TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC- VINACOMIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ I -2013.

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2013 trong hoàn cảnh rất nhiều khó khăn do nền kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Ở trong nước việc cân đối kinh tế vĩ mô có cải thiện, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn  tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Hàng tồn kho cao, tình trạng nợ xấu chưa  được giải quyết... tất cả các yếu tố trên đã tác động không tốt đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong tổng công ty. Để sơ kết, đánh giá kết quả đã đạt được trong quý I và đề ra biện  pháp điều hành sản xuất quý II năm 2013, ngày 05 tháng 4 năm 2013, Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I tại Hà Nội. Dự hội nghị này có các cán bộ chủ chốt của tổng công ty và 16 công ty con, đơn vị trực thuộc.

Ảnh: Tổng giám đốc Bùi Trần Đông báo cáo sơ kết tại Hội nghị


 Hội nghị đã kiểm điểm lại những kết quả đã đạt được, tuy có nhiều khó khăn như thời tiết không thuận lợi, ngày nghỉ lễ, tết kéo dài và nhiều khó khăn khách quan khác tác động, song với quyết tâm và sự chủ động trong điều hành của lãnh đạo tổng công ty. Tổng công ty đã thực hiện doanh thu đạt trên 22% kế hoạch năm. Trong đó  than tiêu thụ đạt 24%, sản xuất than sạch đạt 26%, khai thác than nguyên khai đạt 29%, bóc đất đá đạt 22%. Sản xuất và tiêu thụ xi măng đạt 20% so với kế hoạch Tập đoàn giao. Do những khó khăn khách quan về tiêu thụ sản phẩm chưa đạt kế hoạch nên tiền lương và thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng, lãnh đạo Tổng công ty đã phân tích và chỉ ra những nguyên nhân để các cán bộ lãnh đạo các công ty con, đơn vị trực thuộc hiểu được và có sự giải thích hướng dẫn cho tập thể người lao động biết rõ và chia sẻ những khó khăn, tập trung đoàn kết, cùng phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu thi đua quý II và 6 tháng đầu năm để cải thiện và nâng cao thu nhập cho người lao động.
  Mặc dù có nhiều khó khăn chung, song nhiều công ty đã phấn đấu vươn lên hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch quý I/2013 như: Công ty than Na Dương, Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và kinh doanh tổng hợp, Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực, Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng, Công ty cổ phần Khách sạn Thái Nguyên, Trung tâm điều dưỡng Ngành Than.
  Bước vào thực hiện kế hoạch quý II/2013, Tổng công ty đã đề ra mục tiêu chính là “ Tăng cường tiêu thụ sản phẩm than và xi măng, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo an  toàn lao động, việc làm, đời sống cán bộ công nhân và hiệu quả kinh doanh”. Trong đó bên cạnh mục tiêu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm còn phấn đấu thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí sản xuất, thực hiện tốt các chỉ tiêu công nghệ, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng đổ thải và quản lý tốt môi trường ...                                                          Tin và ảnh của Lều Văn Báo
 

Số lượt đọc: 4839 - Cập nhật lần cuối: 11:03 | 09/04/2013
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ