm bảo và cải thiện đáng kể. Công tác an sinh xã hội trên địa bàn, nơi các đơn vị của Tập đoàn đứng chân, được quan tâm đúng mức. Công tác quản lý tài nguyên, chăm lo gìn giữ và cải thiện môi trường trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản được đặc biệt chú trọng và đạt những kết quả quan trọng. Vị thế và thương hiệu VINACOMIN được đánh giá cao trong nền kinh tế nước nhà cũng như trong con mắt bạn hàng quốc tế.

Trong giai đoạn hiện tại, nền kinh tế nước nhà nói chung, SXKD của Tập đoàn nói riêng đã và đang chịu sự tác động mạnh mẽ của sự suy thoái kinh tế thế giới làm giảm nhịp độ tăng trưởng, hiệu quả thấp. Ngoài những yếu tố ảnh hưởng chung do sự suy thoái đó, do đang chuyển nhanh công nghệ khai thác xuống sâu, các chi phí về thăm dò, khai thác, vận chuyển, an toàn bảo hộ lao động, môi trường ... đều tăng cao; suất đầu tư cao, nhu cầu về vốn rất lớn. Tất cả những yếu tố đó đã và đang đòi hỏi chúng ta một sự bứt phá mạnh mẽ để vượt qua khó khăn, vượt lên chính mình, đặc biệt là vấn đề nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Mặt khác cũng đòi hỏi cấp bách việc đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hơn lúc nào hết, công tác thi đua, khen thưởng của Tập đoàn trong giai đoạn hiện nay cũng phải được đổi mới mạnh mẽ, từ việc xác định phạm vi và mục tiêu, xây dựng nội dung, lựa chọn hình thức và phương pháp tổ chức phong trào thi đua để đảm chất lượng và đem lại hiệu quả thiết thực.

Tự hào với những kết quả đã đạt được, nhận thức rõ những khó khăn thử thách đang ở phía trước trên bước đường phát triển của Tập đoàn, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III của Tập đoàn (5/2010) đã xác định: cần tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, của mọi người đối với công tác thi đua, khen thưởng. Trước hết phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp lãnh đạo của các tổ chức trong cả hệ thống chính trị. Khẳng định thi đua, khen thưởng là một động lực phát triển, là một công cụ quản lý, một biện pháp quan trọng và tiết kiệm nhất để phát triển sản xuất kinh doanh và để xây dựng, rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ CNCB. Các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, tổ chức và chỉ đạo phong trào thi đua. Cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương, phải đi đầu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở đơn vị.

Trước mắt, năm 2013, năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI đã được xác định là năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011- 2015. Với tư tưởng chỉ đạo “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” và nhiệm vụ trong thời gian tới của công tác thi đua, khen thưởng cả nước do Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương chỉ đạo là tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua trong Tập đoàn đang tập trung cho việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với mục tiêu tổng quát là: AN TOÀN - ỔN ĐỊNH - HIỆU QUẢ - PHÁT TRIỂN.

“Kỷ luật và đồng tâm”, truyền thống đó, khẩu hiệu đó đã, đang và sẽ khẳng định ý chí quyết tâm của thợ mỏ, hăng hái thi đua xây dựng Vinacomin phát triển bền vững, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
 
                                                                      BÙI VĂN KHÍCH
                                    TẬP ĐOÀN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
                                                                      Nguồn Vinacomin
 

Số lượt đọc: 4706 - Cập nhật lần cuối: 08:44 | 11/06/2013
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ